Átjáró

A Kapu, amelyet bármikor megnyithatsz a szíveden keresztül. Néhány dolog, ami a vándorúthoz feltétlenül kell...

Friss topikok

  • Solyiah: Nagyon tetszenek amiket írsz, bár a szótáramban nem szerepelnek a "kell" vagy "erős kísérletet tes... (2018.06.24. 23:33) A Góbi sivatag rejtélye - Shamballa
  • Száva Róbert Dávid: Sziasztok par napja kutattgatok es ezt azt lehet olvasni van egy par elmelet igen erdekesek meg te... (2017.11.08. 05:55) A Belső Föld
  • László Temesi: Nagyon tetszett, tudatosságomat nagyban elősegítette ez az útmutató. Hiszem, hogy így van és tudom... (2016.02.17. 21:12) Saját versek: Az utolsó fa
  • István Darázs: Sosem gondoltam volna! (2013.02.07. 18:15) Alternatív és olcsó gyógymódok
  • St.Grál: Az emberi létforma, az intelligens energia egyik megnyílvánulása. A lényeg nem a látható fizikális... (2012.09.14. 14:07) Byrd admirális expedíciója

Linkblog

A Belső Föld

2010.11.28. 21:21 pentalacko

Mi is az a "Belső Föld" tulajdonképpen?

 

A ”Föld” egy 1300 km vastag földkéregből áll, aminek a BELSŐ OLDALÁN már évmilliók óta van egy  4. valamint 5. dimenziós, a mi fogalmaink szerint halhatatlan, paradicsomi létállapotban élő birodalom, melyet a régi misztériumok Aghartának neveztek, a Siddhák lakóhelyének, az angyalok birodalmának. Agharta fővárosa a leírások szerint Shamballa, melyről sok szentírásban olvashatunk.

Agharta  kontinensekkel és óceánokkal rendelkezik, úgy, mint a  KÜLSŐ ( vagyis felszínes! ) világ, bár ott a szárazföld aránya nagyobb, mint az óceánoké ( az arány 3/4 - 1/4 ).


A Belső Birodalom közepén ragyog a Központi Nap, Vulkánusz, az élő Mindenható, mely állandó fénnyel, meleggel, valamint bölcsességgel és mindent átölelő szeretettel látja el a Belső Birodalmat és a külső világot is. Ő a Földszellem, Gaia, a benn élő Krisztus, a Logosz, maga a mindenütt jelenvaló Isten emanációja.
Ez egy magasztos és mindenek felett álló lény, de egyben élettér is, a Szabadok birodalma, Elohim földje, Új Jeruzsálem. Természetesen nincs semmi köze a zsidósághoz, ez a kifejezés a beavatottak nyelvén a magasztosak jelölése.

Vulkánusznak köszönhető minden megnyilvánulás. Ha Ő nem akarná, nem tartaná megnyilvánulásban sem a belső, sem a külső ”Földet”.
Agharta földje mindenütt ragyogó és pompás kristályokból áll, ebből vannak ott a házak, templomok és más helyek is. Ehhez társul egy érintetlenül fejlődő őstermészet, paradicsomi növény- és állatvilággal. Ez az Eredeti Természet ( Dialectica Natura Originalis), a tökéletes Teremtés a Logosz dicsőségére. Ez az emberiség eredeti lakhelye. A bukás után az emberiség bűnös része innen lett kitaszítva a külső világba.

A Belső Föld külső körében fele annyi a gravitáció, mint a külső Földön, ezért ott kétszer olyan magasak az emberek, mint nálunk; kb. 4 méteresek. Ők a negyedik dimenzió lakói, jól lehet, tisztán észlelhető a harmadik dimenzióban megjelenő forma-megnyilvánulásuk, bár sokkal éteribbek, úgy, mint anno Lemúriában. Képességeik a józan észt felülmúlják. Képesek bárhol, bármikor megjelenni, teljes élő valóságukat kivetíteni. Nincs betegség vagy nélkülözés, mert a belülről áradó szellemtérrel tökéletes összhangban élnek. TUDATUK SZABAD, mentalitásuk és akaratuk tökéletes tükre a Logosz tervének. Ők a Nap gyermekei, tökéletes asztrális szabadságban, korlátozások nélkül. Az itt lakók a Fény ösvényét járják, és a Föld felszínén raboskodókért tevékenyek. Akit a külső világtól megszabadítanak, itt kapja meg az előkészületeket a teljes megszabaduláshoz.

