Átjáró

A Kapu, amelyet bármikor megnyithatsz a szíveden keresztül. Néhány dolog, ami a vándorúthoz feltétlenül kell...

Friss topikok

  • Solyiah: Nagyon tetszenek amiket írsz, bár a szótáramban nem szerepelnek a "kell" vagy "erős kísérletet tes... (2018.06.24. 23:33) A Góbi sivatag rejtélye - Shamballa
  • Száva Róbert Dávid: Sziasztok par napja kutattgatok es ezt azt lehet olvasni van egy par elmelet igen erdekesek meg te... (2017.11.08. 05:55) A Belső Föld
  • László Temesi: Nagyon tetszett, tudatosságomat nagyban elősegítette ez az útmutató. Hiszem, hogy így van és tudom... (2016.02.17. 21:12) Saját versek: Az utolsó fa
  • István Darázs: Sosem gondoltam volna! (2013.02.07. 18:15) Alternatív és olcsó gyógymódok
  • St.Grál: Az emberi létforma, az intelligens energia egyik megnyílvánulása. A lényeg nem a látható fizikális... (2012.09.14. 14:07) Byrd admirális expedíciója

Linkblog

Összhangban a természettel...vagy mégse?

2018.05.22. 19:29 pentalacko

” - Törekedjünk a természettel való harmóniára!” – mondják az okosok.

Ember! Ha tudnád, mit beszélsz!
Pedig a legtöbb ember szájából már egyszer elhangzott ez a mondat, vagy pedig komolyan gondolt rá. De sajnos a legtöbb ember ezt úgy teszi, hogy ennek teljesen az ellenkezőjét cselekszi. Mentségére legyen írva, hogy sok embernek még csak fogalma sincs arról, ez mit jelent. Igaz, közben a legrettenetesebb dolgokat is elköveti. Ez igazolja kritikus elme- és létállapotát.

 

A természet mindennek összefoglalása, amit körülményként akkor kapunk, ha ideszületünk ebbe a világba, hogy a lelkünk tanuljon. A természet egy sor, ehhez a planétához rendelt erő hatásának összege, melyek folyamatosan kifejtik ránk hatásaikat. Ezek az erők az egyensúlyi állapot fenntartására törekszenek. Emiatt ez a világ bipoláris, amiben a két véglet az élet és halál! Ezek az állapotok tehát a természet részei, amik fenntartják a dialektika egyensúlyát.

 

Így ha összhangba szeretnél kerülni a természettel, akkor összhangba kell kerülnöd az élettel és halállal, mert a természet mindkettőt magába foglalja. Akkor minek akarsz minden áron kibújni a természet törvényei alól???

 

Az emberiséget ebben az önzés akadályozza meg, aminek az alapja az elválasztottság rögeszméje. Az önzés a természetben ellenmozgást kelt, így a természet ezt az ellenállást előbb-utóbb leveri, kiigazítja, mivel egyensúlyra törekszik.

A legtöbb ember rettegi a halált. Emiatt a túlélés ösztöne vezérli, ami önérvényesítéshez vezet. Önérvényesítő létküzdelmében pedig mindent elpusztít, ami az útjába kerül…és hát így önmagát pusztítja, mert hát ő is a természet része. Ezzel nem elkerüli, hanem felhívja magára a végítéletet. Az ítélet bolyongás a saját poklaiban. Ez teljesen jellemző is a dialektika emberére: fájdalmas menetelés a halál útvesztőiben.

Minden embernek van lehetősége arra, hogy a dialektikus világhoz a helyes módon viszonyuljon, és az ellenállás és önzés helyett az együttmozgást és önzetlenséget válassza.

Az önzetlenség nem azt jelenti, hogy lemondok minden javamról a másik ember javára. Ez csak egy karikatúra lenne, egy ellen-cselekedet. Az önzetlenség azt jelenti hogy tudatába kerülök az Egységnek, a mindennel és mindenkivel való közösségemnek, s megértem hogy minden és mindenki ugyanabból a csillagporból van. A kozmosz egyetlen, ősi anyagából, melyhez a teremtő erő szelleme adja a lélekadó elemet.

 

Ez a lélekadó elem pedig az eredeti teremtés ereje, egy szikra, melynek felélesztése olyan folyamatokat eredményez, ami meghaladja a dialektikus ember felfogó képességét. Ezek után a lélek megújult anyagával ugyanis az univerzum teremtő szelleme ismét egyesül, ami az embert kiemeli a dialektikus természet fogságából, s ismét a világegyetem teljes polgárává válhat ennek minden elképzelhető és elképzelhetetlen következményével…


Ugye mennyire nem mindegy, mit mondunk, mit gondolunk? Legyünk hát tudatában, hogy mit gondolunk, mit mondunk, és mit teszünk. Hátha sikerül a lelkünknek esélyt adni arra, hogy végre megértse, miért is van itt valójában…

163618_1.jpg

Szólj hozzá!

Aranyrögök az elfeledett Út porában…

2018.05.15. 10:22 pentalacko

Óvatlan dolog talán oly bonyolult, és fogalmilag is nehezen megragadható dolgokról gondolatokat papírra vetni, mint amilyen a történelem és az idő.

A történelem- és időhamisítás kérdései pedig már-már annyira titokzatos jelenségeknek tűnnek, hogy azokkal az ember vagy nem foglalkozik, vagy zárójelbe téve minden fenntartását veti bele magát a kutatás és felfedezés örömébe.

Mi mindent fog át a történelem? Politika- és államtörténetet, társadalomtörténetet, művészettörténetet, nyelvészetet, régészetet és még vég nélkül sorolhatnánk.

Az emberiség valós történelme az idők folyamán számtalanszor megcsonkult, átírták, az eseményeket szándékosan meghamisították. Ebben az ármányban részt vettek pl. a világvallások papjai, a politikusok és uralkodók. Pedig ez elég nagy bűn ahhoz, hogy az elkövetők józan esze és az érző szíve hangot kapjon, de lelkiismeret híján inkább eladták a lelküket az ördögnek.  Ilyen nagy ármány volt pl. VII. Konstantin, más néven a „bíborban született” bizánci császár szervezkedése, aki hatalma biztosítása érdekében gond nélkül talált olyan szövetséges nagy uralkodókat és vallási vezetőket, akikkel karöltve átírták és meghamisították a középkor eseményeit. Miért?
Mert a valós történelem leleplezi a kapzsiságot, a hatalomvágyat és felfedi annak tényét hogy mind szabadok és testvérek vagyunk. Ez pedig a hatalom birtokosainak nem jó…egyáltalán nem. Ha nincs megosztottság csak egység, a hatalom elbukik.

Vannak olyan események, melyeket nyomon lehet követni még a hamisítások ellenére is. Ilyen pl. a belső kereszténység kialakulása, mely nem a keresztény természetegyház létrejöttére utal, hanem olyan szellemi irányzatok kialakulására, melyek közrejátszottak az európai szabad szellem felszabadításában.

Lássuk csak, hogy milyen események nem szerepelnek a történelemkönyvekben…

A Párthus Birodalom a Világosság egyik nagy bölcsője volt. Fennállása idején a királyok szakrális birodalomban uralkodtak. Ez a birodalom ideális hely volt arra, hogy a Világosság impulzusai megszülessenek és kifejlődjenek, majd onnan kiindulva eljussanak az egész világra.

A Góbi sivatag, mely akkor szent helynek számított, és senki sem tekintette birtokának, rejtett egy csodálatos helyet mélyen a végtelen pusztaság közepén, mely csak a beavatottak számára volt megközelíthető. A környező népek félték és tisztelték, senki sem merte háborgatni, akik úgy tartották hogy az itt élő Siddhákat, a „megdicsőülteket” a természeti szellemek egész sora védi, így halandónak lehetetlen volt megközelíteni. Shamballa szerzetének is nevezték ezt a helyet, vagy Ízisz szigetének.

Az Arany Úton, mely Mongóliából a Góbi sivatag mélyéről Kínán át a Párthus birodalomba vezetett, sok küldött érkezett, hogy a világnak elhozza a szellemi megújulás impulzusait. Itt a végtelen Csend magányában, a Góbi központjában születtek meg a hatalmas megújító szellemi ideák, amik sokszor nagy küldöttekben öltöttek alakot, mint pl. Lao-Ce, Mani vagy akár Jézus, ki valójában pártus királyfi volt.

Innen indult ki a manicheizmus, a buddhizmus, a zoroánizmus és a belső kereszténység minden kezdeménye, többek közt az esszénus rendé is.

Az esszénusok, akik sok-sok évig készültek a Megváltó inkarnációjának fogadására, létrehoztak egy belső közösséget, amely arra rendeltetett, hogy előbb Jánost, majd Jézust, a Megváltót a világnak ajándékozza. Később a templomos lovagrendek segítségével tanaikat elterjesztették egész Európában.

A Párthus Birodalom határait övező országok, melyek korábban szintén a birodalomhoz tartoztak, mint pl. Egyiptom, Szíria, és a Kis Ázsia országai ugyanis minden ellenkezés ellenére is bizonyíthatóan a kereszténység bölcsője és a korai kereszténységre legnagyobb hatást gyakorló térségek voltak.

Később a Bogumilok folytatták az esszénusok munkáját, s az ebből a térségből beáradó szellemi impulzusokat egész Európában és más földrészeken (pl. Kanadában) is  elterjesztették, akár a manicheizmus hívei, akiknek a hatására a középkori katárság, a Szent Grál Őrei és Rózsakeresztesek tovább vitték a Fáklyát.

A Párthus Birodalmat a Szasszanida Birodalom váltotta fel.

Az akkori uralkodó - Ardashir fia, Shaipur ( vagy Shapur ) Perzsiában a Világosság tiszteletére megalapította a Szent Várost, melyet róla neveztek el. Itt képezték a Fény papjait, akik innen kihordták a Világosságot az egész világra.

Ardashir dinasztiájának a névadója egyébként Sassan, a nagyapja, aki Anahita istennő főpapja volt.

Sassan egy volt a Beavatottak közül, akik az Egyetemes Szerzet szolgálatában álltak.

Shaipur olyan vallást akart létrehozni minden vallás szintéziseként, amely a világ minden népének a megszabadítását szolgálta volna.

Alattvalóit a Forráshoz szerette volna elvezetni, amely Örökké buzog.

Ennek a hatására szerveződtek az ősvallási mozgalmak és szellemi iskolák, melyeknek örökösei még a mai napig is dolgoznak az Emberiség Megszabadító Műben.

A Selyem Úton, mely több tucat nép birodalma mentén haladt és összekötötte a Keletet a Nyugattal, a hunok voltak a rendfenntartók, akik a békét vigyázták. A Pártus birodalom és Szkítia közösen tartotta fenn a Vigyázók seregét, akik a hunok vezetésével sok száz évig megtartották az egyensúlyt.

A nagy birodalmak feloszlása és a népvándorlás biztosította, hogy a megújító szellemi impulzusok mindenhová eljussanak, így az Arany Út és a Selyem Út megszűnése után a kalandozásokkal és a hódításokkal a közép kor kezdetére szinte egész Európában elterjedtek a keleti impulzusok, amik aztán az adott területen élő népek lelkiségéhez igazodva kibontotta értékeit, s beépült a néplélekbe.
Sok országban futótűzként terjedt el a Világosság és Fény tana.

Ezt a különböző természetvallások papi hierarchiája félelemmel nézte, s így kieszközölte az uralkodóházakban az üldöztetést, cserébe biztosította az uralkodót a támogatásával és megerősítette annak hatalmát.

Így esett meg az pl., hogy István koronázása után máglyára küldött több ezer táltost, s így történhetett meg az albigensek üldözése és máglyára vettetése az inkvizíció idején.

 

11001865_944280935590155_5381131033248803973_n.jpg

Szólj hozzá!

A kétszeres Gyógyír

2018.05.14. 00:36 pentalacko

A mi világunk, ahogyan azt ismerjük, egy állandó, kényes egyensúlyi állapot eredménye, ahol minden döntésnek nagy súlya van. Egész további sorsunkat a döntéseink határozzák meg. Emberiségünk azonban az önzés rögös útjain jár, melynek a következményei ismét a bukásához vezetnek. Azt mondhatjuk tehát hogy mi magunk idézzük elő vesztünket egónk kiművelésével.

A dialektikus ember minden önző igyekezetével a halál ösvényét választja…lelke belefullad az idegéterbe, az arheuszba, melyből a csakrák dialektikus pörgetésével behalámolja a „salétromot”, ennek a világnak az elhasznált, romlott étereit, ami rendkívül gyors megkristályosodáshoz és a lélek teljes halálához vezet.


Ám ennek nem kell így lenni. Létezik egy egyetemes gyógyszer, ami az egyetlen kiút a magunk teremtette poklokból. Ennek a gyógyszernek az első nézete - a Logosz kegyelméből egy magasabb dimenzióból beáramló - romolhatatlan éteri anyag, aminek a felvételére és használatára van lehetőség, igaz – az egó szempontjából nézve szigorú feltételekkel - nem véletlenül. Ez a katasztrofális helyzet, melybe bolygónkat és magunkat hoztuk, az „én-király” hatalomra juttatásának az eredménye. Logikus hogy valami teljesen más munkaalapnak kell lennie ahhoz, hogy beteg világunkat és benne magunkat regeneráljuk. Ez az új munkaalap az emberi lélek olyan mértékű regenerációja, melyben az egó feloldódik egy magasabb tudatban és a szellem - melynek a dialektika embere teljesen híján van - ismét átveheti az egó helyett a mikrokozmosz irányítását. Ez a szellemi regeneráció a második gyógyír a bukott mikrokozmikus rendszereknek. Energetikailag lejátszódik egy olyan folyamat, amit az énünk lehetetlennek tart, mégis minden időkben létezett. A mikrokozmosz személyisége transzfigurál. Ekkor az elválasztottság megszűnik, s az ember visszatérhet az univerzum polgáraként a valódi életbe. Ez a folyamat NEM a tudat elvesztésével jár (mint a legtöbb okkult vagy misztikus gyakorlatnál), hanem annak oly mértékű kitágulásával, ami lehetővé teszi az ember számára hogy végre visszatérjen a valóságba, ami egy isteni lét állandó megélése mellett eltörli a bukás minden következményét. Ez az ember valódi célja, melyet bizony eonokkal ezelőtt elfelejtett…

” Mint említettük, a dialektika emberénél a csakrák belűről nézve az óramutató járásával megegyezően, tehát balról jobbra forognak. A Lélek fényével azonban ezt a forgást meg lehet állítani, és végül meg lehet fordítani, azaz ellenkező irányba újra mozgásba lehet lendíteni.
Nyilván megértik, hogy ekkor az ember egész világnézete és énképe gyökeresen átalakul. A csakrák hatásának megváltozása miatt Ön egészen új világba lép be, és teljesen más emberré válik…
Egy teljesen más légzésnek kell kifejlődnie: a tobozmirigynek meg kell nyílnia a Hétszellem sugárzása számára. A Hét Sugárnak együtt kell behatolnia, megtámadnia és megújítania a lélekfejlődés folyamatát…
Ha aztán ez a három – a szellem, a lélek és a test – már egyé vált, akkor a szellemnek először is az egész rendszert meg kell szentelnie, meg kell gyógyítania. Ez a második Egyetemes Gyógyszer, amely minden transzfiguráció feltétele.
A transzfiguráció a nagy helyreállítás, felgyógyulás, felépülés. Erre törekszik a Gnózis.”


Jan Van Rijckenborh  - Az Egyiptomi Ős-Gnózis 4. kötete ( VIII. fejezet – részlet)

 

11084262_366115183574425_5023602481687124813_n.jpg

Szólj hozzá!

A Góbi sivatag rejtélye - Shamballa

2017.04.22. 10:16 pentalacko

A XXI. század elején Mongólia az egyetlen olyan ország,amely a mai napig megtartotta ősi hagyományait és kultúráját. Az extrém időjárási körülmények és a földrajzi adottságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nomádok az állataik közvetlen közelében élnek. A mongol nomádokat gyakran nevezik az "öt állat embereinek", mivel a mindennapi életük öt állattartásához kapcsolódik: ló, teve, marha, birka és kecske. A mongolok nagyon egyedi módon állnak a természethez, mágikus kötelékük egészen Atlantisz hagyományaira tekint vissza.

Mongólia egyik legnagyobb rejtélye a Góbi-sivatag, mely köré számtalan ősi monda és történet szövődik. A helyi népek úgy tartják, hogy az istenek Atlantisz elsüllyedése után ide vonultak vissza, mert elegük lett az emberiségből. Egy isteni küldöttekből álló szerzetesi rend, az Egyetemes Szerzet építette ki itt utolsó lakhelyét, mely a mai napig is létezik, de el van rejtve a világ szeme elől. Ez Shamballa, a sziddhák lakhelye.

 

A Góbi szélén fekszik Baga Gazryn Chuluu, egy sziklás terület, amely 1768 méter magasan emelkedik a sivatag fölé. Ezen a területen egymást érik a különös jelenségek. Számtalan őskori barlang, barlangrajz és bronzkori, kőből emelt emlékmű található a hegyekben, aminek nagyon különös jelképrendszere van. Sok szerzetes szentelte életét ezeknek a rajzoknak és szobroknak a tanulmányozásával és megfejtésével,melyet teljes titkolódzás övez körül.

A sivatagban megmagyarázhatatlan természetes és mesterséges képződmények sorakoznak, melynek tanulmányozása a Kínai kormányt is foglalkoztatja. Itt állították fel a kínai 51.-es körzetet is, melyet erősen őriz a katonaság. A sivatagban létezik egy igen rejtélyes sziklacsoport is, a Tsagaan Suvaraga, ez egy elképesztő sziklaformáció, ami állandóan változtatja a színét. Ez egy ősi belső tenger maradványa (egyes becslések szerint 40 000 000 éves!!!!), mely egy 200 m magas és 400 m széles, rézsűtös sziklafal. A tenger kiszáradása után, az agyagos talajból a szél vájta ki a sok színben játszó alakzatokat, melyek mintha nem is a bolygónkon lennének. Ettől a területtől nem messze találhatók a Khongor homokdűnék, melyek Mongólia legnagyobb és legszebb dűnéi."Éneklő homok"-nak is nevezik, mivel a rajtuk keresztül fújó szél olyan erős és magas hangot képez, mint egy felszálló sugárhajtású repülő hangja. A dűnék magassága a 800 métert is eléri. Ha valaki vállalkozik a megmászásukra, lélegzetelállító kép tárul elé: -gyönyörű kilátás nyílik a Góbi-sivatagra, tiszta időben sok-sok kilométerre ellátni. A helyi lakosok azt beszélik, hogy aki kitartóan bámulja a sivatagot, megpillanthatja a Szellemeket, melyek a sivatag felett őrködnek már évezredek óta. A dűnék között rejtőzik egy kis oázis, melynek vegetációját egy kis patak táplálja, mely a sivatag alól fakad. Ez arra enged következtetni, hogy a sivatag alatt valamiféle nagy geo-zseb helyezkedhet el,ahol bőven van tápanyag és víz.A sivatag szélén helyezkedik még el Bayanzagbaa dinoszauruszok földjemelyet "lángoló szikláknak" is neveznek. Az elnevezést Roy Chapman Andrews amerikai paleontológus adta a helynek, ugyanis a sziklák a rásütő nap fényében narancssárga színben lüktetnek. A terület azonban nem emiatt a legismertebb,hanem az elsőként itt fellelt dinoszaurusz fészekről és az egyéb, dinoszauruszfosszíliákról. A leletek 60 millió éven keresztül rejtőztek a földben, míg 1922-ben rájuk leltek.

 

A Google Earth-ön elérhető képeken nem túl rég téglalapszerű szabályos alakzatokat fedeztek fel a Góbi egész területén, melyek oldalhosszúsága helyenként eléri a másfél kilométert. A belsejüket kitöltő,világító fehér, egymást keresztező vonalak sokasága az űrből jól kivehető. A kínai kormány ezek felől a dolgok felől teljes hallgatásba burkolódzik, kívülállók pedig nem mehetnek be a területre.