 

A Belső Föld belső körében Az Új Jeruzsálem lakói teljes szabadságban élnek, őket már nem köti a gravitáció. Náluk a földhözkötöttség már csak egy fogalom. Ők az Elohim, az Egyetemes Szerzet. Ez már az ötödik dimenzió, a Világosság Fényszövetsége. Az Elohim tartja megnyilvánulásban az egész teremtést, a külső világ nélküle már rég elpusztult volna.

Számunkra a Föld benti birodalma még a mesék világába fog tartozni, amíg meg nem szabadulunk a materialista természettudomány primitív világképétől, valamint a beteges, önző mentalitásunktól. Ezenkívül ki kell törnünk érzelmeink rabságából, az asztrális fogságból. Végül ki kell cserélnünk és magunk mögött kell hagynunk  sérült személyiségünket, és ki kell emelkednünk egy teljes megújulásban a magunk-teremtette pokolból.Meg kell értenünk : A VILÁGEGYETEMBEN semmi sem úgy működik, mint ahogy azt mi elképzeljük. Mesterségesen gerjesztett hiedelmeink elfedik a valóságot. Tudatában kell lennünk a ténynek, hogy MINDEN BOLYGÓ, SŐT CSILLAG is üreges! Ez az üreg egy élettér, ahol élethullámokat tart az Egy Élő Isten megnyilvánulásban. Ez a normális állapotuk! Ezért ha pl. a földönkívüli civilizációkról beszélünk, akkor előbb meg kell vizsgálnunk, hogy képesek vagyunk-e a helyes megkülönböztetéséi képesség használatára. Ha ez nincs meg, el kell állni ennek a témának a vizsgálatától. Tehát ezek után már hozzá kell tennünk, hogy a fent említett lények az adott bolygó külső vagy BELSŐ felületén élnek-e! Mert a világon semmi nem mindegy! Így annak tudatában, hogy a világegyetemben mindenütt a bolygók külső felére zárták ki a HARAG kirobbanása után a bukottakat, megértjük a kijelentését a beavatottaknak: a „látható világegyetem” a romlottság és bűn lakhelye. Ezek a poklok, ahol a bukott emberiségeknek meg kell tanulniuk a leckét sok-sok fordulaton keresztül a visszatéréshez. Ez az önismeret rögös útja. Szembesülnie kell önnön lényvalóságával, hogy megismerhesse a maga teremtette világot, és ezáltal megtanulja megkülönböztetni a látszatot a valóságtól, mert csak akkor tudja felismerni az Örök Igazságot.

 

A poláris bejáratok és a belső világ felfedezésének kronológiája

 


A paranormális és megmagyarázhatatlan jelenségekkel, valamint az ezotériával foglalkozók nagy része egyetért azzal, hogy a Föld belseje üreges és teret ad néhány fejlett civilizációnak. Róluk úgy tartják, messze előttünk járnak a fejlődésben szellemi és lelki tekintetben, valamint technikailag is. A Föld felszínén élő emberek szemében istenek. Néhányan úgy gondolják, hogy az UFO-k nem idegen bolygókról jönnek, hanem a Föld belsejében előállított járművekről van szó. Kik ők és hol vannak ezek a rejtett bejáratok, melyek elvezetnek e földalatti civilizációkhoz? Honnan származnak ezek a civilizációk? Hogyan jöttek a Föld belsejébe? Valóban vannak bejáratok a Föld különböző pontjain?

 

A híradások ezekről a dolgokról az emberiség régmúltjába nyúlnak vissza. A régi iratok hatalmas földalatti birodalmakról adnak hírt, melyek fővárosai számunkra elképzelhetetlenül fejlettebbek, mint bármi, amit eddig építettünk.

Az egyik legismertebb város az Agartha nevet viseli. Erről Olaf Jansen norvég tengerész ad hírt, aki azt állította, hogy hajójuk egy vihar alkalmával bejutott az északi sarkon egy különös bejáraton keresztül ebbe a világba. Leírása egyezik az óindiai és más szent iratok híradásaival. Agartha Shamballa fővárosa, ahol egy központi nap, az élő és ható Vulkánusz gondoskodik az örök fényről. Shamballa pedig a kormánya a Föld alatti hálózatnak, a szeretet és erő megtestesülése. Lakói a megdicsőültek, a siddhák.