 

Nézzük, mit mond erről a területről Jan Van Rijckenborgh, korunk egyik nagy spirituális tanítója, aki az Egyetemes Tanból merítette ismereteit, mely az Akasha Krónikára támaszkodik (részlet a Shamballa Szerzete c. könyvéből):

 

„ - Az Egyetemes Szerzet tevékenysége, amennyiben világunkért és lesüllyedt emberiségünkért fáradozik, a közép-ázsiai Góbi sivatag szívéből indul ki. Az utóbbi években megbeszélt összes többi fókuszban folytatott szellemi tevékenység kiindulópontja a világnak ebben a szellemi szívében van, a Góbi legmegközelíthetetlenebb területén, és a munkát is onnan vezetik. Ez vonatkozik az ausztráliai fókuszra, az afrikai nagy piramisra, az Atlaszhegység déli lejtőin lévő Herkules oszlopaira, a himalájai és más műhelyekre, de például a Föld két sarkán lévőkre is. A Góbi sivatag valójában nem homoksivatag, inkább száraz pusztaság. A mi fogalmaink szerint mérhetetlenül nagy, és megközelíthetetlenebb, mint például a Gran-Chaco Dél-Amerikában. Nagyon kevés utazó próbált behatolni a Góbi szívébe, mert magányosság és sötét rémület veszi körül. Erről a területről és titkairól alig akad irodalom, mivel a szellemi spekulánsok figyelme földkerekségünk ismertebb területeire irányul. Ismeretes Marco Polonak egy műve, amelyet a XIII.században írt a börtönben. Kínába utazott a klasszikus tea-úton, mely részben a Góbin vezet át. Leírja a Góbi szélén élő népek páni félelmét és szent tiszteletét, amit e terület iránt éreznek. Ennek oka az ottani számos kísérteties jelenségben rejlik. Ezek a kísérteties jelenségek a gnosztikusok számára könnyen megmagyarázhatók. A bolygói éterek a Góbiban annyira koncentráltak és áttetszők, hogy az anyagi világ kémiai és éteri szférája csaknem észrevétlenül megy át egymásba. Így a tükörszféra tevékenysége közönséges szemmel is tökéletesen megfigyelhető. Ezek a jelenségek teszik a Góbit oly félelmetessé. Ez a mai napig is biztosította, hogy a Góbi az illetéktelenek számára ismeretlen maradt. Pedig a Góbi a legrégibb egyetemes ismeretekben is mindig szerepelt. E terület szívét a dialektikus idők kezdete óta Isten Fiai Szent Országának nevezik. Amikor a Biblia és a beavatottak bolygónkkal kapcsolatban "Szentföldről" beszélnek, akkor határozottan nem arról a vidékről van szó, ahol zsidók és arabok leselkednek egymásra nyugat-európai fegyverekkel. Minden metafizikai regeneráló impulzus a világnak ebből a szívéből indult és indul ki sugárszerűen az egész Földre, nyomait mindenütt hátrahagyva. A nagy piramis zseniális építménye, a manicheusok és albigensek bölcsessége és ereje, és a modern rózsakereszt rendeltetése mind ebből az egyedülálló forrásból magyarázható. Ebben a szent országban van a Sziddhák rendjének, az Egyetemes Szerzetnek a székhelye. A Góbi köré sok legenda szövődik, s e titokzatos történetek csaknem feledésbe merült történelmi események töredékein alapulnak. A régi bölcsesség azt meséli, hogy ahol most sós tavak és sivár pusztaságok terülnek el, ott jóval a lemúr kultúra előtt nagy beltenger volt. E tengerszívében, tizenkét szigeten lakott az isteni faj „utolsó maradéka”. Ezek magasztosan szép szigetek voltak. Isteni lakóikat „Az akarat és jóga fiainak” vagy az „igazi Elohimnak” is nevezik, akik a természet minden titkát ismerik, és birtokában vannak a kimondhatatlan igének, mely nálunk feledésbe merült. Ismerik az eredeti természet titkait, s megőrizték ezeket a ránemesedők számára. Ez a szigetbirodalom a Góbiban még mindig létezik, mint oázis. Mindenki ismeri, aki tudja a titkos jelszót, az igét, s csakis e jelszó ismerete teszi lehetővé a belépést. Ezzel a Góbi-oázissal lehetetlen közönséges módon kapcsolatot teremteni. Az egész területet gondosan védik az idegen behatolástól a szárazföldön is és a levegőben is. Csak hét titkos bejárata van, melyeket jelképesen Shamballa hét földalatti folyosójának neveznek. Az utolsó idők megnyilvánulásai, melyek a nagy változást előzik meg, az embernek teljes mértékben bemutatják az eredeti emberiség igaz életét. Ezzel természetesen együtt jár minden metafizikai spekulálás leleplezése, mind az egyház és a teológia, mind pedig a filozófiaterületén, és kivétel nélkül mindenkit döntés elé állítanak. Ezért nincsen már messze az az idő, amikor megdöbbenve és tisztelettel, félelemmel és reszketéssel, dühösen vagy hálásan beszélnek majd Shamballa hét útjáról. A kozmikus forradalom nem csak egy interkozmikus lélegzési folyamatra és az ezzel elháríthatatlanul összefüggő földtani és légköri változásokra vonatkozik, hanem ugyanakkor erős kísérletet is tesznek az emberiség megmentésére. Az emberiség minden kozmikus forradalom után mélyebbre süllyedt a dialektika anyagában és rögeszméjében. Visszatekintve, véleményünk szerint a lemúr kultúra sokkal több lehetőséget nyújtott és sokkal dicsőbb volt az azt követő atlantiszi korszaknál. Ugyanezt mondhatjuk az atlantiszi korszakról is, ha a mi árja kultúránkkal hasonlítjuk össze. A lehetőségek a következő korszakban is sokkal korlátozottabbak lesznek az anyag és a fajtest egyre erősödő besűrűsödése és a szellemi hatósugár betokosodása miatt. A mai emberiség ebben a tekintetben is a legkomolyabb válság előtt áll. A kényszerítő, rendkívüli fontosság miatt lesznek az eljövendő idők megnyilvánulásai sokkal nagyobbak és terjedelmesebbek, mint valaha. Ennek a megjelenésnek a lehető legtöbb ember újjászületéséhez kell alapul szolgálnia. Ezért szólal meg elsőként az Egyetemes Szerzet. Újra meg kell ismernünk az elfelejtett és elveszített megszabadító szót. Amikor minden idők szentírása Istennek erről az Igéjéről beszél, ezen ne valami többé-kevésbé értékes vagy hamisított vagy teljesen eltorzított iratgyűjteményt értsünk, hanem elsősorban a megváltó, új életre keltő Igét, az utat, a módszert, a szent tudományt, mely a Mozdulatlan Birodalom egyetemes életének eléréséhez vezet…” 

 

A tibeti hagyományok is alátámasztják a földrajzi elhelyezkedésről és a tikos tanok elterjedéséről szóló állításokat. A tibeti hagyomány szerint Buddha, mielőtt eltávozott volna a látszatvilágból, megtanította az északról jött Szucsandra királynak a kálacsakra tantrát, vagyis az idő kerekének doktrínáját. E tan lényege a makrokozmosz és a mikrokozmosz, vagyis a mindenség és az ember egysége.

A kálacsakra értelmében minden külső jelenség és folyamat kapcsolatban áll az ember testével, lelkével és szellemével, ezért ha az ember megváltoztatja önmagát, megváltoztatja a világot is. Szucsandra magával vitte e tanítást ismeretlen közép-ázsiai országába, és ott lejegyzetelte. Hat papkirály és huszonöt világi király követte őt a trónon, akik hozzá hasonlóan bodhiszattvák megtestesülései voltak. Ők őrizték a szent könyveket, és tanították a kálacsakrát az arra nemesedetteknek. Ennek a tannak köszönhetően Shamballa birodalma fokozatosan kiemelkedett az érzékelhető dolgok világából, és a létezésnek egy magasabb síkjára került.

Mircea Eliade szavaival:

“Shamballát nem valamiféle természeti akadály, magas hegyek vagy mély víz rejti el az emberek szeme elől, hanem az a tér, ahová tartozik, s amely minőségileg különbözik a mindennapi környezettől.”

 

 

http://lectorium.hu/teljes_konyvek_az_iskolairodalombol/samballa_szerzete_teljes/sasz01

http://www.ng.hu/Fold/2011/11/rejtely_a_gobi_sivatagban

 

10390068_726200610764571_8325424779879606129_n.jpg

10417722_726200887431210_626464947249696735_n.jpg

10314028_726201127431186_745004402456198470_n.jpg

17361636_1386313828095146_4945608374749584784_n.jpg

1 komment

Amikor úgyérzed, egy állat lelke lakik benned...

2017.04.17. 11:44 pentalacko

Sok ember szimpatizál vagy vonzódik állatokhoz, esetleg úgy érzi hogy bizonyos állatok lelke lakik benne. Az indián kultúrákban ez a jelenség nem ritka, de megfigyelhetjük néhány eurázsiai népcsoportnál is és a magyar mondavilágban is könnyen lekövethetjük.
Sámáni és táltos körökben sem ritka, hogy az állatok segítségét kérik egy-egy rituáléhoz.
Miről van itt szó?
A lényeg a következő: - az emberi lélek a korszakok alatt egy rendkívül hosszadalmas és bonyolult fejlesztő folyamaton ment keresztül, ahol a lélek egy adott szakaszban állati szinteket képviselt. A Bukás után, miután az emberiség egy része belezuhant a dialektika feneketlen örvényeibe, az emberi lélek fejlesztésében érintet lények egy csoportja átvezette a bukott emberiséget egy tanulási folyamaton, ahol az ember lelke az ásványtól a mai emberéig minden lelki szintet képviselt. Nem ő volt tehát a mai ásvány jelensége vagy egy ősi növény például, de ezen élethullámok lelki színvonalát kellett átélnie. Azok, akik ezekben a korszakokban a megfelelő lelki minőségeket elérték tehát, a lelkükben hordozzák az ásványi szinttől a növényi és állati szintek lélekesszenciáját is, mivel ez szükségeltetett ahhoz, hogy méltán képviselhessünk egy emberiséget, mely a „gondolkodó lény”, a Mannasz prototípusát hivatott képviselni.
Sajnos ez a folyamat a legtöbb embernél ismét megrekedt (eddig csak a Föld-korszakban  33 emberiség kezdte „előröl” az iskolát), így a „gondolkodó” ember egy aránylag kis csoport kivételével visszacsúszott egy gondolkodni képes állat szintjére, ami jobbára túlélési ösztönök által vezérelt ön- és közveszélyes hordák képében nyilvánul meg. Emiatt van az, hogy dicső emberiségünk kipusztította mindössze 150 év alatt az állatvilág 80 százalékát, a növényvilág 40 százalékát és az ásványvilág legjavának 90 százalékát. Ebben a hajlamában természetesen nagyban szerepet játszik az is, hogy egy a bukást reprodukáló ember ösztönből gyűlöli az előző lelki szintjeinek képviselőit, melyek tudat alatt őt a bukott lelki állapotra emlékeztetik. Azokat az embereket, aki lelkileg ezen természeti birodalmakat képviselik, könnyen lekövethetjük, hiszen ha pl. az állati élethullámot nézzük, van aki ravasz mint a róka, mások vaddisznóként taposnak bele mások életébe, stb…

Jelenleg ott tartunk, hogy az ásványvilág magasan, a növényvilág sokkal jobban, az állatvilág pedig eredményesebben tölti be földi feladatát, mint modern korunk embere, így az ezeket a birodalmakat vezérlő elvek sokkal tisztábbak, mint az általános emberi tudat. Ennek tudatában sok magas szellemi színvonalon élő ember, mint pl. táltosok, sámánok, javasok és egyéb szellemben tudatos emberek kapcsolódnak vagy kikérik más természeti birodalmak, pl. a növényvilág fáinak, vagy az állatvilág fajait vezérlő csoportszellemek tanácsát vagy segítségét, mivel így jóval tisztább információkhoz, erőkhöz és képességekhez jutnak. Gaia ereje ugyanis minden szellemben, így a csoportszellemben és az egyéni tudatban megjelent szellemben is képes megnyilvánulni, ami a Teremtés sokkal magasabb szintjeit képviseli, mint pl. egy normál tudatállapotban élő embernél, aki bukott tudattal létezik a dialektikában. Emiatt sok lelki szinten elsivárosodott ember inkább a természet alatti világokhoz fordul már segítségért, ahol csak pl. démoni tudatra tehet szert, ami a lélekfejlődésben esetleg végleg megrekeszti vagy sok ezer évvel visszadobja egy nagyon nemkívánatos fogságba, amiből talán már ki sem tud keveredni. Egyébként a démoni tudat megjelenése és az ezzel járó embertelen viselkedés lassan társadalmilag elfogadott, ami mindenféleképpen a végidőket harangozza be a dialektikus emberiség számára.

Mind az ásványvilág, mind a növény- és állatvilág lelki tükröt tart elénk, s ha képesek vagyunk megérteni az üzeneteiket, akkor egy magasabb tudatállapotot készítünk elő a lényünkben, mivel esszenciálisan egy olyan neutrális lélekállapotot idézhet elő, amiből a Teremtés tiszta információit könnyebben eléri az emberi lélek, és így sokkal tisztább alapot képez egy újrakezdéshez. Ez magyarázza a törekvést, amikor az emberek bio-táplálkozásra próbálnak ráállni, vagy öko-faluba költöznek. Természetesen nincs mindenkinek erre szüksége, hisz ezek csak emlékeztetők arra az időszakra, amikor egy nagy korszaklezárás után (ami háborúkkal és kataklizmákkal járt) az emberiség erre alkalmas része ismét tiszta lappal kezdhet.
Jelenleg az ásványvilág, növény- és állatvilág is olyan lelki fejlődésen megy keresztül, ami már szükségtelenné teszi az elvonulást a tiszta esszenciákat hajszoló ember számára, mivel az ember lélekfejlődésének hangsúlya a fizikai szintekről az éteri szintekre helyeződik át, ami közvetlen hozzáférést eredményez az információkhoz melyek esetlegesen a lelki fejlődéséhez szükségeltetnek. Mostani korszakunkban az ezeket is vezérlő szellemi elvek már a légkörből közvetlenül is felvehetők, csak az erre érett embernek meg kell ezt a folyamatot értenie és rá kell nemesednie a szellemi erők közvetlen felvételére.

 

totemek.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: lélek szellem totem Totemállat állatlelkek

Teutonok, keresztesek, templomosok

2016.08.29. 09:11 pentalacko

A templomos lovagok története egy misztikus nép, a teutonok idejében kezdődött. Kialakulásuk Atlantisz után kb. i.e. 10 000-re tehető, de főleg i.e. 4000-től maradtak fenn róluk írásos emlékek. A keresztény idők előtt, a Skandináv félszigeten, a Balti tenger szigetein és az akkori Németalföldön éltek. A teuton hitvilág erősen kötődött az ősgermán mitológiához, amelyben a Naprendszer bolygói óriásokként és istenekként voltak jelen, akik hatalmas harcot vívtak az ősmúltban az Igazság nevében egymással, és az őket követő démonokkal, óriásokkal és lelkekkel, melyek mint az isten gyermekei, kitüntetett szerepet kaptak.

A teutonok folyamatosan harcban álltak a Római Birodalommal, akiket végig követtek egészen a birodalom bukásáig. A római birodalom bukása után a 4. században tértek át a keresztény hitre. Miután Krisztust a zsidók keresztre feszítették, a teutonok egy csoportja, mely átélte a Golgotai eseményeket, a többi kialakulóban lévő lovagrenddel egyetemben elhivatottnak érezte magát arra hogy a Megváltó erejében valamiféle megbízást teljesítsen. Ekkortájt alakult meg a Szent János lovagrend Jeruzsálemben, mely a krisztusi élet tisztaságát volt hivatott megőrizni, a Templomos Lovagrend szintén Jeruzsálemben, mely a Krisztus-misztérium ereklyéit volt hivatott őrizni, valamint a Teuton Lovagrend Palesztinában, a zarándokok betegápoló tevékenysége céljából. Itt nőtte ki magát betegápoló rendből katonai szervezetté. Székhelyei állandóan változtak az évszázadok során, ezek egyben jelzik fejlődésének fő állomásait is.

A lovagrendek Európába telepedve hatalmas vagyonra és hatalomra tettek szert. Az Európába visszatérő teuton lovagok például 1211–1225 között rövid ideig a Magyar Királyság területén, Dél-Erdélyben, Borzaföldön (a mai Barcaság területén) telepedtek le, ahonnan nemsokára tovább álltak. A 13. századra szinte az egész Baltikum a teutonok kezére jutott. A lovagok azonban még több területet akartak, és folyamatosan támadták a szláv népeket.
A templomos rend a XIII. század második felében érte el fejlődése tetőpontját. Európa szinte minden országában jelen voltak, gazdagságuk a királyokéval vetekedett. Vagyonuk nemcsak jelentős adományokból, hanem banki-pénzügyi tranzakcióikból is származott. Kiváltságaik révén kikerültek mind a világi, mind az egyházi hatóságok felügyelete alól, egyedül a mindenkori pápa parancsolhatott nekik. Akárhol voltak is házaik, birtokaik szerte Európában és a Közel-Keleten, mindenhol mintegy „állam az államban” működtek.
A Rend őrizte 1204 és 1307 között az úgynevezett Torinói leplet, valamint 1222 után az Aranybulla egy példányát, és más Krisztusi ereklyéket. Ők hozták Európába a Grál kelyhet is.


A Templomos Rend Magyarországon a XII. század második felében jelent meg. Az első, források által is igazolható templomos ház az Adriai-tenger mellett fekvő ( ma Horvátország ) vránai rendház volt. A jelenleg ismert források szerint a középkori Magyar Királyság területén a templomosoknak a rend eltörléséig tizennégy rendháza volt és közel 50 egyéb birtoka (földterülete, temploma, vára, városa, háza, halastava stb). A magyarországi templomos házak és birtokok önálló provinciát alkottak már a XII. század második felétől. A templomosok komolyan részt vettek a harcokban a tatárjárás idején, a muhi csatában azonban nem bírtak a túlerővel, és mesterükkel együtt mindannyian odavesztek.
A XIII. században Léka volt a templomos lovagrend egyik központja. A felsővár udvara alatt volt egy rejtélyes funkciójú helyiség. Ez két, negyedgömb-kupolával fedett tér, benne egy lapos, hasáb alakú kő („oltárkő”), amit felállítottak a zárókőbe vésett jellegzetes templomos kereszt alá. Lékán misztérium-helyből átalakított őskeresztény szentélyről van tehát szó. Állítólag volt egy titkos átjáró is, ami egy mély kútból vezetett Borostyánkő várába, ahol az ottani kútnál volt az átjáró másik vége.

A lovagrendek a hatalomtól megrészegülve hamarosan elfeledték eredeti megbízásukat, és hogy nagy hatalmukat biztosítsák, szövetségre léptek a keresztény egyházzal. Így kerültek szembe eredeti feladatukkal mely a bukásukhoz vezetett, mivel elsősorban ők lettek a végrehajtói a keresztes hadjáratoknak, melyek az akkori idők legnagyobb népirtásához vezettek. Védelmezőkből üldözővé váltak, és az albigenseket, katárokat, manicheusokat és egyéb gnosztikus csoportokat, kik az egyház befolyását elutasították, de utolsó leheletükig Krisztust vallották nagymesterüknek, halálukig üldözték.
Véres befolyásukra hamarosan választ kaptak Európa éberebb hatalmaitól, így például a teutonokat, akik a szláv régiót porig égették az egyház nevében, 1242-ben a Csúd-tavi ütközetben az orosz cári sereg leverte, s így visszaállította a pánszláv egységet.
Az 1410. évi grünwaldi csata során pedig megsemmisítő vereséget szenvedtek a lengyel királyi seregtől, amely végleg eldöntötte a lovagok és a térség sorsát. Hatalmuk a következő időszakban fokozatosan összeomlott és meg kellett hódolniuk a lengyel királynak.

 
A lovagrendeket meggyengülésük után nemegyszer egymás ellen is fordították, mely véres öldökléshez vezetett. Ilyen esemény volt például a magyar templomosok Lékai mártírhalála, mely Károly Róbert nevéhez fűződik, aki annak a Szép Fülöpnek volt rokona, ki Nyugat-Európában irtotta a lovagrendeket. Károly Róbert kegyelmet ígért a magyar templomos rendnek, amire a templomosok mentességi levelet kértek. A válasz: - törvényen kívülinek nyilvánították őket. Károly Róbert Johannita és Teuton lovagokkal megostromoltatta a várat, ám azt nem tudták bevenni. Ezután árulás folytán titkos alagúton át bejutottak a várba, és a kultikus terembe menekült hét templomost, akik az oltár előtt imádkoztak, lemészárolták, tartományi mesterükkel Radványi Gyulával egyetemben. Az eseményről az az okirat tájékoztat, amelyben a király Kőszeg városának visszaadja a városi rangot köszönetül azért, amiért őt a város polgárai „egy fontos és nehéz helyzetben” megsegítették. A Borostyánkő felé menekült templomosokat ott érte a végzet. A vérfürdő helyét a néphagyomány ma is ismeri.


A lovagrendek kora lassan letűnőben volt. Hatalmuk széthullott, erejüket és befolyásukat végleg elvesztették. Feloszlásuk után titkos társaságokba szerveződtek, hivatalosan csak Portugáliában alapítottak egy új lovagrendet Krisztus Lovagrendje néven, a többiek elvegyültek más szerzetes rendekbe. Más források szerint viszont Magyarországon tovább élt a Rend titokban. Akárcsak Portugáliában, titokban újraszerveződtek, állítólag még Mátyás király idejében is éltek remeteként a hegyekben, ezúttal már mint „fehér barátok”.
Egy hazai sajátosság: a magyar nép a templomosokat az ország több részén is „vörös barátoknak” nevezte, valószínűleg a ruhájukon viselt kereszt színe miatt, más feltevések szerint viszont a feloszlatásuk utáni vérengzés után kapták nevüket az orvul legyilkolt lovagok.
Rudolf Steiner, a híres antropozófus és Látó szerint a templomosok fő feladata – a Szent Grál őrzésén kívül – Európa gazdasági és társadalmi felemelése lett volna, de ezt nem tudták véghez vinni, így ezt a feladatot más titkos társaságok vették át...

Források:
Antoine Gadal: A katárok öröksége
Wikipedia: - Templomosok, - Teutonok

 

 

 szentfoldon_harcolo_lovagrendek_642_20100622213351_26.jpg

Szólj hozzá!

Az Esemény...

2016.05.30. 17:40 pentalacko

Az Esemény, amit megpróbáltak minden létező módon eltörölni…

 

Alig néhányan tudják, hogy a világ számos pontján történt már un. harmadik típusú találkozás, ami azt jelenti, hogy egy ember közvetlen, vizuális és kontakt kapcsolatot létesít egy nem földi intelligenciával. Sokaknak már a könyökén jönnek ki a történetek és elbeszélések, mert sokszor ködös egy esemény, vagy később bebizonyosodni látszik, hogy nem volt igaz, vagy nem az volt, minek vélték.
Nos, azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy ilyen estek nagy számban történtek, de a Föld kormányainak van egy közös projektje, ami arról szól, hogy hogyan, milyen eszközökkel lehet egy ilyen valós eseményt „valótlanná”, a szereplőit pedig nevetségessé tenni.
Hogy erre miért van szükség, majd egy másik bejegyzésben kifejtem, ha még esetleg valaki nem jött volna rá.
Nos ennek a szövetségnek több mint 50 éves gyakorlata van már ebben, és higgyük el, profin érti a dolgát. Ilyen projektek futnak az egész világon, egy ilyen közülük pl. a Blue Book projekt, avagy a Kék Könyv projekt, mely az amerikai törvényhozás alapkönyvéről kapta a nevét. Ez egy majdnem tökéletes forgatókönyv az ilyen esetekre, melyben a tömeg megnyugtatása és félretájékoztatása, hamis tanúk felvonultatása, az eredeti bizonyítékok eltüntetése és hamis bizonyítékok gyártása is bele tartozik, akár durvább eszközök használatával is.
Ám az események sokszor vesznek nem várt fordulatot, vagy olyan bizonyítékok kerülnek napvilágra, amik átlátszóvá és gyanússá teszik a fedőtörténetet. Ilyenkor van az, hogy az ember elkezd gyanakodni…vajon hány ilyen sztorit tüntettek el vagy hamisítottak meg?

Egy ilyen esemény volt az 1990-ben Dél-Afrikában történt harmadik típusú találkozás is, azzal a különbséggel, hogy ott legalább 10 000 tanúja volt az eseményeknek.

A történet 1988-ban kezdődött, amikor is több nagyhatalom észlelte és a közös, titkosított, idegenekkel kapcsolatos projektet irányítóknak jelezte, hogy a Földhöz közeledik három igen nagy méretű objektum. Természetesen minden országban szigorú hírzárlatot rendeltek el a protokoll szerint, semmiféle média nem adhatott erről információt.