Annak, hogy miért mentek a civilizációk a Föld alá az elmélet szerint az a legfőbb oka, hogy sok-sok katasztrófa és háború lezajlott a Földön, aminek eredményeképpen elhagyták a felszínt, miután az eredeti természet megromlott. Az atlantiszi-lemúriai háború termonukleáris katasztrófával végződött és mindkét civilizáció elpusztult. A túlélők új világot építettek a Föld alatt, hogy biztonságban legyenek a további viszálytól és háborúskodásoktól.

 


Az 1800-as évek elején egy John Cleves Symmes nevű hadvezér az üreges Föld elmélet egy támogatója volt. Ő Edmund Halleynek, a híres csillagásznak hitt, aki szerint öt koncentrikus gömb van a bolygónk belsejében életet és fényt biztosítva az ott növekedő atmoszférának (melyet az Aurora Borealis nevű légköri jelenség okának tekintenek az elmélet hívei). Symmes annyira népszerűvé tette az elméletet, hogy róla nevezték el a sarkokon lévő lyukakat. Keresztülutazva az Egyesült Államokat megpróbált pénzt szerezni az expedíciójához és aláírásokat gyűjtött annak érdekében, hogy a Kongresszus finanszírozza azt, de sajnos nem támogatták.

1824-ben egy orvos összeállított egy expedíciót a Symmes Lyukhoz a Déli Sarkra, de az akció sikertelen volt.
1893-ban Dr. Fridtjof Nansen elkészíttette a hajót, a Fram-ot, melynek küldetése az északi sarki lyuk felfedezése volt. Visszatérve a kapitány és a legénység döbbenetes dolgokat mesélt. Az elmélet támogatói megőrizték a feljegyzéseket a hajónaplóból, miszerint meleg szelek fújtak az Északi Sark körül, piros és barna pollenszerű anyag borította néhol a havat, valamint leveles fa – és növénydarabok úsztak a jeges víz felszínén, ahol egyébként nincsenek is fák. Mindezeknek az anomáliáknak az eredete az elmélet hitvallói szerint bebizonyította a meleg északi nyílás létezését.

Az áttörést aztán 1926-ban Richard E. Byrd admirális hozta meg. Ő volt az első ember, aki ekkor átrepült az Északi Sark felett. 1929-ben sikeresen átrepült a Déli Sark felett is. A hivatalos jelentés szerint Byrd nem talált bevezető nyílásokat egyik póluson sem (eredetileg nem is azt kereste), a naplója szerint az admirális azonban talált egy nyílást az Északi Sarkon. A feljegyzések szerint 5000 kilométernyire berepült  a poláris nyíláson, belsejébe elképesztő felfedezőutat téve meg.
1939-ben az amerikaiak és a németek között versengés folyt az Antarktisz meghódítására. Rooselvelt elnök Byrd admirálist küldte a fagyott kontinensre azzal a céllal, hogy megelőzze a németeket. Az úticél Western Hemisphere volt. Az elmélet hívői szerint egy titkos küldetésről volt szó, melynek valódi indíttatása az volt, hogy megakadályozzák a nácik bejutását a „sarkkörön túli világba”.

Amikor Byrd admirális 1947-ben az USA által indított titkos missziók során az Északi, majd a Déli Sark felett repült, egyesek szerint megtalálta ezt a másik világot. A „bizonyíték” erre vonatkozólag egy leírás az admirális hiteles „elveszett naplójából”, melyet végül az 1970-es években találtak meg az elmélet támogatói. Az ebben leírtak elképesztők voltak.

 

Néhány feltételezett bejárat:
-
Kentucky, Mommoth Cave, Kentucky, US.
- Shasta hegy Kalifornia, US – az Agarthai civilizáció és Télosz városa állítólag a hegy alatt van merőlegesen
- Manaus, Brazília
- Mato Grosso, Brazília – Posid városa itt helyezkedik el
- Iguacu Falls, Brazília és Argentína határán
- Mount Epomeo, Olaszország
- Tibet - Shonshe városához vezető bejárat
- Mongólia - Shingwa földalatti városának állítólagos helye, melyhez a kínai-mongol határon található Góbi végtelen kopár vidékén elrejtett bejáraton keresztül lehet eljutni  
- Rama, India - egy régen elveszett földalatti város lehet itt, melyet szintén Rama-nak hívnak
- Gízai piramisok Egyiptomban, közvetlen lejárat az Amenti csarnokába
- Salamon Király bányái
- Dero Caves
- Északi és Déli Sarkok poláris lejárói