Ezek az idegen objektumok a Földet többször is megkerülték, és valahol Perzsia felett léptek be a légtérbe 1989-ben, de nem siették el a dolgot, komótosan haladtak céljuk felé, néhol napokra megálltak, mintha nem tudnák merre kellene menni. Ezt az eseményt nagyon sokan látták, rengetegen videokamerára is vették, valamint a radarokon is észlelték.
Egy szép napos délelőtt aztán az arab országok jelezték, hogy a három nagy idegen objektum elindult Egyiptom felé. Komótosan haladtak a légtérben, majd Dél-Afrika felé fordultak.
Amikor annak légterébe értek, elkezdtek süllyedni nem kis pánikot okozva ezzel a helyi lakosság körében, majd kb. 500 méteres magasságban megálltak. Ekkorra már az említett nemzetközi összefogásban résztvevő nemzetek szakemberei mind a helyszínen voltak, kb. úgy, mint Spilberg filmjében az Ördög Hegyen. Válság stáb, kommandósok és más szakemberek várták, mi fog történni most, de semmi sem történt. Egyáltalán semmi.
Ezt követően két hétig teljes mozdulatlanságba és csendbe burkolódzott a három objektum, majd egy éjszaka egy kisebb korong alakú hajó leszállt pontosan a helyiek dobozvárosának közepébe. Több se kellett a stábnak, azonnal körbevették és lezárták a városnak ezt a részét.
A hajóból négy-öt szkafanderes idegen lépett ki, majd nyugodtan sétálni indultak a környéken, és az elkerítést figyelmen kívül hagyva kimentek a városba. Ezekkel a lényekkel nem igazán sikerült a kapcsolatteremtés, mivel a stáb kommandósai összetűzésbe keveredtek velük, s mindegyiküket lelőtték.
A kis hajó vagy távirányítással működött, vagy a pilóta résen lehetett, mert az első összecsapáskor azonnal visszatért az anyahajók egyikéhez. A lelőtt idegeneket ízekre szedték, megvizsgálták, igen nagy zsákmány volt ez a „szakértőknek”. Annyit lehetett tudni, hogy kopoltyúval lélegző, talán kétnemű lényekről van szó, a szkafanderekben a fej résznél talán vízpárát előállító lélegeztető volt elhelyezve, szájszerveik a polip csápjaira hasonlítottak és nem voltak vegetáriánusok. Aztán megint csend. Néhány kormány szakembere aztán azt javasolta, nyissák fel az egyik hajót, amit nagy nehézségek árán meg is tettek. Amit bent találtak, attól elámultak.

Kb. 100 túlélőt találtak, sok közülük haldoklott,  de több százan már halottak voltak.

Felnyitották a másik két hajót is, de azokon szinte már alig volt túlélő.
Az élőket leköltöztették egy karanténba, ahol hónapokig voltak, sok közülük ott is elpusztult. Mint később kiderült, a mi légkörünk sokkal kevesebb vizet tartalmazott, mint az övék. Kiszáradtak, vagy bakteriális-, másokkal vírusos fertőzés végzett, mivel ez Afrikában ugye nem ritka.
Minden esetre hónapokig élt egy kolónia a dobozvárosban, mielőtt végleg elpusztult volna.
A tetemeket megvizsgálták, boncolták, tartósították vagy elégették. A járműveket levitték, azóta is tanulmányozzák, talán már sok technikai megoldást alkalmaztak is a hadiiparban.

Ezt követte a Kék Könyv protokoll, aminek a legvégén frappáns megoldásaként azt mondták utólag a helyi lakosoknak, hogy egy filmforgatás statisztái voltak, s a majd később forgatásra kerülő film nyers részleteit vették ilyen módon fel, hogy hiteles legyen! A lakosoknak még némi anyagi juttatást is adtak a hitelesség kedvéért.

De ez nem minden. Ebben az időben még ugye nem volt internet, mivel azt csak 1993-ban fejlesztette ki egy katonai hírszerző rendszerből Marc Andreessen, a későbbi Netscape Communication Corporation alapítója. Így erről az eseményről biztosan senki sem értesült a világhálón. De arra nem gondoltak, hogy néhány jóérzésű ember úgy dönthet, hogy az eredeti eseményeket titokban dokumentálja egy kis filmmel, ha majd eljön az idő, hadd tudja meg a világ, hogy ez történt Dél-Afrikában. El is készítették ezt a filmet 1992-ben, s eltették jobb időkre. Láttam az eredeti vágatlan verziót, amit egyszer csak elővettek, s 2008-ban fel is raktak az internetre. Futó tűzként terjedt a film, sokan le is töltötték. Ezután nem sokkal olvastam egy cikket, amiben erről az eseményről nyilatkoznak, s egy csomó ember beszámolójával és sok kis filmmel támasztják alá, amiket VHS kamerákkal vettek fel, s később ehhez a poszthoz digitalizáltak és felraktak. Végig néztem vagy 20-30 ilyen kis filmet. Volt olyan, ahol egy kilátóban valahol egy arab országban összefut vagy negyven ember, az égen látni a három nagy korongot. Egy másikon meg éjjel kint van egy másik helyszínen a fél város, és ezt a három kivilágított korongot kamerázzák.
Ezek a filmek és leírások az eredeti kis filmmel együtt eltűntek az internetről még 2008-ban…

Ezen nem csodálkozok, hiszen kompromittálóak voltak.

Minden esetre ekkora problémája akkortájt még nem volt a speciális csoportnak, valamit tennie kellett. Olyan eszközhöz nyúltak, ami teljesen kézenfekvő volt. 2009 őszén ugyanis leforgatták a District 9 c. filmet, ami mit ad Isten, majdnem erről szólt. Egy kis romantika, Hollywood profizmusa és rengeteg állami támogatás…és 2010 augusztusában már a mozikban volt a film, ami elképesztő módon erre a sztorira épült, megtámasztva egy kis humanitárius ideológiával. Azzal magyarázták a film szokatlan témáját, hogy az elmúlt évek súlyos társadalmi problémáit ezekben az országokban már nem lehet a szokásos társadalmi módszerekkel orvosolni, valami rendkívüli kellet, amivel felhívhatják a szegénységre és a kitaszítottságra a figyelmet az egész világon. Mennyire rossz szöveg, miközben a világ tűzfészkeiben halomra gyilkolják az embereket!
Kis baki a projekt kivitelezőitől, hogy ha a filmhez 1990-ben előforgatást csináltak volna spontán statisztákkal, hogy-hogy nem került bele egyik jelenet sem a filmbe? Meg aztán 17 év múlva fejezték be? Hogy magyarázták volna az akkori technikai megoldásokat az embereknek? Mi már tudunk UFO-utánzatokat gyártani? És a túlélők? Ők miféle statiszták voltak??? Gondolom megmagyarázták a költségvetéssel és egyebekkel...mert ha akarják mindent meg lehet.

Ez hát a története a XX. század egyik legnagyobb harmadik típusú találkozásának, ami így „meg se történt”. A napokban ráakadtam a YouTube-n az eredeti kis film megvágott verziójára „Joncars05” felhasználó jóvoltából, bár sokatmondóan bele vette a feltöltési címbe a forgatás alatt lévő mozifilm címét is, amire utána a fedő sztoriként forgattak a District 9 c. filmet, a leírásban pedig azt sugallja, hogy tényleg „egy és ugyanaz” a két film. Amúgy a mozifilmben a lények csak egy hajóval jöttek, és inkább rovarszerűek. Akit érdekel az eredeti kis film melyet valójában 1990-ben vettek fel VHS rendszerű kamerával, bár megvágott formában zenei aláfestéssel, ezt a linket másolja be a keresőbe:

https://www.youtube.com/watch?v=9F_1wXNkFiY

Itt pedig a District 9 előzetese:

https://www.youtube.com/watch?v=DyLUwOcR5pk

 

Az eredeti kisfilmben lejátszódó és elhangzó eseményeket nagyon erőltetett módon megpróbálják utánozni a mozifilm trailerében. Szerintem nagyon átlátszó és erőltetett az egész. Mindenki döntse el magában, sikerült-e ezt az eseményt valótlanná tenni, vagy ez az egész csak a fantázia szüleménye.

 

distric_9.bmp

Szólj hozzá!

Címkék: Dél-Afrika Esemény Alien UFO Idegenek District 9 Átverés

Templomemberek…

2016.05.21. 13:29 pentalacko

Az ember egy  templom, három szentség lakozik benne.

A fej a szellemé, a szív a léleké, a medence pedig a testté.

 

Ha felső templomod elhagyod, öntudatlanul belehullasz a sötétbe.

Tizenkét rabló kifosztja, s eladja a sárkánynak. A sárkány azonnal beköltözik, hét feje elfoglalja egy-egy termet, s rabszolga leszel, amíg csak meg nem halsz!

 

Ha szíved templomát elhagyod, sóvárgó vágyaid börtönébe kerülsz.
Kővé dermed önzésedtől, s dögkeselyűk tépik lelkedet, mint Prométheusznak, kit a sziklához láncoltak árulásáért.

Ha elhagyod alsó templomod, démon-állattá válsz, s mint a likantrópot teliholdkor, akaratodon kívül rángatnak majd a sötét ösztönök, s még az állatok is megvetnek.

 

Ha mindhárom templomod elhagyod, Isten irgalmazzon néked, mert ami azután következik, az az ellen-ember teljes uralma. A külső sötétségre vettetel, és onnan önszántadból vissza nem jössz! Akkor már megszűnsz embernek lenni, ajándékodat elveszik tőled, a Templomot, amit akkor kaptál, amikor a Logosz megteremtette a világot.

Ez a legértékesebb nekünk: a három templom, amiben benne lakhat a test, a lélek és a szellem. Fej, szív vagy medence nélkül ember nem élhet.

Ha megtartod, amikor eljön az ideje átlépheted az Örökkévalóság kapuját.

Vigyázz rá mert akaratodon kívül ezt senki el nem veheti tőled, de ha elárulod, mindent elvesztesz ami valójában a tiéd volt, s értéktelen leszel a Teremtés számára.

 

vegso_allomas.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: emberek test lélek szellem szentély Templom külső sötétség

Az Ember tragédiája

2016.05.20. 22:21 pentalacko

Ott ült az Ember magában... keservesen elbúsulva.

Az állatok mind köréje gyűltek és így szóltak:

,, - Nem akarjuk, hogy szomorkodj. Kérj tőlünk, amit csak akarsz, és megkapod.''

Mondta hát az Ember:

,, - Éles szemet akarok.''

Erre a keselyű:

,, - Megkapod az enyémet.''

 

Mondta tovább az Ember:

,, - Erős akarok lenni.''

Erre a jaguár:

,, - Erős leszel, mint én.''

 

Folytatta az Ember:

,, - Tudni vágyom a föld titkait.''

 Mire a kígyó:

,, - Megmutatom neked.''

És így sorra mind a többi állat. Amikor aztán az Ember mindent megkapott tőlük, odébbállt.

Így szólt ekkor a bagoly a többiekhez:

,, - Az Ember most már sok mindenhez ért. Egyszeriben félelem fogott el.''

 

A szarvas így szólt:

,, - Az Embernek megvan mindene. Több kívánsága nem lesz.''

Ám a bagoly azt mondta:

,, - Nem így van. Tátongó lyukat láttam az Emberben. Csillapíthatatlan sóvárgást.

Ettől szomorú, ezért akar még többet. Megy tovább és elveszi, amit megkíván, míg a Világ

egyszer csak azt nem mondja:

„ - Nem vagyok többé, nem maradt mit adnom.''

 

Sok idő telt el…és az Ember nem hallotta a Világ hangját többé, és nem vette észre, hogy Semmi sincs már körülötte, csak az üres sötétség, mert mindent magába kebelezett.

Ekkor már nem bírta tovább magában tartani a Mindenséget, s szétvetette a hatalmas Önzés, úgy hogy semmi sem maradt belőle, csak egy aprócska Mag.

A Mag pedig vár…vár időtlen időkig, hátha egyszer eljön az ideje, s kibújhat a Fénybe…

feloldosas.jpg 

- Tolték népmese -

Szólj hozzá!

Címkék: Ember Mag Tragédia Tolték

Valódi megszállás…

2016.04.29. 22:38 pentalacko

Az emberiség nincs magánál. Megszállott. Korszakokon keresztül adta lejjebb és lejjebb, míg nem eljött a Purgatórium ideje, a démonok kora. A démonoké, amik örömtáncot járnak a mindennapi lakomák után, amelyet lelkekből készítenek maguknak, s ehhez még tudatlan emberek asszisztálnak is.
Előbb beállt a szellemi amnézia. Ezt követte az erkölcsi hanyatlása. Mostanra az aljasság normális. A perverzitás és a gyalázat trendi.
Az átlagember tudata oly kevés, hogy sokan már nem élnek, hanem velük élnek. Ezek az élő holtak. A zombi arról ismerszik meg, hogy uralják a megszokásai, melyen képtelen felül emelkedni. Így aztán bármit megtesz, az elméjét más erők irányítják. Nincs már lélekerő…nincs önálló akarat, nincs lelki minőség. A Hit korszaka leáldozóban, a vallási eszmék elavultak. A remény elveszett, a szeretet üres szó lett csupán, ragaszkodás vélt birtokainkhoz. Kilyukadt a szellemi védelem hálója, a csupasz lelken hamar rajtaütnek. Csak Megszállás van. Más mondja meg, mit tegyen, mit egyen, s a marionettfigurák bamba tekintetével bámul az előtte tátongó semmire, amelyet saját maga teremtett.
Az élőket onnan lehet felismerni, hogy meg van a kapcsolat a szellemmel. Az emberi szellem nem birtok, azt nem lehet kimeditálni, sem egy kurzuson elsajátítani, azt nem lehet adományozni, nem lehet megvenni. Csak elnyerni lehet a vele való kapcsolatot, ránemesedni,  mely eonokkal ezelőtt megszakadt.
Szellem nélkül az ember élő halott. Az emberi rendszer, a mikrokozmosz csak háromságban képes működni, ha teljes, kerek-egész! Ez a szellem – lélek – test egysége. Ez a valódi egész-ség, nem a test egészsége. A test elporlad, mert itt ez a törvény, s ezt akkor is megteszi, ha nem beteges.

A betegség amúgy is csak egy lelkes figyelmeztetés a test részéről, szívesség, amelyből tanulni lehet.
Három féle ember létezik ezen a Földön: - akit megszálltak, akiért még küzdenek, s aki felébredt. De nincs semmi végleges itt, minden átmeneti. Ez egy ilyen világ, a tanulás világa.  Csak egy gyógyszer létezik számunkra. Vissza kell szereznünk a képességet a hitre, a reményre és a szeretetre. Rajtunk áll, képesek vagyunk-e arra, hogy e-hármat engedjük bennünk ismét hatni, melyek nem kívülről jönnek, hanem bennünk vannak. A szívünkben.megszallas.gif

Szólj hozzá!

A Föld napja...

2016.04.22. 10:15 pentalacko

Ok. A Föld napja. Stb...édes élet!!!
Globális örömnap, mert valaki anno kitalálta ezt a rettenetesen bugyuta dolgot         (a többi még bugyutább, de ennél is átlátszóbb dologgal).
Csak emlékeztetnék, hogy bár nálunk egész csendes az ég, és nyugodt a föld, de körülöttünk sok helyen már VÉGE a sztereotípiáknak és látszatjólétnek. A Földet az "emberiség" szépen tönkreteszi, a mesterségesen fenntartott állandó tűzfészkek pedig gondoskodnak a pokol realizálásáról.
Ez NEM a nyugalom helye, ébresztő!
De ha túl szépet képzeltél be magadnak, akkor ezt a posztod úgysem veszed komolyan...
Egy ideje, dátum szerint úgy kb. 1989 óta globális reformokat hajtanak végre a világon mindenütt az élelmiszer-, a gyógyszer- és a kozmetikumipar területén is. Hadd ne részletezzem, miért.
Aki nem tudja miről beszélek, vagy felébred, vagy nem.
Aki tudja, az már rég figyeli az összetevőket, és vagy rendkívül körültekintően vásárol, vagy magának gyárt termékeket, mert egyszerűen rá van kényszerülve. Szerencsére sorban buknak le azok a cégek, akik gondoskodnak a pajzs-, vagy az agyalapi-, esetleg a tobozmirigy rendellenes működéséről, netalántán elsorvasztásáról.
Ez csak egy kiragadott példa, de a sor hosszú...nagyon hosszú.

"Ébredj fel Dorothy, mert Kansas NEM létezik!"

 

http://meteon.org/2016/04/18/megdobbento-lista-ezeket-a-termekeket-ne-vasarold-mert-tartalmazzak-a-monsanto-mergeit/

 

http://www.satiratribune.com/2016/04/13/los-angeles-tap-water-contains-12-xanax-4-oxycodone/

 

mergek.jpg

Szólj hozzá!

A szellemi úton nincsenek garanciák...

2016.01.03. 09:46 pentalacko

A szellemi úton nincsenek garanciák. Ez nem úgy működik, hogy ha megteszed ezt meg amazt, akkor ez következik…stb. Nem.
Ha valakit ennek ténye elrémiszt, vagy félelemmel tölt el, álljon el attól, hogy kísérletezgessen, mert ez sokkal komolyabb dolog, mint ezt általában feltételezik.

A kísérletezgetésnek végzetes következményei is lehetnek. Nem kísérletezgetésre van tehát szükség, hanem önismeretre, belátásra, üdvrevágyásra és végtelen alázatra a Teremtő iránt.
Ahhoz, hogy egy szellemi minőség megnyilvánuljon az ember lényében, ahhoz nincsen használati utasítás és nincsenek axiómák sem. Ezt az ember nem tudja szabályozni, mert a szellemet nem lehet birtokolni. Éppen ellenkezőleg. A szellem egy magasabb lényvalóság, ami felett nincs hatalma a léleknek. A szellem ugyanis Isten az emberben. A lélek csak egyet tehet: - arra törekszik, hogy ránemesedjen a szellemi kapcsolatra. A léleknek újjá kell születnie ahhoz, hogy a szellem méltónak találja az egyesülésre, mert csak egy halhatatlan lélek alkalmas a szellemi pricipium hordozására. Csak egy ilyen lélek bírja el a szellem erejét, fényét és hatásait. Amikor pedig az ember megkapja ezt a kegyelmet és megtörténik az egybeolvadás, akkor sincs biztonságba, mert amíg az ember az anyagi világ lakója, kettős lény, hiába születet újjá a lelke, kettőssége megmaradt: - egy halandó és egy halhatatlan részből áll.  Amikor a halandó része nyilvánul meg, a szellem azonnal kivonul a rendszerből, visszahúzódik. Amikor pedig hallhatatlan része képviseli magát, beereszkedik a szellem, azaz a Világlélek rábízza hordozását egy ilyen lélekre.
Ehhez a bizalomhoz, ehhez a feladathoz fel kell nőni. Ez egy hatalmas belső munka eredménye, az endúra folyamata, ami az önismeret magas fokát követeli meg. Ezért vagyunk most itt.

blok katar.jpg

Szólj hozzá!

Az oroszok és a földönkívüliek...

2015.12.29. 21:47 pentalacko

Posztolta Galactus ( February 22, 2013 ) cikke nyomán…

Az egykori Szovjetunió Védelmi Minisztériuma olyan titkos projekten dolgozott, amelynek fő célja volt, hogy paranormális képességekkel rendelkező szuperembereket hozzanak létre. A program során tudósok egy csoportja földönkívüli civilizációkkal is kapcsolatba lépett. Minderről a szigorúan titkos projekt korábbi vezetője beszélt 2013. februárjában talán először a nyilvánosság előtt - számolt be akkor a február 21-i számában a Pravda című orosz országos napilap online kiadása.

Alekszej Savin, a Védelmi Minisztérium nyugalmazott alezredese, a Természettudományi Akadémia doktora hívta össze több egykori kollégájával együtt erre az eseményre Moszkvában azt a sajtótájékoztatót, amelynek egyetlen témája volt: - beszámoló arról, hogy az 1980-as évek vége felé tudósok egy csoportja kapcsolatba lépett egy idegen civilizáció képviselőivel.

A Pravda újságírójának beszámolója szerint a sajtóértekezletre szóló meghívóból megközelítőleg sem derült ki annak témája, azt csak a helyszínen árulta el Savin, ennek ellenére az újságírókon cseppet sem látszott, hogy meglepte volna őket a szenzációsnak hangzó bejelentés, sőt, mintha megkönnyebbültek volna az alezredes szavait hallva.

Elsőként Vaszilij Jeremenko, a FIB dandártábornoka, a Biztonsági-, Védelmi- és Rendőrakadémia doktora szólt a sajtó képviselőihez, aki a szovjet érában a KGB-nél szolgált nagyon magas beosztásban, ahol a Légierőt, illetve a honvédség repüléssel kapcsolatos technológiai fejlesztéseit felügyelte. Ennek során egyebek mellett feladata volt, hogy összegyűjtse a Légierőhöz befutott azonosítatlan repülő objektumokról, és harmadik típusú találkozásokról szóló jelentéseket. Vaszilij Jeremenko kiemelte, akkoriban rengeteg UFO észlelés történt, amelyeket a mennyisége miatt még feldolgozni sem volt egyszerű.

"A föld-levegő rakétákat irányító egységek részére egy külön irányelvet dolgoztunk ki UFO feltűnése esetére. A fő célunk az volt, hogy ne adjunk okot és lehetőséget a kölcsönös agresszióra" - mondta a dandártábornok.

1983-1984-ben a Tudományos Akadémia Vladimirovkában található tesztbázisán, a Védelmi Minisztérium és a KGB kiterjedt tanulmányokat folytatott a paranormális jelenségekkel kapcsolatban. A katonai kiképzés helyszínének kiválasztása természetesen nem a véletlen műve volt. Szakértők már évekkel korábban arra a következtetésre jutottak, hogy az UFO-k kivétel nélkül mindig feltűnnek olyan bázisok közelében, ahol katonai felszereléseket, fegyvereket tesztelnek. Egyébként ilyen tapasztalatot a világ minden táján feljegyeztek katonai bázisok közelében.

"Elmondhatjuk, hogy megtanultuk megidézni őket Vadimirovkába" - mondta nevetve Jeremenko.

"Ennek érdekében drámaian megnöveltük a katonai repülések és a különféle berendezések légi úton való mozgatásának számát. Ha ugyanis mi emeltük az intenzitást, száz százalékos bizonyossággal várhattuk, hogy az UFO-k feltűnésének száma is meg fog szaporodni" - folytatta a vezérezredes.

Hat hónapig tartó folyamatos teszteléseket követően az illetékes bizottság három fő konklúziót volt képes levonni.

- Először is, a modern tudomány minden erőfeszítése ellenére sem volt képes megmagyarázni, beazonosítani az UFO jelenséget.

- Másodszor annak lehetőségét, hogy esetleg japán vagy amerikai felderítő gépekről lehet szó, ki lehetett zárni, mert mind megjelenésében, mind technológiájában felül múltak minden földi technikai eszközt.
- Harmadszor egyre erősebbek lettek azok a vélemények tudományos berkekben, amelyek szerint földönkívüli civilizáció képviselői lehetnek a jelenségek mögött.


"Az UFO, mint jelenség manapság már világszerte ismert, ami nem kis mértékben azzal is magyarázható, hogy a komoly tudósok nem hajlandók álláspontjukat kifejteni ebben a kérdésben. A pilóták is gyakran látnak azonosítatlan objektumokat, de nekik van mentségük, ahogy az űrhajósoknak is. Bizalmas beszélgetések során ugyan gyakran beszélnek különös, azonosítatlan repülő tárgyakkal történt találkozásokról, de mindezt már - nem teljesen alaptalanul - félnek a nyilvánosság előtt is kimondani" - zárta gondolatait Jeremenko.

"Pedig véleményem szerint ezt a témát nagyon is komolyan kell megközelíteni, mert ez egy fontos biztonsági kérdés, amit bárki könnyedén beláthat. Ennek ellenére továbbra is tabu a téma, mind az amerikaiaknál, mind pedig az oroszoknál" - vette át a szót kollégájától Alekszej Savin alezredes, aki a Védelmi Minisztérium titkos projektjének bemutatásával folytatta.

A hadsereg vezérkarának tagjaként Oroszországban ő vezette azt a szakértői csoportot, amelynek elsődleges feladata volt a különböző szokatlan jelenségeket kivizsgálni.

Ennek a szakértői csoportnak egy olyan állami program volt a legfontosabb projektje, amelynek fő feladata kiaknázni az ember intellektuális erőforrásait. A cél az volt, hogy megtalálják azokat a módszereket, amelyekkel az emberi agy különleges erők, speciális energiák kifejtésére késztethető, hogy ezzel létrehozzák a ”szuperembert”. A program Tudományos Tanácsát egy Natalja Bekhtereva nevű akadémikus vezette, aki később haláláig tudományos igazgatója volt az Emberi Agy Intézetének (RAS).

Kétszáznál is több magasan képzett szakember és tudós vett részt a programban, akik az ország minden részéből érkeztek.

"A kutatás során arra a következtetésre jutottunk, hogy az emberi intellektus egy energetikai- és információs rendszer, amely főleg kívülről kap információkat, mint valami vevőkészülék. Pontosan ezért képes paranormális képességeket produkálni!" - mondta Alekszej Savin.

"Ahhoz, hogy azonosítani tudjuk a külső információforrást, létrehoztunk három csoportot. Az első csoportba tudósok kerültek, a másodikba katonák, a harmadikba pedig kizárólag nők.
Ami érdekes, hogy a nők csoportja produkálta a legjelentősebb eredményeket a kutatás során:
Más civilizációk képviselőivel akartunk kapcsolatba lépni…és megcsináltuk".

Savin állítása szerint egy olyan speciális metódust sikerült kidolgozniuk, amely lehetővé tette, hogy az emberi agyat ráhangolják az úgynevezett kapcsolati rezgésszámra, amely mindenütt jelen van.

"Az emberi agy energiahullámait kellett egy bizonyos frekvenciára hangolni, ahogy egy rádiónál szokás" - magyarázta Alekszej Savin.

"Ehhez pedig, nem volt szükségünk gyógyszerekre, drogokra, vagy más hasonló tudatmódosítókra. A teszteknek azonban, egy speciális szűrőjét is létre kellett hoznunk, hogy el tudjuk választani a bejövő információkat a hallucinációktól és az egyéb képzelgésektől.

A kísérlet váratlan és megdöbbentő eredményei pedig igencsak meggyőzőek voltak:

- hat résztvevő esélyt kapott egy hosszas kommunikáció után a fizikai kapcsolatra, és közülük ketten el is látogathattak egy idegen űrhajóra."

Savin szerint a földönkívüli civilizációk képviselői fokozatosan fedték fel magukat.

"Különösen sokat beszéltek a saját kormányzati és oktatási rendszerükről, katonai információkat viszont nem adtak át. Az egyetlen dolog, amit hajlandók voltak megosztani velünk, az néhány nagyon súlyos emberi betegség diagnosztizálására és gyógyítására vonatkozott."

A kísérlet vezetője úgy fogalmazott, az emberiség olyan hozzájuk viszonyítva, mint a pici gyerekek a felnőttekhez képest.

"A mi civilizációnk túlságosan fiatal ahhoz, hogy érdekesek legyünk számukra, mint beszélgetőpartnerek. De mivel mi is részei vagyunk az univerzumnak, ráadásul veszélyesek vagyunk nemcsak magunkra, de másokra is, ezért figyelnek minket, vigyáznak ránk."

A földönkívüli intelligenciával folytatott kommunikációs program még néhány évig tartott, ám a politika közbeszólt. 1993-ban a vizsgálatokat leállították, a csapatot pedig szélnek eresztették. Savin szerint csak elenyésző számú dokumentumot sikerült megtartania, azok nagy részét ugyanis, köztük rengeteg fotót, ma is az orosz Védelmi Minisztériumban őrzik. Ennek ellenére azt a különleges metódust, amellyel az egyének fenomenális képességeit tovább lehet fejleszteni, egészen a legutóbbi időkig - amikor Serdyukov egykori védelmi miniszter azt a csapatot is feloszlatta - rendszeresen alkalmazta a Jurij Gagarinról elnevezett Akadémia. A csapat magja azonban ezután is együtt maradt.

"Négy évvel ezelőtt megpróbáltuk megismételni a kísérletet, és teljes sikerrel jártunk!" - mondta Alekszej Savin, aki szerint napjainkban ez a munka tovább folytatódik:

"Az agyak és a tehetséges emberek továbbra is ott vannak a védelmi iparban."

A Pravda.ru riporterei kérdésére, miszerint miért döntöttek úgy, hogy ezt az egészet elmesélik a médiának, így felelt:

" - Mi értelme van titkolni egy ilyen horderejű dolgot, ahelyett, hogy felkészítenénk az embereket a rájuk váró jelentős kihívásokra?"

Erre irányuló kérdésre elmondta még, hogy véleménye szerint két komoly kihívással kell az emberiségnek szembenéznie a közeljövőben: Ezek a klímaváltozás és az egyre fogyatkozó ivóvízkészlet. Oroszországnak pedig kiemelt szerep jut majd ebben is, hiszen hatalmas kiterjedése miatt könnyen célországgá válhat egy ilyen krízishelyzetben:

" - Amikor bekövetkezik a katasztrófa és az emberek mindenhonnan özönleni fognak hozzánk, mi vajon mivel fogjuk várni őket, fegyverekkel? Szó sincs róla, tárgyalnunk kell. Talán ezek a kihívások is apró elemei egy fiatal civilizációknak szóló hatalmas kirakós játéknak. Talán az idegenek által aprólékosan megtervezett kísérlet részei, amelynek célja, hogy meglássák, vajon miként tudjuk kezelni a helyzetet, mert csak akkor léphetünk másodikba, ha sikerülnek az elsős vizsgáink."kontakt.jpg

Szólj hozzá!

Algíz Versus Calice

2015.12.12. 11:28 pentalacko


A Béke jele???

1958.02.21.-én Gerald Holton angol grafikust felkérte a Campaign for Nuclear Disarmament brit természetvédő szervezet, hogy a nukleáris kísérletek beszüntetéséhez indított kampányához rajzoljon egy szimbólumot, mely kifejezi eme elszabadított erő borzalmait. 
Holton abból a tényből indult ki, hogy ha egy ősi szimbólumot használ fel ennek megjelenítésére, akkor valóban nagy ereje lesz, s a megrendelők elégedettek lesznek majd a munkájával. Így aztán az ősi angolszász szimbólumok, a rúnák közül kiválasztott egy igen nagy erőt hordozó jelet, a „calice”-t, mely Káli istennőre, a hindu mitológia haragos, halált osztó istenére utal, aki a mitológia szerint állandó viszályt, haragot és háborút szít, s mely jelképet az ősi, letűnt korokból mentettek át a régi mágusok.
Eme jelképet, a Halál-rúnát a druida papok is csak nagy körültekintéssel használták, s a középkorban, s más mai fekete vallásokban is a „csirkelábat” vagy Kalikot a kivégzés előtt a halálraítéltre rajzolták. 
Jól tudta ezt Holton, s annak érdekében, hogy tompítsa ezen tények élét, nyilvánosan is hangoztatta, hogy a szimbólum egy ember stilizált változata, s az alak egy tehetetlen, kétségbeesett embert ábrázol, aki várja az elkerülhetetlen véget. Azonban Holton merész lépése csak felhívta eme jelképre a figyelmet, s az újkori fekete egyházak és szekták egyre-másra kezdték el használni szertartásaikhoz a rúnából alkotott erőjelet, mely egy körbe zárva gyakorlatilag azt jelentette, hogy „elkerülhetetlen pusztulás”. Az 1969-ben az USA-ban alapított Sátán Egyháza pl. egyenesen oltára felszenteléséhez használta fel, s mágiájában tudatosan az emberi lelkek fogságba ejtéséhez használja.
A halálrúna ezoterikus jelentése az, hogy „ - az én akaratom legyen meg! ”, az egó uralma, mely a kígyótűz (gerinci-spinális rendszer) erejét levezeti az állatiba, a gyökér és nemi csakrába, valamint a lépbe és a mellékvesékben, az egó energetikai központjába, valamint az ősi ösztönök feneketlen kútjába, mely felett halandónak nincs uralma, csak szabadon engedni képes azt. Ez a pokol mikrokozmikus erőrendszerének központja, a zabolátlan „ellen-ember” és a félelem lakhelye, mely teljesen átállítja a belső elválasztást, élükön a mellékvesékkel, melyek szélsőséges, felfokozott működése a félelem, harag és a démoni viselkedés forrása.
A halálrúna egyébként az „Algíz”, vagy élet-rúna fordítottja, mely szintén szinte minden jelképrendszerben, valamint rúna- és rovásírásban szerepel. 
Az Algíz jelentése első sorban az Élet-fa. Másod sorban az „ - Itt vagyok Atyám, mit akarsz, mit cselekedjem? ” jelképe, misztikus ábrázolása a keresztre feszített Jézusnak, vagy minden misztérium iskolában a beavatott papoknak vagy pl. a szufik Derviseinek, akik az ég felé nyíló kezeikkel kifejezik azt, hogy alárendelik magukat a Teremtő akaratának. Az ősi keresztény jelképrendszer „kereszt” szimbóluma is ebből származtatható.
A gnosztikus elemzés szerint a kígyótűzbe „felülről” beömlő háromságos szellemi princípiumot jelenti, melynek a jelölt tudatosan megnyílik: az emberi-, az élet- és isteni szellemet, más néven az Átmant, a Buddhit és a Mannaszt. Az Algíz tehát valójában a megvilágosodott ember jelképe.
A hippi korszakot egyes szabadkőműves páholyok támogatták, s tudatosan adták a fiatalok kezébe a halálrúna jelképét ironikus módon a Béke jeleként, ezzel lázadásukat belső, szellemiből rövid úton külső, anyagi tiltakozássá transzformálva, s bele terelve őket egy, az ösztönökön alapuló öntudatlan életbe, mely ezt a generációt minden szempontból lelkileg és szellemileg is mélybe taszította.
Ma már mindenütt a világon ezt használják a béke szimbólumának, ami az egyik legnagyobb átverés a XX. Század történetében.

Egyedül tőlünk függ csak, hogy meg akarjuk e érteni annak tényét, hogy a jelképek nagy erőt hordoznak, s így egyáltalán nem mindegy, mit hordunk magunkon, miben hiszünk, s mit alkalmazunk.

 15algiz_1.gif

Szólj hozzá!

Címkék: élet halál átverés tudat ébredés rúnák Béke Egyetemes Tan Algíz Calice

Poszttraumás stressz…

2015.11.04. 11:08 pentalacko

A dialektikus emberi faj eltévelyedett. A tudata csapdában vergődik, amelyből nem talál kiutat. A távoli múltban érte egy trauma, melyet képtelen feldolgozni. Ő maga okozta ezt a traumát, majd mikor szembesült tettének következményeivel, a Feledésbe menekült. Nagy önzésében elvágta magát az Élet forrásától, és így megízlelte a halált. Tettének súlyától eszméletét vesztette, s tudati szempontból a mai napig is a tetszhalál állapotában leledzik. 

A túlélésre törekszünk, más nem érdek minket, bármennyire is szépítjük. Emiatt tönkre vágtuk a természetet, s most egymás ellen fordulunk. Millió éves háború dúl, pusztítjuk egymást végtelen ciklusban, mert képtelenek vagyunk feldolgozni azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk.
Ez egy poszttraumás stressz. Amikor az ember tudata kezd regenerálódni, bevillan tettének emléke, s azonnal elveszejti önazonosságát. Ölünk, háborúzunk, szenvedünk. 

Pedig nem ölésre születtünk. Ez teljesen nyilvánvaló. Nincsenek karmaink, tépőfogaink, páncélunk. Nem azért történt ez velük, mert az ölés természetes. Érzünk. Összetartozunk. Valójában és alapvetően nem ezek vagyunk, mégis visszaesünk, s fenn tartjuk a poklot. Ez egy körfolyamat, minden összeér. Olyan, mint egy ringlispíl. A tested itt van, de az elméd még mindig ott.

Létezik egy ajtó, amin át akarsz lépni, hogy ott hagyhasd ezt. Meg is teszed, de visszavezet ahhoz a pillanathoz. Megint ott vagy, nem itt. Majd ismét meglátod azt az ajtót, és tudod, hogy nem lesz hatása, de a fenébe is, talán mégis…

Úgyhogy belépsz az ajtón, és ismét visszajutsz ahhoz a rémes pillanathoz. Minden egyes pillanatban érzed. Tudat alatt félsz, félsz az élettől, félsz a haláltól, félsz önmagadtól, a másiktól…mindentől. A Most helyett tudatod állandóan a Bukás pillanatára tér vissza. Úgyhogy többé nem akarod kinyitni azt az ajtót. Csak ülsz előtte. 

Ám biztosíthatlak, az egyik ajtó a kiutat jelenti! Nyitva van az ajtó, az ajtó, ami a ’Most’-ba vezet. A ’Most’ hordozza az életet. Ahol pedig élet van, lehetőség is. Hinned kell benne, hogy értékes az életed. Minden élet értékes. Ezért hát át kell irányítanod a gondolataidat, a történteket, amik másra ösztönöznek, mit az Élet. Meg kell tanulnod Megkülönböztetni. Ez az első lépés!

Valójában minden dolog, ami értékes ebben a világban, de tényleg minden az emberekről szól! Minden, ami ér valamit ebben az életben, az maga az Ember. Az ember az, aki képes átlépni a nyitott ajtón, és visszatérhet a Valóságba. Nyitva van az Ajtó, csak be kell lépni rajta…

Szólj hozzá!

Címkék: élet emberek tudat Gyógyulás

Pünkösd...

2015.05.24. 09:52 pentalacko

Az ember valódi és legnagyobb feladata mikrokozmosza átszellemesítése.
Ez mit jelent? Miféle szellemet kell beengednem? Ez valami nyugtalanító história?
Ó, dehogy. Szó sincs róla. Ez a regenerálódás folyamatának legmagasabb földi foka.
Meg kell érteni, hogy minden törekvés – okkult, vagy misztikus , minden természetmágia – sötét vagy világos, minden emberi manipuláció csak a fogságot növeli. Ezeket hagyd abba haladéktalanul. Ez az egónk védelmi mechanizmusa arra, hogy fogságban élünk. Hinned kell benne, hogy az egód félelmei nélkül is képes vagy élni.
Ez az első lépés. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ez egy hosszú és fájdalmas folyamat. Minél több természeti erőt hívtál fel életed folyamán, annál több láncot kovácsoltál magadnak. Ezek a láncok pedig nehezek, csak úgy nem fognak elengedni. Emiatt kell a Tisztulás folyamata. Ez nem egy szimpla méregtelenítés. Nem elvonulás, böjt vagy valami meditáció, sem semmi gyakorlat. Nem újabb erők behívása…emlékszel? Minél több természeti erőt hívsz fel életed folyamán, annál több láncot kovácsolsz magadnak. Akkor mégis mit kell tennem? Hogyan kell megtennem ezt az első lépést?

Ez azt jelenti, hogy bár a természetembernél a Szellem létezik a mikrokozmoszban, nem hatásos, mert a természetember tudatlanságában és félelmében kizárólag csak természeti erőkkel manipulál, ennek minden következményével. A mikrokozmosz egy hétséges rendszer, melynek három legfelsőbb nézete a háromszoros szellemi principium. Ez a három nézet nem hatásos, mert a dialektikus ember olyan életet él már eonok óta, amivel fenntartja és erősíti az elválasztottságát a Halhatatlanságtól. Így mint ilyen lény, kizárja magát a továbblépés lehetőségétől, és egyre mélyebbre ássa magát a halál világába. A szellemtől való elválasztottsággal az ember a valódi élettől választja el magát, ennek minden következményével. Létezik tehát a tanulás világa - a dialektika, melyben a kikelet – virulás –hanyatlás – törvényeinek engedelmeskedve jár a bukott ember körbe-körbe, amíg vagy megtalálja a labirintusban Ariadné fonalát, vagy a degeneráció olyan fokát éri el, melyből már nincsen visszaút. Ezt a folyamatot meg kell állítani, és a visszafordítani, amíg az lehetséges.

Mit kell hát tenni ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon, és a visszájára forduljon?
A válasz kézenfekvő. Újra helyre kell állítani a szellemmel való kapcsolatot a mikrokozmoszban, mivel minden rabságnak és korlátozottságnak ez az oka. Ez viszont már nem egyszerű, mivel ebben a folyamatban az emberi akarat és a földi vágyak nem tényezők, hanem akadályok, amik visszatartják a helyes cselekvéstől. A szellemi nézetek ugyanis a Teremtő lényvalóságának vetületei a mikrokozmoszban, s nyilvánvalóan felette állnak minden dialektikus emberi törekvésnek vagy manipulációnak. Lehetsz te bármekkora guru, beavatott vagy adeptus, ezek csak sírjaid különféle megnevezései csupán. Kizárólag a tudatállapot, s így a létállapot határozza meg annak tényét, hogy a szellemi princípium alkalmasnak találja-e az ember rendszerét az egyesülésre és a hordozásra. Ehhez mit kell tennie?
Ehhez az kell, hogy az ember lelke teljesen megújuljon, méghozzá a szellemrend (isteni) törvényei szerint. Az emberi lélek jelenleg a halál (dialektika) birodalmának a szolgája, mert anyaga ebből áll, s ebből tartja fenn magát. Létezik a regenerációnak egy ősi folyamata, mely a lélek anyagát megújítja és felcseréli folyamatszerűleg egy halhatatlan, más kozmikus területről származó anyagra. Figyelem! Ez nem egy okkult vagy misztikus gyakorlat!!! Ez nem természet-mágia. Nem angyali beavatkozás, sem földönkívüli erők eljövetele!
Ezt nem lehet kimeditálni, sem kierőltetni különféle koncentrációs gyakorlatokkal…pl. az agy vagy más szerv erőltetésével. A belsőelválasztás manipulációja csak a pusztuláshoz vezet. A szellemi kapcsolat esetében nincs szó révedésről, bódulatról vagy egyéb negatív megszállottságról. Az ilyen ember egy kristály tisztaságával létezik, tudata sokkal magasabb szinten van, mint azt itt meghatározhatnánk.

 

Erre a folyamatra rá kell nemesedni, a léleknek ehhez a feladathoz fel kell nőni. Ehhez valódi hitre van szükség, igazi belátásokra, radikális önvizsgálatra és az önismeret legmagasabb fokára. Ha ezek megvannak, maga a szellem vezeti az ilyen embert a megszabadulás ösvényére, s a kezébe helyezi a Kapu kulcsát…ha a lélek készsége mindenben megmutatkozik, a szellem beárad a rendszerbe és egyesül a megújult lélekkel. Ekkor az ember valóban Élni fog, kiszabadulva a dialektika börtönéből.
Ha a szellem beáradt a mikrokozmikus rendszer alsó négy nézetébe, egy olyan állapot jön létre, melyet minden vallás, minden okkult törekevés és minden mágia keres és vágyja annak eljövetelét. Az ilyen ember ugyanis egy másik világ polgára is lesz, az Univerzum valódi gyermeke. Ezt az állapotot jellemzi a Pünkösdi esemény olyan emberek szemével, akik közel kétezer éve voltak tanúi ennek az eseménynek.

 

testek.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: élet szent tudat ébredés tiszták gnózis purok Gyógyulás Egyetemes Tan

Valami, aminek most kell megtörténnie…

2015.02.27. 19:47 pentalacko

„Nem lehet megoldani a problémákat ugyanazon gondolkodásmóddal, amellyel csináltuk őket!”

/ Albert Einstein /

 

 

Az Asch kísérlet

A múlt század közepén csináltak egy nagyon érdekes pszichológiai kísérletet, melynek célja az volt, hogy megvizsgálják, képes-e egy csoport az egyén valóságról alkotott képét úgy eltorzítani, hogy az teljesen elveszítse a megkülönböztetési képességét, és a valóságot összekeverje a látszattal…

Statisztákkal együtt beültettek egy kísérleti alanyt egy szobába, ahol geometriai ábrákat mutattak, többféle alakban és nagyságban. Az alany nem tudta, hogy a többi ember csak statiszta, és hazudik. A statiszták mindig egyöntetűen hazudtak egy forma méretét vagy alakját illetően, ami az alany ítélő képességét három lépésben úgy eltorzította, hogy képtelen volt egy idő után a helyes döntésre, ítéletre és cselekvésre…kizárólag a csoport véleményére adott, és azt tartotta valóságnak.

Az Asch kísérlet végeredménye sok ezer kísérlet után is ugyan az volt (összegzés):

- Először a cselekvés szintjén történik a torzulás. Az alany úgy gondolja, hogy a többiek tévednek, mégis velük tart, mert megbizonytalanodik afelől, hogy tényleg helyesen cselekszik-e.

- Aztán az ítélkezés szintjén történik a torzulás. Az alany azt gondolja, hogy lehet, hogy a többiek észleltek valamit, amit ő nem. Emiatt rossz döntést hoz, s azt tartja jónak.

- Aztán az érzékelés szintjén történik a torzulás. Ekkor már az alany megkülönböztetési képességét a többiek véleménye eltorzítja. Már nem a valóságot észleli, hanem egy deformációt tart valóságnak. A torzulás fixálódik az emberi rendszerben.

 Ha most összekapcsoljuk ezeket a dolgokat azokkal az eseményekkel, amik napjainkban az emberiséggel történnek, fel kell tennünk a kérdést:

- Miféle erők használják a társadalom torzulását, ami az egyik legnagyobb erő az emberi pszichológiában?

- Sejthetjük, és le is leplezhetjük. Nem engedhetjük, hogy kihasználjanak minket. Ezek az erők, melyek késleltetik a Változást, megpróbálják a tudat energiáját az egyénben tartani. Pontosan tudják, hogy ha az egyéni tudatok képesek kollektivitásra, valami egészen új születik, egy Magasabb Tudat, mely magasabb energetikai szinte emeli a Valóságunkat. Valójában minden egy erő, az egész Univerzum az erők összege. Mi is egy vagy több erőt képviselünk, s képesek vagyunk ezen erők összeadására, és ez által az általunk létrehozott világ újraalkotására. Új identitást kell választanunk, szó szerint újra kell teremtenünk magunkat. Egy teljesen új fajt, teljesen új szervezettel, gondolkodásmóddal, érzelmekkel, akarással. Újra kell teremtenünk az emberi fajt, de most mint közös organizmust, egy élő, szervezett struktúrát, nem különálló személyek szétszórt rendszerét, hanem egy olyan organizmus részeit kell közösen képviselnünk, melynek születése egy új világ küszöbén áll. A következő tudatszinten az emberiség egy kollektív organizmus, mely hihetetlenül intelligensebb és teremtőbb, mint az egyén, s így ennek részei is hihetetlenül intelligensek és teremtők.

A kvantumfizika bebizonyította, amit a középkori rózsakeresztesek tanítottak. Az ember a környezetével együtt nem más, mint rezgő univerzum, egy tudatmező, mely képes a teremtésre. Az általa teremtett világot pedig valóságnak éli meg. Az emberi jelenséget egy finom energetikai háló veszi körül, mint valami fényből szőtt gubó. Ebből a fénygubóból milliárdnyi száll fut szerte szét az ember környezetébe, vastagabbak a családhoz, baráthoz, vékonyabbak más ismerősökhöz, munkatársakhoz, és egészen vékonyak minden felé, rengeteg embert érintve, ki a végtelen Univerzumba. Ezek a fényszálak vastagodnak és fényesednek, ha az ember hite erős, és ha valamin erősen dolgozik, alakot öltenek, teremtenek. A kvantumfizikusok kimutatták, hogy ha egy csoport tíz százaléka erős hittel rendelkezik, és képes egy teljesen új gondolkodási mintát létrehozni, egy pillanat alatt elterjed és megvalósul a csoportban az új cselekvés az említett energetikai kapcsolatok miatt.

Küszöbön áll a Nagy Változás, az emberiség életében eljött a pillanat, amikor feljebb léphet a Teremtési Folyamat örök létráján…

9010_441222429360087_3733363038984053967_n.jpg

Szólj hozzá!

Összeférhetelenség...

2013.11.17. 13:27 pentalacko

kulcs.jpg

Nem vagyok senki. Nem vagyok gyógyító, vagy guru a szó köznapi értelmében…
Gnosztikus vagyok, az Egyetemes Tan hirdetője. Emiatt sokan jönnek hozzám mégis.
Néhány ismerős és barát esete arra késztet, hogy a konzekvenciák egy részét nyilvánosan is levonjam…mert az önzés, a halálfélelem és a létfenntartás ösztöne ÖSSZEFÉRHETETLEN a Hittel, a Reménnyel és a Szeretettel!

Több ismerősöm és barátom kért tanácsot, vagy segítséget olyan problémákkal vagy betegséggel kapcsolatban, amelyekre már semmiféle gyógyír sem használt. Nyilván nem használt, hiszen olyan betegségről vagy problémáról van szó, ami mögött olyan erők állnak, melyek fölött nincs hatalmunk, vagy a hatáskörünk. Az Önismeret teljes vagy részleges hiányáról beszélek. Mindig erre fogok vonatkoztatni tehát, így amit szeretnék közölni, könnyen érthető lesz.

Tehát az első lecke annak megértése: - nem vagyok, nem vagyunk Mindenhatók. Senki se gondolja, hogy azért került a dialektikus világba, mert itt jó, vagy hogy nyaralni jött. Nem. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, akár keserű tapasztalatok árán is. Minden, értsük tehát jól.., hogy minden ami itt ebben a világban történik velünk, egy Példázat. Így gondoskodnak arról, hogy csak akkor léphessünk tovább fejlődésünkbe, ha erre tényleg érettek vagyunk. Akinek kétségei vannak e-felől, gondoljon a vegetatív idegrendszerre. Ha az nem lenne, már rég meghalnánk egy rossz gondolattól, vagy egy helytelen érzelmi kitöréstől. Ám a vegetatív idegrendszer gondoskodik róla, hogy a hülye gyerek eljátszadozzon a kalitkájában anélkül, hogy szélsőséges viselkedése és kritikus életállapota miatt túl nagy baja esne. Ebből következik, hogy a betegség NEM baj, hanem a tanulás végső formája. Ha nem értesz a megrovó, atyai szavakból, akkor földbe döngölnek. Ennyi.

Második lecke: - egy seggel nem ülhetsz meg két lovat! Választanod kell: - vagy a dialektika módszereit választod, vagy olyan módszert, ami a Teljesen Máson alapul. Ez két ellentétes erő !!!! Ha te a „Föld gyógyító erejét” próbálod felhívni, ne hívd fel közben az „Ég gyógyító erejét” is, mert ezt senki sem bírná ki. Ez két ellentétes erőhatás. A rendszered olyan mértékű nyíróerőnek lesz kitéve, hogy nagyon gyorsan elhasználódik, és mikrokozmikusan is súlyos károkat szenved. A félreértések elkerülése végett itt NEM a dialektikus világ két szférájának erejéről van szó…az Ég kifejezés itt NEM a természetszellemek, angyalok és egyéb dialektikus entitások befolyásáról szól. Nem. Ők ugyan úgy a Föld erejét közvetítik, csak annak finom-agyagi formájában. Ez legfeljebb tűzoltás, a probléma megoldásának eltolása.
Senki sem mondta, hogy ha ég a Házad, ne oltsál Tüzet. De az újjáépítést NE a tűzoltóktól várd! Azt neked kell megtenni.

Harmadik lecke: - Hit, Remény és Szeretet.
Ha végleg meg akarsz Szabadulni, ha tényleg meg akarsz Gyógyulni, NEM találod meg a dialektikában ennek gyógymódját. Azért betegszünk meg, mert el vagyunk választva a Logosz Eredeti Szellemiségétől. Ha a lélek el van választva a Szellemtől, haldoklik. Ennek számos fokozata van, mely a diszharmóniát idézi elő testben, lélekben egyaránt. Minden fizikai, lelki és mentális problémának ez a gyökere. Ha tehát a végleges gyógyulásra vágysz, el kell állnod a dialektika szokásos gyógymódjaitól, mert saját magadat NEM tudod kirángatni a hajadnál fogva a dialektika mocsárból. Egy olyan mikrokozmikus regenerációra van szükség, ami az Eredeti Világegyetem Erejével, a Gnózis erejével történhet csak meg. Minden más kudarcba fullad. Ironikus módon a Végleges Gyógyulásnak is bennünk van a gyökere, de ezt nem lehet dialektikus módszerekkel aktiválni. Aki szeretne a végleges gyógyulás útjára lépni, legmélyebb lényében kell keresnie a választ. Itt jön be az Önismeret útja. Ha ezt valaki nem járja be, nem aktiválódik benne az az isteni rész, amely meghozná ezt a végleges gyógyulást. Legyetek tehát alázattal az Élet iránt, alázattal a Logosz iránt, hogy méltónak találtassatok erre a Végleges Regenerálódásra. Ezt a folyamatot kizárólag Hittel, Reménnyel és Szeretettel lehet kieszközölni. Ezek olyan erők, melyeknek forrása bennünk van, az élet-rendszerünkben. Ha a Szívet, Fejet és Medencét hagyod önmagadban a Logosz Ereje által, a Gnózis által regenerálni, ezek az Erők élő és ható intelligenciákként emelnek ki téged véglegesen a dialektika mocsarából.

Szólj hozzá!

Címkék: isten tudat ébredés logosz Gyógyulás Egyetemes Tan Gnosztikus

Csillagfény meditáció 01.mp3

2012.01.30. 22:24 pentalacko

Sziasztok!
A méltán népszerű "Csillagfény meditáció" fel-dolbizott változatát találjátok meg itt.
Íme a link, melyet bemásolva a keresőbe, letölthetitek vagy meghallgathatjátok ezt a csodálatos szertartást:

http://www.4shared.com/mp3/am16IAoy/Csillagfny_meditci_01-extra_so.html 

Szólj hozzá!

Idegenek

2011.09.09. 19:37 pentalacko

Ennek a cikknek az eredetije a francia V. I. T. R. I. O. L. magazin 23. számában jelent meg Joel Labruyère jóvoltából.

Igen, idegenek vannak, ez mára már nem kétséges! Valóban rendszerességgel látogatják a Földet, és, igen, miattunk jönnek. Bizonyos értelemben megváltást hoznak az emberiségnek, de nem abban az értelemben, ahogyan azt gyakran hiszik.

Hogy mi a céljuk?
Nos, elsősorban a bolygónk, a Naprendszer és a galaktikus rendszer harmóniájának helyreállítása, miközben az őrület és a perverzió néhány embert továbbra is arra kényszerít, hogy az idegen látogatókat gyarmatosító vagy gonosz szörnyeknek ábrázolja…
Mi tehát az igazság, és mi az, ami hazugság ebben a témában?

 

„ALIEN POLITIKA”.

Sokan így emlegetik a földön kívüliek vélt vagy valós szándékát.
De legyen nagyon óvatos ebben a kérdésben, mert olyan érzékeny területre tévedünk az UFO-kkal kapcsolatban, mely tele van szándékos félretájékoztatással.

Az Internet természetesen mohón megragadta a témát, és tele van beszámolókkal, filmekkel és minden egyébbel. Ezek többé-kevésbé díszes köntösbe bújtatva próbálják tolmácsolni a tényeket. Hollywoodban például ez az egyik kedvenc téma, és hát rendszeresen kielégíti a nyilvánosság éhségét. A sci-fi filmek sorban ugranak le a futószalagról, melyekben általában az idegenek a legrosszabb ellenségei az emberiségnek.
Nos biztosak lehetnek benne, hogy ebben a kérdésben a félretájékoztatás érvényesül minden szinten, és a bölcs ember, aki józan tud maradni az élet viharában, átlátja a szándékot.
A filmekben az idegenek szörnyek képében vannak feltüntetve, akik az űr mélyéből a téren és időn keresztül  ideutaznak, hogy ellopják a Föld energiaforrásait. Vajon ez tényleg így van, mint ahogy azt tipikusan bemutatták  az amerikai televíziós sorozat „X-akták”-jában, ahol Fox Mulder  FBI ügynökkel a nyomukban minden gonoszságot elkövettek? Vagy békés lények, szelíd külföldinek álcázott emberekként mászkálnak köztünk, mint a  Coccon (1985) c. filmben, vagy esetleg csapongók, mint Steven Spielberg romantikus ábrázolásaiban?


Ebben a témában rejtélyes módon teljes félretájékoztatás és zűrzavar uralkodik.
Bármi legyen is a válasz, mindenkinek meg kell tudnia egy alapvető igazságot, ami gyakorlatilag abban a tényben merül ki, hogy az összes közzétett információ ebben az ügyben mind az Interneten és a sajtóban is nagy hazugságokon alapul. A hatóságok és a média a vezetők utasításait követve gondosan fenntartják a zavart ezek körül a dolgok körül, mert ez a kérdés sokkal érzékenyebben érint minket, mint gondolnánk.
A vezetők nem gondolják, hogy az emberiség esetleg ráébredhet az igazságra, és emiatt nem érdekli őket annak ténye, hogy a közvélemény lassan, de biztosan kezdi felfedezni az igazságot és leleplezni a hamis elméleteket. Az összeesküvés-elméletek gyártásával támadják ezt a kérdést, de ha már nem a naivitás és a szűk látókör foglyai vagyunk,  lassan a helyes irányba indulhatunk. Gondolatainkat egy idő után már nem tudják félreterelni.Miért rettegnek ennyire attól, hogy az igazság kiderülhet?
Nos, azért, mert az igazság nagyon zavaró és veszélyes a hatóságok szerint. Ugyanis a földön kívüliek jelenléte az egyik kulcsa annak, hogy a tömegek megértsék és ráébredjenek arra, hogy kik is vagyunk valójában?!

Ha fény derül az igazságra, akkor a politikai rendszer teljesen összeomlik, mert kiderül, hogy valójában nem más csak, mint egy sötét fikció, amivel az emberiséget ki lehet zsákmányolni és fogságban lehet tartani. Ugyanis a galaxisunkban és az világegyetemben minden és mindenki egyenlő. Olyan kölcsönhatások és erők működnek a Naprendszerben és azon túl is, amelyek a teljes egyenlőséget és szabadságot feltételezik. Nos, a Földön ez nem jellemző. Nem kell tüzetesebb vizsgálat ahhoz, hogy ráébredjünk a sötét titokra: - a hatóságok azon dolgoznak, hogy elrejtsék a tényeket az ember eredetéről és csodás feladatáról. Ha egyszer nyilvánosságra kerülne az igazság ezzel kapcsolatban, az alapjaiban rázná meg a társadalmunkat. Emiatt veszélybe kerülne az projekt, ami döbbenetesen vészes jövőt készít elő az emberiségnek, s már előrehaladottabb  állapotban van, mint gondolnánk. Eme vészes jövő a következő néhány évben már meg is valósulhat: - ez az Új Világrend, ami veszélybe kerülne és semmivé foszlana, ha a tömeg öntudatára ébredne. Ám az ármány kieszelői nincsenek tisztában az alapvető univerzális törvényekkel, amelyek egy idő után leleplezően és összetörően hatnak. Az őstermészet most beavatkozik a naprendszer védelmében, mivel a globális elit nem hajlandó figyelembe venni a tényt, hogy nem sértheti meg az élet alapvető törvényeit a végtelenségig.

A félretájékoztatás és zavartság tehát általános az UFO kérdésben, hogy senki se láthassa át, mi is az igazság.

Nézzük a tényeket.
A tapasztalatok alapján kijelenthetjük: - úgy tűnik, az ide látogatók között vannak "jók" és vannak "rossz fiúk", valamint vannak "semlegesek" is. Miért vannak ilyen különbségek? A sajtó által kiragadott esetekben általában a  "rossz fiúk" szerepelnek.

Ráadásul meg kell különböztetni a hamis UFO eseteket a valódiaktól. Vajon a tapasztalt jelenségek tényleg idegen eredetűek? Úgy tűnik, hogy sok UFO jelenség okozója a kísérletezgetés, melyeket a kormány projektek kivitelezői, pl az U. S. hadserege idéz elő.
Az már biztos, hogy a Földön való kísérletezgetés nagy veszélyt jelentene a Naprendszerre!

Ahhoz, hogy megértsük az UFO kérdés mögött húzódó problémákat, tudnunk kell, hogy az evolúció ( amely valójában involúció – a fordító megjegyzése ) a Földön veszélyt jelent a Naprendszerre nézve, két okból: - egyrészt, a kóros lelki fejlődés eredményeképpen az emberek szinte démoni erőket sugároznak maguk köré, ugyanakkor a nukleáris kísérletek a Földön sokkal szörnyűbb károkat okoznak, mint azt az átlagember el tudná képzelni. Az atomgarázdálkodás ugyanis a világegyetem alapjait támadja, ennek minden következményével.

A perverz lelki élet és az atomgarázdálkodás sajnos nem újkeletű a naprendszerünkben.

( Döbbenetes, de az emberiség bizonyos időközönként szó szerint teljesen kipusztítja magát ezek következményeiként, hogy aztán egy új esélyt kapva az őstermészettől, újra kezdhesse evolúcióját, egészen az ősállapotoktól, legutóbb Atlantiszban 12.000 éve – a fordító megjegyzése).

Csakhogy ez a tevékenysége időről-időre veszélybe sodorja a naprendszer és a kozmikus környezet létalapjait. Emiatt nyilvántartott tékozlófiúk vagyunk, és a bolygóközi diplomácia értelmében ön és közveszélyesek, még ha ennek nem is vagyunk a tudatában. Valójában egy elkülönített rezervátumban, a Földön mint veszélyes ragadozó fajként tartanak számon minket más bolygórendszerek lakói. Kimondhatatlan hosszú ideje figyelik idegen űrhajók vészes tevékenységünket, hogy a kellő időben beavatkozhassanak, ha kezdünk veszélyessé válni az életre a Naprendszerben. Ezt elsősorban önvédelemből teszik.

„MISZTÉRIUM-HOLDAK”.

Létezik egy nagy titok, ami az emberiség elől rejtve van. Ez pedig a tény, hogy nem egy holdunk van, hanem valójában három. A két misztérium-holdat Lilith-nek és Lulu-nak hívják, melyek a sarkokon keringnek, és valójában mágneses anyag-összpontosulások.
Az üzleti élet legmagasabb köreiben, valamint a rejtett világkormányban tudnak erről, de önző érdekeik miatt ennek tényét elhallgatják, és önkéntes amnéziát színlelnek. Pedig ezzel a viselkedéssel kárt okoznak, mert az egyetemes törvényeket figyelmen kívül hagyják, amelyek semmibe vétele az ökológia teljes megsemmisüléséhez vezet. Mik tehát ezek a holdak?
A perverz elme generálta gondolatok, amelyek egy idő után befolyásolni kezdik alkotójukat, és önálló erőkként ( démonok ) uralmuk alá hajtják, megszállják az emberi tudatot. Jellegétől függően a gondolatok lehetnek jók vagy rosszak. Egy megalkotott gondolat aztán tovább él, csoportosul, elementálokat alkot. Ezek az erők aztán találkoznak a Föld két különböző szférájában, annak finomabb energiamezejében.
Két láthatatlan szféra létezik tehát, a rejtett ezoterikus hagyomány Lilith és Lulu néven ismeri őket. Az első szféra "gonosz", a rossz gondolatok és gonosz vágyak felgyülemlése. Az ezoterikus hagyományok szerint Lilithet egy olyan nő jelképezi, aki hajlandó folytatni mindazt, ami a legtöbb nyomorúság és a megtestesült sötétség okozója.

A második szférában felhalmozódik az idealizmus és a jóság minden terméke, amely valójában  nem old meg semmit, mert felületes, ösztönös és önző kedvesség és szeretet. Mivel ezek létrehozóiból hiányzik a lelki- és önismeret, az ilyen ember az egóján keresztül a hiú reményt és érzelmes illúziókat táplálja. Ezen erők összetömörülését úgy hívják hogy  Lulu.

A hagyomány ezt is egy nőnek ábrázolja, akinek a jósága felületes és értéktelen, elcsábítja az emberiséget, és súlyos hibák elkövetésére sarkalja (ezek a holdak valójában a dialektikus, változó világ gyökér erejének két véglete, egyik létrehozza és fenntartja a másikat – a fordító megjegyzése).
Ez a két misztériumhold jelenleg annyira tömör, hogy látható anyaggá sűrűsödnek benne az érzések és gondolatok, legyen az jóság vagy gonoszság. Ezen  holdak egyike sem áll összhangban az egyetemes interkozmikus sugárzásokkal.
A mi korunkban ez egy izgalmas téma, és bizonyos körökben állandó beszéd tárgya a két új "szatellit" megjelenése a Föld körzetében. Valóban, ez a két pólusú összefonódás - pozitív és negatív - már annyira sűrű, hogy a vonzás, melyet az anyagra gyakorolnak, olyan mértékű, hogy már láthatóvá válik, és súlyosan megzavarja a Föld mágneses egyensúlyát, és így az egész Naprendszerét is. A titkos bölcsesség évezredek óta beszél a misztériumholdak megjelenéséről és eltűnéséről, amelyek csak akkor nyilvánulnak meg az anyag-világban, ha ennek eljött az ideje. Ám amikor megjelennek és láthatóvá válnak, megkondul a az emberiség lélekharangja. Archaikus mítoszok beszélnek róla, hogy ez a két mesterséges bolygó már sokszor megjelent a történelem folyamán, hogy aztán nagy katasztrófák után eltűnjön.


A holdak közül az ártalmasabb és a legtöbb végzetes következmény okozója nyilvánvalóan az, aki felelős az összes emberi gonoszságért: Lilith. Ebben a szférában a gonosz erjed, és lassan eléri a határértéket, ahol talán felrobbanhat és a Földre zuhanhat, hogy  kiöntse mérgét és minden elképzelhető szerencsétlenséget rázúdítson az emberiségre. A gonosz mindig visszatér az alkotójához. Ha ez a gonosz lelki bomba felrobbanna, a következmények katasztrofálisak lennének nem csak az emberiségre nézve, hanem teljesen megbontanák a Naprendszer egyensúlyát és a kozmikus környezetét. Asztrális és mentális szennyeződés terjedne szét a térben, és új fajta veszélyek jelennének meg, amelyek globális gondokat okoznának, mert a mentális környezetszennyezés – mely finom anyagi atomokból áll - kezdene átterjedni más dimenziókra is, és olyan katasztrófákhoz vezetne, hogy a többi faj is veszélybe kerülne a mérhetetlen galaxisokban.

Félelem, perverz vágy és rettegés halmozódott fel a világ minden tájáról bolygónk légterében, amelyek idővel parazita életformákká alakultak – az első hullámok rovarok és vírusok képében- majd olyan entitásokká, melyek felszippantják életenergiánkat, kóros asztrális szervezetek és testetlen, a mi érzékelésünk számára túl gyors rezgésű  lények, a spirituális szférák alsó szintjein létező „angyalok” és „fénylények”, akik a láthatatlanság fátylába burkolóznak és onnan leselkednek ránk.

 

 

„NUKLEÁRIS VESZÉLY”.
A nukleáris kísérletek a Földön annak a veszélyét idézik elő, hogy az energia egyensúlya megbomlik az összes planetáris rendszerben, mivel minden atomokból épül fel. Minden nukleáris erőszak már csak szörnyű emlékként él a legfejlettebb civilizációkban, mert ezek a civilizációk már hosszú-hosszú idők óta felhagytak az ilyen eszetlen kísérletezgetéssel. Ugyanis egy nukleáris robbanás következtében a világot alkotó részek láncreakciókban széthullanak, és ezek a kísérletek így a lét alapjait fenyegetik. Az atomok feloszlatása a legszörnyűbb katasztrófa, ami csak megtörténhet, mert megzavarja a világ belső szerkezetét, és ebből következően a Földön zajló nukleáris kísérletek rezonanciája eléri a többi bolygót is, tönkre téve annak rezgési képletét. A Naprendszer egy mágneses rendszer. Amit az emberiség vak ösztönök formájában szabadjára enged, megtámadja az alapjait a világegyetemnek, és szétbomlasztja. A felrobbant nukleáris eszközök nagy zavarokat okoznak a globális mágnesesen rendszerben, és így megérintik az összes bolygó mágneses szerkezetét. A láncreakció a legszörnyűbb halálát is okozhatja az egész Naprendszernek. Ezekben az időkben, amikor a tudományban és a technológia alkalmazásában a legszörnyűbb démoni eszközökhöz folyamodunk, hogy ezt a degeneráció szolgálatába állítsuk, a lejtőn egyre lejjebb csúszunk. A katasztrófa gyorsuló ütemben közeledik, a veszélyek felhalmozódnak, és lassan kritikussá, visszafordíthatatlanná válnak. Emiatt a galaktikánkban élő fejlett fajok biztonsági tanácsa felhatalmazta a lények bizonyos fajtáit a Naprendszerünk érdekében történő beavatkozásra (egyes jelentések 57 fajról tanúskodnak – a fordító -).

 

 

 

„A FÖLDÖNKÍVÜLIEK BEAVATKOZÁSA".
Nos, eddig csak olyan erők közeledtek a  Földhöz, melyeknek a feladata a Spiritualitás, és az Egység helyreállítása volt. Ám a riasztás szintje magasabb lett. Annak a veszélye, hogy a mentális és asztrális szennyezés túlzott méreteket ölt, és mivel a nukleáris atomgarázdálkodás is kritikus mértékben fokozódott, arra késztette szomszédainkat, hogy tegyenek gyakorlati lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék magukat a káros tevékenységünktől.
A két arcú démon ugyanis ismét megjelent, hogy veszélyesen aberrálja  az emberi pszichét

( Lilith és Lulu), és az ehhez társuló nukleáris kísérletek a Földön kimozdították a kozmosz egyensúlyát. Az idegen fajok válasz képpen úgy döntöttek, hogy beavatkoznak annak érdekében, hogy a világ megőrizze a harmóniáját. Ilyen körülmények között dolgoznak szüntelen a magas-légkörben, és miközben az emberiség egyre mélyebbre süllyed az apátiában és a kábultságban, melyeket a szórakoztató média nagyban előidéz, ezek a jóindulatú idegenek folyamatosan tisztítják a légkört teljes titokban a károk mértékének korlátozására. Számukra ez az intézkedés az önvédelem és védelme eszköze, és szüntelen azon fáradoznak, hogyan lehetne elérni a lelki mérgek okozta mágneses anomáliák és nukleáris fegyverek okozta károk csökkentését.
Ezek a fajok most is minden percben tisztítják a légkört, amely lényegében a negatív erők saját területén folyik, és megtisztítják a finom csatornákat, hogy fenntartsák a mágneses egyensúlyt az egész Földön. A fő gond az, hogy mindig többlet energiát igényel az a művelet, hogy a mágneses mező hiányosságait helyreállítsa a Föld mágneses mezeje, ezzel ellensúlyozva a zavarok okait. Ez az igazi oka a látogatásoknak azon idegen fajok részéről, akik „pozitív” okok miatt jönnek hozzánk. Egyébként nem érdekeljük őket, mert a történelmünket, a szokásainkat és viselkedésünket jobban ismerik, mint mi magunk. Azok a lények viszont, akik „negatív” hozzáállással közelednek felénk, a genetikai anyagunkért cserébe a technológiájuk egy részét kínálják ( ezek száma elhanyagolható…ilyenek voltak pl. a kis-szürkék – a fordító ).
Az idegen fajok csoportjai bolygóközi járműveikkel állandóan dolgoznak tehát légkörünkben, kivonják a szennyeződéseket és deponálják a sarkokon. Ezzel újra és újra helyreállítják a Föld mágneses légkörének tisztaságát és beállítják a rezgésszintjét. Ezzel harmonizálják a vonzó és taszító áramlatokat.

Minden alkalommal ugyanazon koordináták mentén haladnak közvetlenül ugyanabba az irányba (saroktól sarokig – a fordító megjegyzése ), és miközben táplálják a sérült mágneses mezőket, fenntartása érdekében  gyógyító sugárzásokat közvetítenek az Interkozmikus laboratóriumból. A beavatkozásuk nélkül a két független mágneses tömörülés, Lilith és Lulu, napok alatt lemérgezné a mágneses áramlatokat a Föld területén, veszélyeztetve a Naprendszert is. Ennek a folyamatnak a felgyorsulása a nukleáris kísérletekkel vette kezdetét.

Ne higgyük azonban, hogy a mágneses mezőknek az idegenek beavatkozása általi megtisztítása teljesen megsemmisítené a negatív erőket és a pszichés zavaraink okát.

A Szabad Akarat törvényeit ugyanis mindenkinek tiszteletben kell tartani, és emiatt újra és újra elmérgezzük a lélegző terünket, pl., egy kétes célú tömeges összejövetel alkalmával, amikor is nagy mennyiségű negatív energiákat szabadítunk fel. A jóindulatú idegenek nem képesek véglegesen eltávolítani a gonosz magvát az emberiségből, és emiatt erre a beavatkozásra folyamatosan szükség van, míg az emberiség meg nem tanulja semlegesíteni és feloldani a karmáját. Ez tehát a részükről tiszta önvédelem.

„A WARRONOK – A JÓINDULATÚ FAJOK”.

Ezek a lények jóindulatú földönkívüliek. Ők vezetik a karbantartási munkálatokat.
Ez a munka azonban a hatóságok és a földi vezetés akarata ellenére történik, akik a légterek megsértése és az idegen tevékenység miatt rendszeres támadásokat intéznek a takarítók ellen. A tekintélyek főleg attól tartanak, hogy ha fény derül az igazságra, a tömeg ellenük fordul. Ha az emberek felismerik a földönkívüli beavatkozás szükségességét, és átlátják a nukleáris garázdálkodás katasztrófáját, a vezetők és a hatóságok hitelüket vesztik. Az amerikai kormány vezetőit már többször megkeresték a Galaktikus Föderáció küldöttei, és felszólították, hogy hagyja abba a nukleáris kísérleteket (1953, 1954, 1957 )

atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/1954_eisenhover_titkos_egyezmenye_a_szurkekkel
atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/val_thor_a_venusz_kuldotte

Sajnos ezek eredménytelenek maradtak. Válaszul nagy ütemben kezdték telepíteni a nukleáris fegyvereket, rakétákat, mesterséges hullámgenerátorokat (HAARP, stb). A titkos vezetés ellenséges fajokká nyilvánította a küldötteket, és a műholdak a világűrben az „ellenséges idegenek” járműveit figyelik szüntelen – pedig valójában a legjobb barátja és szövetségese dolgozik az élete kockáztatásával is az emberi fajért a Föld légterében.
Az Új Világrend lesz a stratégiai válasz a vezető hatalmak és a hatóságok részéről a Nagytakarításra, hogy ezáltal is megerősítsék a globális szabályozást és a totális kontrollt minden nemzet fölött, felszítva ezzel az egymás közti ellenségeskedést és a nemzeti fegyverkezést. Ez annak a módja, hogy felerősítsék a patriotizmust és a nacionalizmust, és a  Földön csak agresszív és önfejű csoportokat engednek majd érvényre jutni. Öngyilkos és veszélyes kísérletek eredményei rázzák majd meg a Földet. Az emberiség pedig kábultan és vakon tapsikol majd a vezetők lélektelen és elmebeteg intézkedéseinek. A félelem megragadja majd a tömeget és a vezetőket, mert ezt már nem hagyhatják az idegen civilizációk, s a Galaktikus Szövetség hajói és flottái rendszeresen berepülnek majd a légtérbe, hogy fizikailag is akadályozzák a borzasztó kísérleteket.
Válaszul a nagyhatalmak a kis szürkéket kérik majd fel az „agresszív idegen” képének kialakítására és terjesztésére, hogy így ijesszék meg a tömegeket attól a lépéstől, hogy az idegen küldöttek közeledését jó néven vegyék. A vezetők majd az invázió lehetőségével tartják rettegésben a népet, miközben tudat alatt azt sugallják ( paradox módon !!!! ), hogy idegenek nem is léteznek. Ezzel a védekező stratégiával a hatóságok démonizálják  az idegen fajokról alkotott elképzeléseket, és a tömeget teljesen összezavarják.

„ROSSZINDULATÚ IDEGEN FAJOK – KIS SZÜRKÉK”.
A kis szürkék egy „árnyék faj”, az úgynevezett „lélek nélküli” biomechanikus létforma. Szándékaik tisztátlanok, a fajok kihasználására és kiszipolyozására törekednek.

A vezetők kompromisszumokat kötöttek már 1954-ben ezzel a gonosz fajjal, amely átvette a Földön a "rossz fiúk" szerepét, miközben titokban együttműködött a világ elitjével. Ami ide vezette ezeket a látogatókat a mi bolygónkra, az nem a Földi fejlődés támogatása vagy a lelki segítség nyújtása, hanem annak vágya, hogy a lelki erőforrásainkat és az élet-energiánkat kisajátítsák és a saját céljaikra használják. Az emberi faj hatalmas életereje vonzotta ide őket. Nem jönnek hatalmas fegyverzettel vagy hadi flottával. Módszereik között a kis csoportok befolyásolása a leglényegesebb, jelentős hatáskörrel bírnak az emberi psziché manipulálása terén. A tömeg tudatbefolyásolásának mesterei. Céljuk nem az, hogy elpusztítsák az emberi fajt, hanem az egész bolygót és minden rendelkezésükre álló erőforrást birtokolni és manipulálni akarnak. Ez a kategória a Földön kívüliek szándékos bűncselekményei közé tartozik, mivel az univerzum törvényei szerint az összes idegen faj arra törekszik, hogy ne avatkozzon be egy faj fejlődésébe és életébe. Ez a legfőbb törvény, melyet a kis szürkék megszegnek.


Félretéve ezeket a bűnöző elemeket, vizsgáljuk meg a "barátokként" fellépő fejlett intelligens fajok munkáját, melyet a károk helyrehozatala érdekében végeznek. Ezeket a károkat az emberi faj nagyrészt öntudatlanul okozza a különböző bolygók energia szerkezetében, más részt bizonyos csoportok tudatosan. Ezek a lények nem sértik az univerzum törvényeit, mert fejlett intelligenciájukkal szem előtt tartják a galaktikus törvényt: - nem beavatkozni direkt módon egy bolygó belső ügyeibe. Emellett akár tetszik, akár nem, tisztító beavatkozásukkal mégis hatásköröket biztosítanak a kollektív tudatnak a Földön a világ globális kormánya ellen, mert a kollektív tudat fejlődése az emberiséget felrázza bódult álmából. Eddig csak a kormányok ismerték az idegen hatalmak tevékenységét. Mivel nincs a Földön egy extra planetáris szervezet, néhány elszigetelt egyénen kívül csak az államok rendelkeztek információval. A probléma nem oldható meg a galaktikus diplomácia egy direkt fellépésével, tekintve hogy az emberiséget szándékosan félrevezetik a kormányok, és a vezetők egyre mélyebbre és mélyebbre szeretnék juttatni  polgáraikat a tudatlanság ingoványába. Miért nincs egy extra planetáris szervezet a Földön? Mert a kormányok félnek annak a lehetőségétől, hogy esetleg a tömeg igényli az idegen beavatkozást. De hát mégis miért?
Egyszerűen azért, mert az idegen hatalmak ugyan nem ellenzik a vezetőink értelmes projektjeit, hisz úgy gondolják, a vezetők is egy jobb világ megteremtésén fáradoznak, és ugye nincs idegen megszállás, mivel az idegenek nem avatkoznak be ezek után se a diplomáciai kapcsolatokba, se a hatóságok fellépésébe. Viszont a népet ezek az állapotok elgondolkodásra késztetik. Bár nem avatkoznak a kereskedelmi ügyeinkbe sem, kultúránkat nem befolyásolják, mégis jelenlétük minket polgárokat felrázna, hisz meglátnánk annak tényét, hogy vezetőink veszélyeztetik a szabad akaratunkat, és továbbra is elvárja tőlünk, hogy térdet hajtva imádjuk a rendszert és fenntartóit, hisz ez a szokás. A szakadék a valódi tudás és a tudatlanság között amúgy is túl széles lesz a tömeg számára, és az extra-planetáris intelligencia birtoklása sokaknak túl nagy falat lenne, inkább maradnának az ösztönös tudatlanságban. Ha valaki egy idegen űrhajót érdeklődéssel figyel, amint az az égen átvándorol, már gyanús a hatóságoknak, már-már bűnnek kiáltják majd ki. Pedig a jóindulatú idegenek tudománya összhangban van az egyetemes törvényekkel, itteni munkálkodásuk pedig áldás.

Az idegen intelligenciák soha nem gondolnak már az atom-hasítás lehetőségére, mert az erkölcsi lelkiismeretük, amely minden észt felül múl, az egyetemes érdekeket helyezi előtérbe. A tudományuk nem erőszakos, és ezeknek a civilizációknak a hatalma a belátásukban és az összetartásukban gyökerezik, mert nem törekszenek a megsemmisítésére, mint azt az emberek még szemrebbenés nélkül teszik. A megélhetésük nem függ már más fajok kizsákmányolásától és azok leigázásától. A hajóik nem üzemanyagokkal működnek, hanem a  mágneses áramlatok vonzó és taszító hatásait hasznosítják, mely minden bolygó között létezik az univerzumban. Ezek a lények az "Istenek Kapuján”, az Északi-sarkon –ereszkednek be a légkörbe, amely a hagyomány szerint össze van kötve a szent helyekkel, pl. az Olympus hegyével, és a szent írások szerint Meru-nak neveztetik. A Déli-sarkon pedig kilépnek a légkörből, ahol a taszító mágneses áramlatot meglovagolva kiszáguldanak a világűrbe. Ezek a fejlett földönkívüli lények a szabad energiát használják, ami korlátlanul létezik az univerzumban. Mágneses szerkezeteikkel rákapcsolódnak erre az energiára, hogy bárhová eljussanak a világűrben. Ez az az energia, melyet Fohat-nak vagy Vril-nek is neveznek a Földön, s az alapvető Erő a világegyetemben. Ennek a forrása maga isten, amely tisztaságával biztosítja a szabadságot és a békét az univerzumban minden lény számára.

 

 

"KÖVETKEZTETÉS".
Senki sem tudja, hogy a titkos világkormány meddig jutott a Galaktikus Föderációval való viszonyaiban, de az bizonyos, hogy az igazság az idegenekről valószínűleg még hosszú ideig rejtve marad. Hasonlóképpen a közvélemény nem tud semmit arról, hogy ténylegesen milyen következményekkel jár a nukleáris energia felhasználása, mint ahogy arról sem, hogy milyen hatással van a különböző planetáris rendszerekre.
2001. szeptember 11.-kén a két torony lerombolása volt annak a projektnek a tesztelése, amelyet az új világrend létrehozására fejlesztett a világkormány. A terrorizmus látszat-köntösébe bújtatott támadás után a kormányok és az országok lakosságai közös politikai irányvonalat igyekeznek követni a biztonság nevében, elsöprő szuverenitását hirdetve a nemzetek között, miközben a rendőri hatalmak totális kontrollt gyakoroltak az egész bolygón. Lehet, hogy a vezetőink azt tervezik, hogy az új terrorista fenyegetés középpontjába az idegeneket állítják, a Public Enemy No.1-t, s terveik mögött az a szándék áll, hogy az egész világ közös túlélésének ügyét az idegen jelenléttel állítják majd szembe, hogy mindenkit felszólíthassanak: - egyesüljetek, mert az idegen veszéllyel közösen kell szembenéznünk!


Egy dolog biztos: - az idegenek nem fognak leszállni a Földre, mint Zorro, hogy megmentsék az özvegyeket, a szegényeket és az árvákat a világkormány ármányaitól. Ezzel zavart és kárt okoznának a természetes gondolkodásban és a cselekvés területén. Bármi is történjen, az UFO-k személyzete csak végzi a dolgát tovább, és folyamatosan tisztítja a légkört, hogy ezzel előidézzen valamiféle mágneses javulást, az egyensúly törékeny állapotát a Földön. Ettől még a gonosz tovább létezik, és hozzánk kapcsolódik, mivel mi teremtettük kóros viselkedésünkkel, ami teljesen érthető. Ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb nekünk kell megoldani ezt a szerencsétlen helyzetet. A jelenlegi körülmények között az idegen beavatkozással csak egy rövidke haladékot kapott az emberiség és a Föld.
Ebben a bonyolult helyzetben a világkormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az idegen civilizációk jelenlétét a saját hasznára fordítsa, s a Nagy Színjátékot a tömegnek bemutassa és végigjátssza.

Most már megértjük, hogy a bemutatott információ az Interneten és a médiában nem más, csak hazugság és manipuláció.

Fox Mulder figyelmeztetett bennünket: - "Az igazság odaát van! "

( eredetileg „odakint van” – a fordító megjegyzése).

 

 

Köszönet Daniel Ricout-nak...

 

A cikk eredetije itt olvasható:

leveil2011.syl20jonathan.net/

 

Szólj hozzá!

A Mars-fű rejtélye ( Mi a dohány? )

2011.07.16. 16:07 pentalacko

 

Van a beavatottaknak egy belső csoportja, akik ismerik az „Egyetemes Tan”-t, amelyet a „Minden-tudás”-nak, vagy „Minden Tudás” összegének is neveznek. Az Eredeti Tudásnak nincs semmi köze memorizáláshoz, az agy primitív erőltetéséhez, vagy fejlesztett képességekhez. Erre a Tudásra nem lehet szert tenni tanulással, ez nem olvasható könyvekben, és csak azok férhetnek hozzá, aki ránemesedtek. Az emberi tudat az őt alkotó sejtek tudatának az összege, eredete pedig túl mutat az anyagon. Emiatt a halál csak egy kapu, melyen Isten kegyelméből át kell lépni a regenerálódás és a fejlődés fenntartása érdekében. Tudományosan igazolható, hogy a tudatunk a testünkben ( és azon is túl ) mindenütt jelen van. Aki ezt nem képes elfogadni, vagy nem hiszi, legkésőbb a testének elhagyásakor megtapasztalja ( sokszor igen dramatikus élmény formájában ). Az Egyetemes Tan a Világmindenség összes tudatának az összege, és azok a „sejtek”, akik megértek arra, hogy képviseljék ezt a „mindenütt jelenlétet", kapcsolódási pontot képeznek ehhez. Az Egyetemes Tan tehát egy olyan tudás, mely hozzáférhető azoknak, akik a világegyetem magasztos tervén dolgoznak. 
Amikor a „bukás” bekövetkezett, az emberiség egy része ( mi, akik itt élünk ) egy másik élethullám, a LÁZADÓ ANGYALOK vezetésével ( ők voltak a felbujtók, és sajnos mi követtük őket ) szembefordult az isteni tervvel, Isten helyett ezeket a bukott angyalokat kezdte el szolgálni. Cserébe korlátlan hatalmat remélt, melyet a SAJÁT ÖNZŐ CÉLJAIRA akart fordítani. A remélt hatalom helyett az involúció gyötrelmes útjait kezdte el járni, de az Isten-fiak azon része, akik az Eredeti dicsőségben maradtak, kifejlesztettek egy Megmentési Tervet.

A „bukás” után ( Éva megízlelte az Almát Ádámmal – szimbolikus ábrázolása az élethullámok azon részének, akik az Isteni tervvel szabad akaratukból nem működtek együtt ) az emberiség „lázadó” részének egy olyan „lezárt” világban kellett folytatnia a fejlődését, melyben hermetikusan elzártak az „Eredeti Valóságtól". Ezt nem büntetésből kapta, hanem ő maga ( mi magunk ) zárta el magát Istentől ( a Logosztól ), mert a tőle kapott energiákat önző módon kezdte el használni, és sajnos nem volt képes ennek a „megzabolázására”. Ekkor született egy szükségterv a megmentésére, melyben a bukott isten-gyermekeket visszavezetik az „Eredeti Valóságba”. Ennek a tervnek a részét képezik a naprendszerek, mint fejlesztő központok, ahol igazából semmi nem az, mint aminek látszik! A naprendszerünk bolygói életterek, a fejlődés terei, melyek létezése biztosítja a lelki fejlődésünket (ez nem automatikus !!!!).

 

Ezen bolygók minden tagja egy „élő test”, melyek hétszeresek, hétséges „misztérium” bolygók, mindegyikük hét fejlődési térséggel. A mi anyagi szemeink ezt nem láthatják, de a lelki és szellemi szemeink igen! Ezen bolygók tehát fejlesztő térségek, mi pedig mindannyian a Nap gyermekei vagyunk, világpolgárok. No, persze egy „átlagembernek" erről nincs tudomása, csak akkor, ha eléri az ehhez a tudáshoz elégséges lelki és szellemi szintet. Ekkor tovább léphet a következő misztérium-bolygóra.
Amikor az emberiség (egy bizonyos része) egy előző fejlődési szakaszban még a Marson élt, sokkal polarizáltabb testben nyilvánult meg. Ennek a célja az anyagba való leszállás intenzívebbé tétele volt. Ebben az időben a Marson az akarat fejlesztése volt előtérben, és a bolygó, mint megnyilvánulási tér, ennek a kifejeződése volt. A bolygó élővilága hűen tükrözte az ott folyó munka mibenlétét. A „növényzet” minden élőlénnyel együtt sok vasat hordozott a „vérében”, emiatt lehetőség nyílt az igen intenzív „sarkosításra", a polarizációra. Mivel a Világmindenség alapja az elektromágnesesség, a vas, mint elem az alapja az anyagban a polarizációnak.

 

Az Egyetemes Tan a DOHÁNYRÓL a következőket határozza meg:

”- A dohány egy Marsfű, egy Mars-növény. Ez a Mars-kábítószer befolyásolja a vérben a vasat és a „vörös színanyagot”, a nemi szerveket, a motorikus idegeket, a bal agyféltekét, az izommozgást, a vágytestet, a hátgerinc motorikus szakaszát és a végbelet. A nikotin izgat, robbanékonnyá, féktelenné és erőszakossá tesz. Ezek a Mars-kábítószer betegségokozó tulajdonságai. A nikotinnal való élésnek és visszaélésnek vérszegénység, fokozott nemi ösztön, idegzavarok, gyermekbénulás, gerincbetegségek, aranyér és más hatásokkal együtt reuma a következménye. Amit az alkohol csak részben vagy időnként tesz, azt a nikotin állandóan teszi: egész lényünket a földi erőktől teszi függővé. A „tékozló fiút” elégedetté teszi a moslékos-vályúnál.”

Amikor az emberiség a Földön kezdett el megnyilvánulni, egy új fejlesztő munka vette kezdetét. A fejlődés bizonyos szakaszában a Lázadó Angyalok hierarchiája, akik időközben a Sötétség Uraivá váltak és az emberiséget örök fogságában szeretnék tartani, aggódni kezdtek, mert a bukott emberiség megmentésére irányuló törekvések nagy ütemben folytak. Birodalmukat ezért azóta is minden létező módon be szeretnék biztosítani.
Az egyik ilyen módszer a lelki állapot visszataszítása az ősmúltba. Ekkor akár több ezer évvel is „visszacsúsztatható” egy ember a lelki fejlődésének egy korábbi szakaszába, és ott hosszú időre „megkristályosítható”. Erre rengeteg módszerük van, melyet itt nem részletezek, most csak egyről esik szó: a dohányzásról.
A dohányt a Sötétség Angyalai hozták a Földre a Marsról. Amerika déli részét találták a legmegfelelőbbnek a termesztésre és az elterjesztésre. Európába fekete mágusok hozták át Amerika felfedezését követően bizonyos hatalmi körök megbízásából. Kínában már sok évszázaddal azelőtt elterjesztették, mivel Kínából erős megszabadító impulzusok áradtak ki a világra, s ezt meg akarták akadályozni. Hogyan?

 

A dohányban lévő nikotin erősen polarizálja a vért, „közönségessé”, gátlástalanná és önzővé téve a dohányzót ( akit az sem érdekel, hogy másokat ezzel zavar, vagy károsít ). A lélek ötszörösen nyilvánul meg az anyagban, a vér a lélek első közege. Egy különleges fluidum, erősen mágnesezhető (a vastartalma miatt ). Amikor a vér „sarkosul”, erősen a Föld vonzásába kerül, aminek az eredménye az, hogy a gondolkodás, az érzések és az akarás, végül a cselekedetek is a földi dolgokra, a létfenntartásra, az önző dolgokra irányul. Egy elsötétedés veszi kezdetét (a vér fizikailag is sötétedni kezd, valamint el kezd besűrűsödni ), melynek az eredménye rövid úton a tudat teljes elsötétedése: a földhöz vagy röghöz kötöttség.

A nikotin a csakrákra is kihat, nem engedi „megfordulni” őket. Ahhoz, hogy valaki Magasabb Tudatra ébredjen, meg kell fordulnia csakrái forgásirányának. Egy földhöz kötött ember csakrái az óramutató járásával megegyezően forognak, a megszabadult emberé ezzel ellenkezően. A nikotin biztosítja a tudat elsötétedését, a csakrák forgását felpörgetve, ezáltal esély sincs a „megfordulásra”.

A nikotin az agyban a tobozmirigy-tűzkört sorvasztja, miközben kinyitja a földhöz kötöttség erői számára. Ezáltal „negatív beárnyékoltság” keletkezik, a sötétség erői birtokba vehetik a rendszert! Arról nem is beszélve, hogy a láncdohányos odavonzza a földhöz kötött halottak lelkeit ( a kik ezektől a szerektől függőkként távoztak a fizikai síkról, a „káma-lókában”, a megtisztulási szakaszban annyira szenvednek a nikotin – vagy más pl. alkohol, kábítószer okozta bódultság hiányától, hogy nem lépnek tovább, hanem természetellenesen az élő dohányosok és más függők aurájában élősködnek, beszippantva a füstöt és gőzöket, inspirálva a még itt élőt arra, hogy még többet használjon az élvezeti cikkekből ).
A dohány ezenkívül felkorbácsolja a nemi ösztönöket, a polarizáció miatt a két nemben munkáló erők elszabadulnak. Erőszakos emberek ( pl. bűnözők, katonák, diktátorok, stb…) általában erős dohányosok, mivel ezzel fent tudják tartani az „akarat-mágiájukat”, minek utána gátlástalan tettekre képesek ( nemi és testi erőszak, gyilkolás, terror, stb…).

Végezetül felhívnám a figyelmet arra a tényre, a dohányos mindig azt az üzenetet közvetíti: - nem akarok részt venni a Valóságban, menekülök!
Sok egyház azért alkalmaz „füstölést”, mert ez megváltoztatja a jelenlévők tudatállapotát, bódulttá téve őket. Ebben az állapotban a lélek visszatér az „ős-Szaturnusz” állapotaihoz, ahol tüzes és füstös volt a légkör, és kívülről irányították az emberi entitásokat, mert még nem volt bennlakó tudatuk. Ezt szeretnék elérni és fenntartani a híveknél, egy totális kontrollt a nyáj felett. Az ősidők, a történelem előtti idők egyházai a fehér templomok mágiáját alkalmazták. Az extázist füsttel és dobbal addig fokozták, míg a hívek egymásnak estek egy szentségtelen orgiában. Ennek a leírásától inkább eltekintenék. Az eredménye nem maradt el: egy „zombi tudatállapotú” embertömeg, amely megnyilvánulási teret adott a démonoknak, és minden szörnyűségre képes volt. Ilyen állapotban a tömeget szörnyű dolgokra tudták inspirálni, ezt sok történelmi tény alátámasztja.
Ennek az állapotnak a fenntartása kicsiben a dohányzás, annak analógiájaként, hogy a valós légkör helyett, egy módosított, alacsonyabb rezgésű légkörben próbál vegetálva megmaradni a függő.


A dohányt, épp úgy, mint a többi élvezeti cikket, először mint gyógyszer alkalmazták. Ezekkel a szerekkel, mint a csokoládé, dohány, alkohol, stb…az a módszerük, hogy kihasználják az ember bukott állapotából adódó mértéktelenséget. Pontosan tudják, hogy az ego mohó és az önzőség szimbóluma, ezért nem tudja tartani a mértéket. Erre segít rá a függőség kialakulása.
Néhány népcsoport beavatottjai ( pl. a mezo-amerikai kultúrák sámánjai, varázslói ) igen alapos előkészületek után a füstölést ( gyógynövények égetése, pejot füstje ) rítusuk részeként az „ajtók” feltárására alkalmazzák, de óva intik ettől az átlagembert és a tömeget. Néha gyógyászati célokra is felhasználják, erős kontroll alatt tartva a hatását.
A dohányt a misztérium iskolákban azoknál a jelölteknél is alkalmazták a múltban, akiknél még csak az előkészületek folytak a beavatásra, és hajlamuk volt az „elvontba”, az Ideák világában ragadni. Ekkor rövid ideig dohányoztak, ezzel elűzték az elementálokat, a mentál-világ ragadozóit, mivel azok a füstöt nem bírják. Később, miután a jelöltek függővé váltak, a vezetőik ennek alkalmazásától elálltak, és helyette babból készült ételeket fogyasztását vezették be, és ugyanazt a hatást érték el: a jelölt „közönséges”, földi lett az emésztőrendszerében felszabaduló gázoktól.

A dohányzás okozta testi bajokkal és betegségekkel ebben az írásban nem foglalkozok, mivel ezeket mindenki ismeri. Erről elég annyi, hogy több mint egy tucat szervet károsít közvetlenül az emberi szervezetben.

 

 

Sajnos a világ vezetése az említett hierarchia kezében van, emiatt ne csodálkozzunk azon, hogy a dohány emberek milliárdjainak okoz függőséget. A dohányfüst beáramlik a tüdőbe, elzárva a Szívet a világosságtól, fizikailag útját állva annak. Ebben a helyzetben a tímusz-mirigy ( csecsemő-mirigy ) nem képes a sugárzásra, és érzéketlen minden impulzusra, ami a Magasabb Világokból felé áramlik.

 

 

Hivatkozások:

 

http://rerex.wordpress.com/2007/06/07/dohanyrol-dohanyzasrol-szinte-minden/

 

http://www.scribd.com/doc/23816659/Arthur-E-Powell-Az-elet-fejl%C5%91dese-a-naprendszerben

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205268902857747&set=a.143200472397924.30365.100001239161966&type=1&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205268749524429&set=a.143200472397924.30365.100001239161966&type=1&theater

 

 

Szólj hozzá!

Byrd admirális expedíciója

2011.03.22. 23:01 pentalacko

AZ ANTARKTISZI EXPEDÍCIÓ


A feltárt dokumentumok tanúsága szerint valamikor a nem túl távoli múltban bizonyos ország vagy esetleg országok tudósai  kifejlesztették az emberiség nagy álmának prototípusát, a levitációs hajtóművet !!!!!  Ennek alkalmazása révén az emberiség új korszakba lépett volna, melynek távlatai felmérhetetlenek. Ám a megrendelőknek más volt a tervük.

A második világháború alatt azonban nem várt és előre be nem tervezett dolgok történtek. Olyanok, melyekre senki sem számított.

A nagy találmányról szóló dokumentumok, valamint a kísérletek eredményei  szőrén-szálán eltűntek. A fejlesztések harcok közben megsemmisültek, néhányat tudatosan semmisítettek meg, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. Attól is tartottak, hogy a világ  tudomást szerez róluk.

Mégis, nagy a valószínűsége annak, hogy a levitációs hatóművel elért eredmények nem  mentek tönkre, csupán hozzáférhetetlenné váltak számunkra. A szakirodalom szerint a németek a háború elvesztése után létrehoztak a Déli-sarkon egy titkos kutatóbázist. A Haunebu-2 és Haunebu-3, az új évezred csodajárművének fejlesztése már az Új-Berlinnek nevezett 211-es bázison fejeződött be. Ennek a világtól elzárt kutatóközpontnak a kialakítását jelentősen megkönnyítette, hogy az Antarktisz alatt szunnyadó vulkánok, és hatalmas barlangok találhatók. Közülük a legnagyobb kiterjedése eléri a 45 kilométert is. A megközelítésük sem nehéz, mert a vulkánok által táplált melegvíz-források zöld oázissá változtatták a felszíni talajréteget. Ilyen körülmények között egyáltalán nem lehetetlen emberi tartózkodásra alkalmas élőhely kialakítása az örök jég birodalmában.Ennek a helynek még volt egy különlegessége: már foglalt volt a német építőcsapatok odaérkezése előtt is! Ám ezt a náci vezetők igen jól tudták. Ugyanis a terület feltérképezése közben döbbenetes dologgal szembesültek: - a pilóták számtalan esetben azonosítatlan, vagy ismeretlen technológiával felszerelt, esetleg földönkívüli járművek le és felszállásának lehettek tanúi, akik a jégtakaró alatti támaszpontjaikról folytatták intenzív tevékenységüket. Tudatos tervet eszelt hát ki az okkult náci vezetés: -kapcsolatfelvételt tervezett az ismeretlen civilizációval.

 

Az új támaszponton a németek törekedtek is erre a kapcsolatfelvételre az idegen, fejlett civilizációval, mert néhány év alatt olyan óriási technikai fejlődést értek el, ami egy magasabb szinten álló civilizáció segítsége nélkül elképzelhetetlen. Erre Richard E. Byrd admirális jelentéséből is lehet következtetni.

atjaro-penta.blog.hu/2010/11/28/a_belso_fold

Az amerikai titkosszolgálat ugyanis hamar tudomást szerzett Új-Berlin létezéséről, és attól tartottak, hogy a németek az időközben továbbfejlesztett csodafegyverükkel megtámadják őket. Ezért elhatározták, hogy megsemmisítik a bázist. Ehhez azonban fel kellett deríteni a pontos helyét, és  véderejét. Ezzel a feladattal azt a Byrd admirálist bízták meg, aki 18 évvel korábban sarkkutatóként segített a németeknek feltérképezni a hatalmas jégmezőket, és ezáltal nagyban elősegítette az Antarktisz németek általi gyarmatosítását, és Új-svábföld létrehozását. A High Jump nevezetű nagy szabású hadművelet azonban nem a várt eredményt hozott.Byrd 4700 katona, 13 hadihajó, 1 repülőgép-anyahajó, 10 vadászrepülőgép, 2 hidroplán, 6 teherszállító repülőgép, 6 helikopter és traktorok, páncélozott hójárók kíséretében indult útnak. Nem sokáig bolyongott a hatodik kontinensen. Útja egyenesen a Bunger-oázisba vezetett. Ez volt ugyanis a legnagyobb zöld földterület az Antarktiszon, és ez alatt találhatók a legtágasabb barlangok.

 

Ám mielőtt a flotta elérte volna a célpontját, hihetetlen dolog történt. A flottát ugyanis ismeretlen repülőszerkezetekből álló raj támadta meg, a híradások szerint szinte teljesen megsemmisítve azt. A túlélők nagy része azonnal visszafordult. Csak egy kis vakmerő felderítőcsapat repült tovább az admirális vezetésével.

1947. februárjában történt megérkezésükkor azonban elképesztő dolgokat tapasztaltak. Második expedíciója során az admirális korábban hófoltokkal tarkított zöld oázis helyett egy nagy, fekete földdel borított területet látott. Az oázisban tavak is voltak. Az egyikre leszállt egy hidroplánnal, és méréseket végzett. A víz nem volt hideg, és sósnak bizonyult. Az igazi kaland azonban ezt követően várt rá, mivel a terep időközben meglehetősen átrendeződött. Erről részletesen beszámolt a naplójában, amely azonban csak jóval a halála után került napvilágra. A Byrd-ről elnevezett Sarki Központ irattárosa bukkant rá, amikor elkezdte rendszerezni a tudós szellemi hagyatékát.A kézirat tanulmányozása során döbbenten olvasta Byrd bejegyzését:

"Ezt a naplót a legnagyobb titokban vagyok kénytelen írni. Eljön majd az idő, amikor a racionális gondolkodás semmivé foszlik, és el kell fogadni a kikerülhetetlen valóságot. Nincs módomban nyilvánosságra hozni a következő dokumentumot. Az itt közöltek talán soha nem kerülnek közlésre, de kötelességem leírni abban a reményben, hogy egyszer majd mindenki elolvashatja egy olyan világban, ahol bizonyos emberek önzése, kapzsisága és hatalomvágya nem hallgattathatja el az igazságot."

 

A február 2 -i naplóbejegyzésből aztán kiderült, hogy valójában miről van szó:

"Minden előkészület megtörtént, hogy északnak repülhessünk. Az üzemanyagtartályok teletöltve. Felszálltunk. A távolban hegyeket láttunk. Csakugyan egy hegységhez értünk, bár korábban nem tudtam róla. Átrepültünk egy hegylánc felett. A gerincen túl egy völgyet pillantottunk meg, amelyet egy kis folyó szelt át. Lehetetlen, hogy itt zöld növényzet legyen! Valami nyilvánvalóan nem stimmel. Itt jégnek és hónak kellene lennie alattunk.".Ettől kezdve az események napjaink UFO-s elrablásaira emlékeztetnek:

"A navigációs műszerek megbolondultak, az iránytűk csak pörögnek. Nem látjuk a Napot. Mintha itt valami más forrásból jönne a fény. Odalent fákat látunk. A magasságot 300 méterre csökkentettem, hogy jobban megfigyelhessünk mindent. A hőmérséklet 23 C! A műszereink ismét rendesen működnek. Rádiókapcsolatot viszont nem tudtam létesíteni a központtal, a készülék itt nem működött. A táj normális alattunk (amennyiben ez itt normálisnak mondható). A távolban valamiféle ”ragyogó” város látható. Ez lehetetlen! Repülőgépünk furcsán mozog. Képtelen vagyok irányítani. Nem reagál a kormányzásra. Istenem! Két furcsa repülő szerkezet jelent meg mellettünk. Gyorsan közelednek felénk. Korong alakúak és fényes felületűek. Egészen közel jönnek, és látom az azonosító jelzéseiket. Ez egy horogkereszt! Fantasztikus! Hol lehetünk? Ismét megpróbáltam irányítani a gépet, de nem sikerült. Valami láthatatlan erő mozgat minket.”

A bejegyzések így folytatódnak:


Ahogy a két gép odaért hozzánk a rádiónk elkezdett recsegni, majd egy hang szólalt meg angolul, feltűnő német akcentussal. Egy üzenet érkezett. »Isten hozta admirális a birodalmunkban. Pontosan hét perc múlva leszállítjuk önöket. Nyugalom admirális, jó kezekben van. Bármit is tapasztalnak majd, ne rémüljenek meg! A barátaink talán szokatlanok lesznek önöknek, de jóakaratúak!« A repülőgép motorjai leálltak. A gép irányíthatatlanná vált. Újabb rádióüzenetet kaptunk. »Megkezdődik a leszállás.« Nem a megszokott módon ereszkedtünk alá, hanem úgy, mintha egy láthatatlan liftben lennénk. A földet érés csak egy apró zökkenés. Gyorsan leírom még, amit látok. Számos ”ember” közeledik felénk. Nagyon magasak és szőkék. A város a szivárvány színeiben csillog. Kísérőink náci jelzésű hajóitól távolabb óriási korong alakú járművek láthatók, számunkra ismeretlen technológia termékei, mégis oly ismerősnek tűnő jelekkel az oldalukon, talán az egyiptomi hieroglifákra hasonlítanak. Nem tudom mi fog történni, de nem látok fegyvert a közeledő alakoknál. Egy hang a nevemen szólít, és utasít, hogy nyissam ki a gép ajtaját. Megteszem. A rádióst és engem udvariasan fogadtak. Felszálltunk egy kis emelvényszerű járműre, aminek nem voltak kerekei, és a város felé haladtunk. Valami kellemes meleg italt kaptunk. Soha azelőtt nem ittam még ilyet. Nagyon finom volt. Tíz perc után két hatalmas alak jött elénk, kb. 3 m magasak voltak. Arra kértek, hogy kövessem őket. A szájuk nem mozgott, gondolatokkal kommunikáltak. Nem tehettem mást, elmentem velük. A rádiósom ott maradt."

Az admirálist egy különös alakhoz kísérték, akit mindenki csak Mesternek nevezett, de ő valóban ember volt, vagy legalább is a magassága és az alakja alapján annak látszott. Ez az ember igen fontos dolgot közölt vele:

"Admirális, elmondom miért hozattam ide. Érdeklődésünk önök iránt már akkor elkezdődött, amikor Hirosima és Nagaszaki felett felrobbantották az első atombombájukat. Ebben a nyugtalanító időszakban elküldtük az önök felszíni világába repülő eszközeinket, hogy tanulmányozzuk azt, amit elkövettek az emberiség ellen. Látja eddig soha nem avatkoztunk bele az önök viselt dolgaiba, most azonban meg kell tennünk, mert megtanultak használni egy olyan energiát, amely egyáltalán nem való a földi emberiség kezébe. Küldötteink már átadták üzenetünket az önök politikai vezetőinek, de ők nem törődtek vele. Most önt választottuk ki arra, hogy tanúskodjon a létezésünk mellett, és meggyőzze őket esztelen magatartásukról."

 atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/val_thor_a_venusz_kuldotte

A Mester arra biztatta Byrd-et, hogy vigye el üzenetét a világ vezető hatalmaihoz. Ebben az üzenetben felszólította az emberiséget, hogy hagyjon fel a nukleáris fegyverek gyártásával, és tanuljon meg békében élni a környezetével.

Ezt követően a Mester elköszönt, és magára hagyta az admirálist. A napló így folytatódott:

"Visszakísértek a szobába, ahol a rádióst hagytam. Ismét felszálltunk arra a furcsa kerék nélküli járműre, és visszamentünk a repülőgéphez. Amint becsuktuk az ajtót a gép felemelkedett. A láthatatlan lift kilencszáz méter magasba emelt minket. Habár a sebességmérő nem jelzett, mégis gyorsan repültünk visszafelé." A két különös repülőgép mellettünk haladt. Egy idő után rádióüzenet érkezett: »Most magára hagyjuk admirális. A gépe ismét irányítható. Auf Wiedersehen!« A gép hirtelen megrázkódott, majd zuhanni kezdett. Gyorsan visszanyertem az irányítást felette, és már szabadon repültünk délnek. Ismét a jégmező felett voltunk. Sikerült rádióösszeköttetést létesítenünk a bázissal. Leszálltunk a támaszponton."

A történetnek koránt sincs vége. Annak ellenére, hogy 8 hónap állt rendelkezésére küldetésének teljesítésre, Byrd admirális 8 hét után befejezettnek nyilvánította az expedíciót. A megdöbbentő élményt követően rögtön visszafordult, hogy tájékoztassa az Egyesült Államok kormányát a nácik és az idegen faj közös antarktiszi bázisának létezéséről, és hogy átadja a Mester üzenetét. Byrd naplója az amerikai vezérkar reakcióját is megörökítette:

"A Pentagonban vezérkari ülés volt. Beszámoltam felfedezésemről és a Mester üzenetéről. Mindent szavamat előírásszerűen rögzítették, majd értesítették az elnököt. Utána még három órán keresztül ott tartottak. A Top Security Force alaposan kikérdezett a részletekről is, majd egy orvos-csoport megvizsgált. Igazi kínszenvedés volt! Utána elengedtek, de a Nemzetbiztonsági Iroda szoros felügyelet alatt tart. Azt a parancsot kaptam, hogy az emberiség érdekében HALLGASSAK mindarról, amit megtudtam. Emlékeztettek rá, hogy katona vagyok, és engedelmeskednem kell a parancsnak".

Kell ehhez valami kommentárt fűzni?

 

A történtek után az admirális természetesen hallgatott. 1958-ban a halálos ágyán is csak ennyit mondott: "Expedíciónk nagy és eddig feltáratlan új területre bukkant, amely az örök titok hazája."

Támogatás:

aranylaci.fw.hu/

4 komment

Val Thor, a Vénusz küldötte

2011.03.20. 20:00 pentalacko

1957.-ben az amerikai Virginiában egy éjjel különös események játszódtak le.

Azon az estén több légi kikötőből jelezések érkeztek a légierőhöz, miszerint a radarok képernyőin jól követhetően egy nagyméretű azonosítatlan repülő tárgy ereszkedik méltóságteljesen Florida partjaitól néhány kilométerre az Atlanti óceán felett az amerikai légtérbe. Ezt követően a légierő parancsot kapott az  UFO

( azonosítatlan repülő tárgy ) felderítésére. A vadászgépek üldözőbe vették a hatalmas jelenést, a szárazföld felé terelve az óriási ismeretlen járművet.

Több órás kergetőzés után hírtelen fordulat állt be az eseményekben: az UFO váratlanul ereszkedni kezdett, majd landolt Virginiában!

A jármű a Holliday Lake State Nemzeti Park egy nagy füves területén szállt le. Leghamarabb a rendőrség érkezett a landolás helyére, mivel rengeteg bejelentést kaptak a légtérben repkedő hatalmas UFO-ról.

A légierő és a hadsereg, valamint a titkos szolgálatok csak valamivel később érkeztek a helyszínre. Ekkora már a rendőrök „őrizetbe vettek” három furcsa jövevényt, akik elmondásuk szerint egyszerűen kisétáltak a járműből, majd hibátlan angolsággal üdvözölték őket.

 

Ezt követően elmondták, hogy a Vénuszról érkeztek, és hogy a hajó legénysége velük együtt 200 tagból áll. Az egyikük Val Thor-ként mutatkozott be, azt állította, hogy ő a parancsnok, valamint bemutatta a helyettesét Jill-t ( egy női testben ) és egy másik tisztest, Donn-t, aki „kommunikációs szakember”-ként mutatkozott be. A rendőrök és a légierő döbbenten hallgatta a bemutatkozást, majd azonnal értesítették Washingtont. Ekkora már minden létező és „nem létező” gárda, bizottság, csoport és hivatal csatlakozott a fogadóbizottsághoz, és közben értesítették Eisenhower-t is, az USA akkori elnökét.

 

Miközben a bemutatkozás zajlott, a hatalmas hajó hirtelen megemelkedett, és hihetetlen sebességgel elrepült észak felé.

A radaron jól le tudták követni az útvonalát: - miután a Mead tó fölé ért, „eltűnt”! Erről később Val Thor azt mondta, a tó mélyén fekvő víz alatti bázisukra repült, amely több száz éve használatban van. Elmondta, hogy a föld alatt sok bázisuk van, a legnagyobb kb. 20 km hosszú, és egy hatalmas barlang-rendszerben fekszik. Azt is elmondta, hogy a Vénuszi flotta a Föld testének északi őre, az Északi Sarkon található poláris bejárat védelmezője már több ezer éve !!!

 

Ezek után Jill, Donn, és Val Thor találkozott az elnökkel és egy külön bizottsággal, ahol meghallgatták őket, később egy orvosokból és tudósokból álló csoport vizsgálatinak vetették alá magukat, melyek anyaga természetesen szigorúan titkosítva lett. Ami kiszivárgott, az az, hogy a vénusziak DNS-e nem kettő, hanem tizenkettő spirálból állt,  valamint elképesztően erős izomzatuk és csontozatuk van.

A meghallgatáson elhangzottakról és a vizsgálatokról jegyzőkönyv és fotók, valamint filmfelvétel is készült.

 

Jövetelük célja a következő volt:

- Azért érkeztek, hogy figyelmeztessék az emberiséget, legfőképp az USA vezetőségét.

Közölték, tudomásuk van arról, hogy évekkel azelőtt az elnök „lepaktált” egy földönkívüli fajjal, az un. „kis-szürkékkel”. Figyelmeztették az USA elnökét arra, hogy ez a faj a „sötétséget” képviseli a galaxisban. Aki eddig a szövetségesük lett, mindenki pusztulással végezte. A kis-szürkék egy un. árnyék-faj, olyan lények, akik kizárólagosan egyetlen céllal érkeznek, hogy az ő „élet-területüket” megmentendő, a kiszemelt fajt olyan tudati állapotba juttassák, amelyben a „Felébredés” helyett a tudat teljes beszűkülését és a Valósággal kapcsolatos minden csatorna szétroncsolását tűzi ki célul. Ezek után „átveszik” az emberiség tudatát, és helyettük ők élnek vele! Elmondásuk szerint ennek a fajnak a megjelenése az emberiség démonikus megnyilvánulásaira adott válasz, a „démonok” új megjelenése az emberek életében, modern köntösbe bújtatva.

Val Thor elmondta, hogy az Emberiség egy fordulópont előtt áll. Szabadon dönthet afelől, hogy a  Felemelkedés vagy „ismét” a Bukás útját választja. Közlései szerint már sokszor „elbuktunk”, de mindig kaptunk egy új esélyt a felemelkedésre. Val Thor csak megemlítette, tudomása van arról is, hogy három évvel ezelőtt már járt ez ügyben egy „küldöttség” az USA-ban ( a Plejádok és Orion egyesült fajai ), akik szintén eredménytelenül távoztak.

(http://atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/1954_eisenhover_titkos_egyezmenye_a_szurkekkel)

 

Ezek után elmesélte, hogy a Föld légterében kering egy gigantikus anyahajó ( kb. 250 km hosszú !!! ), amely otthont ad számtalan földönkívüli fajnak, akik kizárólag azért tartózkodnak a légtérben, hogy folyamatosan megtisztítsák a légkört, amelyet mi megállás nélkül szennyezünk. Azt is elmondta, hogy sok ezer éve folyamatos a jelenlét, de az Univerzum törvényeit követve, senki nem avatkozhat be egy bolygói Logosz fejlődésébe, csak az ehhez szükséges feltételeket biztosítják, mivel minden mindennel összefügg és kapcsolatban áll. A mi életterünk tönkretétele kihatással van minden környező és távoli „emberiségre”, azaz földönkívüli fajra.
Val Thor ezek után elmondta még, hogy sokan tudnak a földönkívüli fajok létezéséről a világon, közöttük megemlítette Richard Nixont, akit már régebben felkerestek ezzel az üzenettel. Közlései szerint sok nagyhatalom és kis ország vezetőivel volt már találkájuk a világtörténelem folyamán, melyek már több száz éve folynak, de szinte eredmény nélkül.

Végezetül elmondta, nincs szándékában egyik kormánnyal sem megosztani semmilyen földönkívüli technológiát, mivel egy idő után saját maguk ellen fordítanák az „éretlenségük” miatt. Közölte, hogy amennyiben az USA nem hagy fel a kis-szürkékkel való közös kísérletezgetéssel, a földönkívüli más fajok kénytelenek lesznek beavatkozni. Ezt követően felszólította az elnököt, hogy azonnal hagyjon fel a nukleáris energiával való kísérletekkel, mert ezzel nem csak az emberiséget, hanem az Univerzumot is veszélybe sodorja.

Ezek után a három küldöttet szinte fogolyként kezelte a Fehérház, de az őrök döbbenetére a vendégek szó szerint ki-be járkáltak a falakon, és még sok hihetetlen dolgot műveltek.

Aztán  egy napon Jill és Donn eltűnt. Val Thor ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy visszamentek a hajóra, mivel küldetésük már véget ért.

Ő még hónapokig a Fehérház vendége volt, és minden fórumot „végiglátogatott” az USA-ban és Európában is, senki nem tudott az útjában állni. Egyszerűen csak „megjelent”. Ott aztán újra és újra elmondta ugyanazokat a figyelmeztetéseket.

Egy napon aztán ő is „eltűnt”. A Pentagon még ma is őrzi erről az esetről szóló dokumentumokat.

 

Egy kontakt ( földönkívüli kapcsolatokkal rendelkező ember ) állítása szerint a vénusziak, a plejádok-beliek és a szíriusziak rendszeresen látogatják a Földet. A Vénusz lakói szellemi szempontból a Naprendszer kapuőrei, rengeteget dolgoznak a Naprendszer fejlődéséért. Azt állította, hogy Val Thor-ral még sok évig tartotta a kapcsolatot, és többször találkoztak a sivatagban. Elmondása szerint bizonyos indián sámánok és szellemi vezetők a Föld minden részén napi kapcsolatban állnak más fajok képviselőivel.
 

 

Hivatkozások:

 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.burlingtonnews.net/thor.html&ei=MfSFTarcONHvsgbCgoyVAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CDQQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3Dval%2Bthor%26hl%3Dhu%26pwst%3D1%26prmd%3Divns

http://www.youtube.com/watch?v=tytnOJSNrqE&feature=related

 

 

 

http://www.ufomystic.com/2008/11/19/frank-stranges-passes/

 

 

http://atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/1954_eisenhover_titkos_egyezmenye_a_szurkekkel

 

 

Szólj hozzá!

1954. – Eisenhover titkos paktuma

2011.03.20. 19:29 pentalacko

Eisenhover paktuma a kis-szürkékkel

 

1954. február 20-ról 21-re virradó éjjelen, miközben Dwight Eisenhover elnök éppen szabadságát töltötte Palm Springsben, Kaliforniában, különös események történtek.

 

Az Elnök ugyanis egyszerűen eltűnt! A dolgot többen azzal magyarázták, hogy a „hiányzó időben” az Edwards Légibázisra vitték egy megbeszélésre.  Amikor végül a másnap reggeli misén újra megjelent Los Angelesben, a riportereknek azt mondták, előző este folyamán sürgősségi fogászati beavatkozásra volt szüksége, emiatt el kellett mennie a helyi fogorvoshoz. A fogorvos este meg is jelent egy tájékoztatón és úgy mutatkozott be, mint az a bizonyos fogorvos, aki az Elnököt ellátta.  A hiányzó éjszakai és hajnali órák miatt különböző szóbeszédek keltek lábra, miszerint az Elnök az egész fogorvosos esetet csak mint fedőtörténetet tálalta a nyilvánosság felé, egy hihetetlen fontosságú eseményt leplezvén. Ez az esemény pedig  sokkal jelentősebb volt, mint aminek amerikai elnök valaha is részese lehetett: állítólag ekkor került sor az „Első Találkozásra” földönkívüliekkel, mindennek pedig a Légierő Edwards támaszpontja adott helyet (korábban Muroc Légibázis néven volt ismert), majd az első találkozót újabb összejövetelek sorozata követte különböző földönkívüli fajokkal. Ezen megbeszélések eredményeképpen született meg az „egyezmény”, amit aztán később alá is írtak. Erre az egészen fantasztikus Első Találkozásra bő fél évszázada került sor. Az Eseményekkel kapcsolatban Michael Salla írt részletes beszámolót. Ebből idézünk részleteket:

- A jelek és a bizonyítékok arra utalnak, ezen a bizonyos Első Találkozáson a földönkívüliek „északi típusú” (magas szőkék) faja vett részt. A megbeszélések folytatásaként, az idegenek részéről több faj is bekapcsolódott,  a tárgyalások végül a „szürkéket” is magába foglaló egyezmény aláírásával végződött. Felvetődik a kérdés, vajon miért tartják mindezt a legnagyobb titokban, s vajon további hivatalos találkozásokra is sor kerülhet-e a közeli jövőben?

 

Közvetlen és hivatalos bizonyítékok sora áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy Eisenhover elnök földönkívüliekkel találkozott, e történelmi esemény pedig több idegen faj bevonásával aláírt egyezmény megkötéséhez vezetett. Itt van mindjárt ez az állítólagos téli pihenés Palm Springsben, Kaliforniában 1954. február 17-24 között. Az „elnöki vakációzást” meglehetősen hirtelen jelentették be, alig egy héttel annak megkezdése előtt, mindössze egy héttel azután, hogy az Elnök visszatért „fürjvadászattal” töltött szabadságáról, Georgiából. William Moore ufókutató szerint mindez teljességgel szokatlan, és arra enged következtetni, sokkal többről volt szó, mint egyszerű „kikapcsolódásról” Palm Springsben.

 

Másodszor: azon a bizonyos február 20-i, szombati napon, az elnök valóban eltűnt, emiatt pedig különböző sajtótalálgatások keltek lábra súlyos megbetegedéséről, sőt, esetleges haláláról. A hirtelenjében összehívott sajtókonferencián az Elnök sajtótitkára bejelentette, Eisenhover egyik fogáról leesett a korona miközben sült csirkét evett, ezért kellett sürgősen elvinni a helyi fogorvoshoz. A helyi fogorvost aztán be is mutatták a február 21-én, vasárnap összehívott sajtótájékoztatón, mint „azt a fogorvost, aki ellátta az Elnököt”. Moore az esettel kapcsolatos oknyomozása feltárta, a fogorvos meglátogatása szimpla fedőtörténet.

Következmény: Eisenhover Elnök egy teljes estén át hiányzott, ennyi idő pedig bőven elég lehetett ahhoz, hogy Palm Springsből a közeli Edwards Légitámaszpontra szállítsák. A nagyhirtelenséggel bejelentett elnöki extra-szabadság, a hiányzó Elnök és a fogorvosról szóló fedőtörténet közvetlen bizonyítékként szolgál arra, hogy a Palm Springs-i pihenésnek a nyilvánosság számára titkolt célja volt. A földönkívüliekkel elkezdett találkozó-sorozat megnyitása kellő indok minderre.

Az állítólagos találkozóra utaló első forrás:Gerald Border 1954. április 16-án kelt, Meade Layne, az akkori Borderland Tudományos Kutatóintézet (manapság alapítvány) igazgatójának írt, azóta nyilvánosságra jutott levelében azt állítja, résztvevője volt annak delegációnak, mint közösségi vezető, mely idegenekkel való találkozón vett részt. Később újságcikkek is megjelentek, mindenekelőtt egy bizonyos Light nevű közösségi kommunikációs szakember tollából, ezekből már azt is tudni lehet, kik voltak az Elnök mellett a delegáció további tagjai.

Nézzük a sort:

- Dr. Edwin Nourse, az Eisenhover kormányzat gazdasági tanácsadója, az ő feladata volt az idegenekkel való kapcsolatfelvétel gazdasági következményeinek tisztázása. James Francis MacIntyre kardinális, s Los Angeles-i katolikus egyház feje. Ő volt az első,  XII. Pius Pápa által, a nyugati partra kinevezett bíboros, így kapcsolatai igen jónak voltak mondhatók a Vatikánnal, szerepe pedig az idegenekkel való találkozás vallási aspektusainak feltárása volt. A sorban meg kell még említeni Franklin Withrop Allent, az egykori riportert, aki 80 éves volt az állítólagos találkozó idején. A delegáció tagjainak összeállítása egyfajta „bölcsek tanácsa” elképzelést tükröz, és talán azt is felvethetjük, mindez a történések későbbi nyilvánosságra hozatala érdekében történt így.

További források:

William Cooper a Haditengerészeti Hírszerzésnél dolgozott parancsnoki beosztásban 1970 és 1973 között. Ezalatt az idő alatt számos titkos dokumentumhoz férhetett hozzá, hogy megalapozott döntéseket hozhasson. Emlékirataiban visszautal arra, hogy 1953-ban csillagászok tekintélyes méretű, a Föld felé tartó objektumokat fedeztek fel. Ezekről később kiderült, nem aszteroidák, hanem űrhajók, vagy valamiféle mesterséges ”bolygók”. A méretük hihetetlen volt. A Sigma Project keretében rádiójelzéseiket is sikerült elfogni, melyet a szakemberek meg is fejtettek. Amikor az objektumok elérték a Földet, az Egyenlítő felett húzódó igen magas körpályára álltak.

 

A Plato Project keretében felvették velük a kapcsolatot, ami oda vezetett, hogy szóba jöhetett egy személyes találkozás. Kidolgozták számukra a leszállási paramétereket. E program emellett a kapcsolatfelvételre irányuló teljes körű és mindenre kiterjedő törekvéseket is tartalmazta. Az idegenek a nukleáris fegyverarzenál teljes megsemmisítését követelték, elsődleges tárgyalási feltételként. Megtagadták a technológia-cserét, mivel – szerintük – úgyis egymás elpusztítására használnánk. Állításuk szerint az önmegsemmisítés felé haladunk, abba kellene hagynunk egymás legyilkolását, a Föld szennyezését és ásványkincsinek kifosztását, és meg kellene tanulnunk harmóniában élni, mivel viselkedésünk és tevékenységünk következményei kihatnak a minket körülvevő Univerzumban élő minden életformára!  Inkább a spirituális, mint a technikai fejlődést erőltették volna.

A találkozó tehát valóban létrejött. Ezt állítja annak az egykori haditengerészeti parancsnoknak a fia is, aki szerint apja egyik résztvevője volt annak a bizonyos első találkozónak 1954. február 20-21-én. Charles L. Suggs nyugalmazott Haditengerészeti tiszt apja, Charles L Suggs (1909-1987) Haditengerészeti parancsnok, megosztotta fiával élményét és leírást adott a találkozón részt vett idegen fajról. Eszerint: „Két igen magas, fehérhajú, északi típusú, azaz fehér bőrű, kék szemű és színtelen ajkú idegennel találkozott.” Az idegenek elmondták, hogy az Orion csillagkép Betelgeuze csillaga körül keringő Eisa bolygó képviselői. Az Eisa-beliek a tárgyalás során egy alkut ajánlottak: ha az USA megsemmisíti az összes nukleáris fegyverét, akkor ők ÁTADNÁNAK A FÖLDI EMBERISÉGNEK EGY OLYAN TECHNOLÓGIÁKAT, MELY RÉVÉN AZONNAL MEGSZŰNNE AZ ÉHEZÉS ÉS A NYOMOR, ÉS FÖLD NÉHÁNY ÉV ALATT PARADICSOMMÁ VÁLTOZNA.

A jelenlegi problémák azonnal megoldódnának egy új fajta energiaátvitel segítségével, mely elektromágneses energián alapul, élettartama pedig végtelen.

Eisenhover a fegyverkezés megszüntetését azonban megtagadta, így az alku nem jöhetett létre.

Egy 1991-es riport alkalmával a fiú részletesen elmesélte eme találkozó pontos menetét is. Elmondta, hogy az Eisenhover kormányzat más fajokkal is tárgyalt.

atjaro-penta.blog.hu/2011/03/20/val_thor_a_venusz_kuldotte

Ebből kiderült, hogy a sikertelen tárgyalást  követően az elnök felvette a kapcsolatot egy másik fajjal, az úgynevezett szürkékkel is, akik sokkal készségesebbeknek mutatkoztak, később azonban problémákat okoztak.

 

A  Roswell incidens egyik „női” tagjának teteme, aki a kis szürkék közül való:

Az eseményekre további igazolást ad a híres Lear Jet megalkotója, William Lear, egykori Lockheed L-1011 kapitány, aki több, mint 150 különböző kísérleti repülőgéppel repült és 18 sebességi rekordot állított fel 1960 és 1980 között. CIA gépeket is vezetett, így került közeli ismeretségbe a CIA akkori igazgatójával, William Colbyval. Az ő állítása szerint: „1954-ben Eisenhover Elnök a Muroc – (ma Edwards)  támaszponton találkozott a földönkívülieknek egy olyan  fajával is, akik felajánlották, segítenek nekünk megszabadulni a szürkéktől, ám Eisenhover visszautasította ajánlatukat, mert cserébe ők sem kínáltak fel semmiféle technológiát sem  neki.”

 

Talán még egy hiteles forrást érdemes megemlíteni. Robert Dean, aki katonai pályája során a legkülönbözőbb területeken töltött be parancsnoki posztot, szintén hozzáféréssel rendelkezett szigorúan titkos dokumentumokhoz. Ő is különböző idegen fajokról ír, és beszámolójából kiderül, Eisenhover a szürkékkel paktált le, figyelmen kívül hagyva az „északi típusú” szőkék figyelmeztetését, mely szerint a szürke fajoknak nem tiszták a szándékaik, kitéve ezzel kétes kísérleteiknek az egész emberiséget, melyben szabad kezet kaptak. Cserébe idegen technológiát adtak, melyet elsősorban a fegyverkezésben használtak fel.

 

 

Sokkal később állítólag a szőkék még is kiűzték a Földről a szürke fajokat.

Az ”északi típusú” idegenek magasak és szőkék, nagyon hasonlatosak az emberhez.  Kék szeműek és előnyben részesítik a gondolat-átvitellel történő kommunikációt.

 

 

 

A  ”magas fehérek”  közül való halott pilóta egy 1990.-es években lezuhant UFO-ból, Mexicoból. Testalkatuk hasonlít a szürkékhez, ám magasak, és bőrük fehér.

 

Támogatás:

aranylaci.fw.hu/

Szólj hozzá!

Gustav Meyrink

2011.03.14. 18:40 pentalacko

 

 

Gustav Meyrink rövid életrajza

1868. január 19. – én született az akkori Magyarországon (a mai Ausztriában), Bécsben. Valódi nevén Gustav Meyer. Karl von Varnbüler von und zu Hemmingen báró és Maria Wilhelmina Adelheyd Meier színésznő törvénytelen fiaként látta meg a napvilágot.
Tizenhárom éves koráig Meyrink főleg Münchenben élt, ahol elvégezte az általános iskolát. Ezután átköltöztek Hamburgba egy rövid időre. Végül anyjával Prágába költözött 1883-ban.
 

Ez volt az egyik nagy esemény életében, amely nagy hatással volt rá. Prága, az ősi karizmatikus város, tele rejtelmekkel, misztikummal és ősi bölcsességgel. Meyrink 20 évet töltött Prágában, sok művében ennek hatása érződik.
Ebben az ősi városban történt vele az a nagy esemény is, mely teljesen megpecsételte további életété és munkásságát. Később ezt a gondviselésnek tulajdonította, emiatt kezdődött szellemi kalandja. Önéletrajzi elbeszélésében, melyet "A pilóta" címmel írt, ezt részletesen kifejti. Azon a napon, 1892. augusztus 14.-én, Éva, az Élők Anyja, a Nagyboldogasszony ünnepén a 24 éves Meyrink kilátástalannak és céltalannak látta életét. Egy pisztolyt szegezett hát a fejéhez, és eltökélt szándéka az volt, hogy fejbe lövi magát. Ám mielőtt meghúzta volna a ravaszt, egy különös, furcsa, karcoláshoz vagy csikorgáshoz hasonló hangot hallott a bejárati ajtó felől. Mikor ajtaját kitárta, egy kis füzetkét talált az ajtórésbe dugva.
A füzet egy „másik élet”-ről adott hírt, egy olyan életről, melyre álmaiban sem gondolt addig.

Meyrinket meglepte ez a drasztikus véletlen egybeesés, a sors különös játéka, és elkezdte tanulmányozni az okkult szakirodalmat, a miszticizmust és az ősi bölcsességet, a gnoszticizmust. Tanult teozófiát, kabbalát, keresztény és a keleti miszticizmust, Sophiologiát. Egészen a „haláláig” Meyrink gyakorolta ​​a jógát,  a tantrát és más okkult gyakorlatokat. Ennek eredménye egyértelműen rányomta a bélyegét Meyrink munkásságára, amelyek szinte soha nem nélkülözték a különböző okkult, misztikus és gnosztikus hagyományokat.

Néhány ezoterikus szerint Meyrink a bukott emberiség hét prototípusának megszabadulását írja le hét csodás könyvében.

A világirodalom osztrák író-, mesemondó-, drámaíró-, fordítóként tartja számon.

Bankárként is jelentős sikereket ért el, ám ezt abba kellett hagynia, mert a hatóság az ügyfelek okkult befolyásolása miatt folyamatosan zaklatta.

1932. december 4.-én halt meg, igen különös körülmények között. Többen azt állítják, hogy elnyerte az örök Életet, és soha nem is temették el. Sírfelirata, amely különös ék-írással íródott, csak ennyi: „ÉLEK”!

 

 

 

Művei:

 

A Gólem (ford: dr. Kelen Ferenc)

A nyugati ablak angyala (ford: Déry Tibor)

Az opál

Az albínó

A fehér dominikánus: egy láthatatlan valaki naplójából (ford: Moly Tamás)

A zöld arc (ford: Újvári Péter)

Walpurgis éj

A palackon ülő ember

A négy holdfivér (ford: Tandori Dezső)

A tücsökjáték (ford: Tandori Dezső)

J. H. Obereit és az időpiócák (ford: Tandori Dezső)

Az órás (ford: Tandori Dezső)

Napellus kardinális (ford: Tandori Dezső)

Ici Pici (ford: Tandori Dezső)

Hogyan vitt lányának piros rózsákat dr. Hiob Paupersum (ford: Tandori Dezső)

Történet Alajosról, az oroszlánról (ford: Tandori Dezső)

Hogyan akartam aranyat előállítani Prágában (ford: Ladányi Lóránd)

Egy város titokzatosan lüktető szívvel (ford: Ladányi Lóránd)

Láthatatlan Prága (ford: Ladányi Lóránd)

Dr. Haselmayer fehér kakaduja (ford.: Ladányi Lóránd)

Bűvös diagramm (ford.: Ladányi Lóránd)

Démonok utáni kutatás Tibetben (ford.: Ladányi Lóránd)

Hasis és jövőbelátás (ford.: Ladányi Lóránd)

Órásmester (ford.: Ladányi Lóránd)

 

         

          Könyvismertető:

         

          http://dutri.uw.hu/other/Gustav%20Meyrink/Index.htm

 

         

 

          Életrajzi források támogatása:

         

          http://dutri.uw.hu/other/Gustav%20Meyrink/Gustav%20Meyrink.htm

         

          http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Meyrink

 

 

1 komment