Talán a Sarkokról van a legtöbb információnk. Ha New Yorktól elindulnánk felfelé északnak Kanadán át a Föld Északi Sarkán keresztül egyenesen, valahol Oroszországban kötnénk ki, igaz?
Nem biztos, hogy ott lyukadnánk ki – mondják, akik hisznek az üreges Föld elméletében. Az Északi Sarkon ugyanis egy nagy lyuk van  - állítják – és ha ebbe bele tudnánk repülni vagy sétálni, a bolygó belsejében találjuk magunkat.
Az üreges Föld elmélete egyáltalán nem új keletű dolog, vita tárgyát képezi azokkal, akik szerint a Föld tömör. Nincs túl sok bizonyíték az üregességre vonatkozólag, hacsak nem veszünk figyelembe néhány megerősítetlen történetet, pár fotót, amelyen valóban lyukat lehet felfedezni az Északi Sarkon, valamint a fennmaradt utalásokat ősi írásokban. Valószínűleg van egy másik ilyen lyuk is a Déli Sarkon. Ám bizonyított tény, hogy az erről készült fényképek hitelesek.

Léteznek állítólagos történetek olyan emberekről, akik látták és bejutottak a Föld felszínéről a belsejében lévő térbe, ahol olyan önfenntartó vegetáció van, melyet egy belső Nap melegít, ahol különös, fejlett civilizációk élnek. Néhány szemtanú állítása szerint a bejáratot véletlenül találták meg, egyesek állítják, expedíciót indítottak azzal a céllal, hogy felfedezzék a Föld belsejét.

Mások szerint csak az arra nemesedettek léphetnek eme szent földre. Bárhogy is van, a természetnek ezt a részét a nyilvánosság előtt még homály fedi, de az igazság előbb-utóbb napvilágra kerül.

 

AZ ANTARKTISZI EXPEDÍCIÓ

A feltárt dokumentumok tanúsága szerint valamikor a nem túl távoli múltban bizonyos ország vagy esetleg országok tudósai  kifejlesztették az emberiség nagy álmának prototípusát, a levitációs hajtóművet !!!!!  Ennek alkalmazása révén az emberiség új korszakba lépett volna, melynek távlatai felmérhetetlenek. Ám a megrendelőknek más volt a tervük.

 A második világháború alatt azonban nem várt és előre be nem tervezett dolgok történtek. Olyanok, melyekre senki sem számított.

A nagy találmányról szóló dokumentumok, valamint a kísérletek eredményei  szőrén-szálán eltűntek. A fejlesztések harcok közben megsemmisültek, néhányat tudatosan semmisítettek meg, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. Attól is tartottak, hogy a világ 

tudomást szerez róluk.

Mégis, nagy a valószínűsége annak, hogy a levitációs hatóművel elért eredmények nem  mentek tönkre, csupán hozzáférhetetlenné váltak számunkra. A szakirodalom szerint a németek a háború elvesztése után létrehoztak a Déli-sarkon egy titkos kutatóbázist. A Haunebu-2 és Haunebu-3, az új évezred csodajárművének fejlesztése már az Új-Berlinnek nevezett 211-es bázison fejeződött be. Ennek a világtól elzárt kutatóközpontnak a kialakítását jelentősen megkönnyítette, hogy az Antarktisz alatt szunnyadó vulkánok, és hatalmas barlangok találhatók. Közülük a legnagyobb kiterjedése eléri a 45 kilométert is. A megközelítésük sem nehéz, mert a vulkánok által táplált melegvíz-források zöld oázissá változtatták a felszíni talajréteget. Ilyen körülmények között egyáltalán nem lehetetlen emberi tartózkodásra alkalmas élőhely kialakítása az örök jég birodalmában.

 

 

Ennek a helynek még volt egy különlegessége: már foglalt volt a német építőcsapatok odaérkezése előtt is! Ám ezt a náci vezetők igen jól tudták. Ugyanis a terület feltérképezése közben döbbenetes dologgal szembesültek: - a pilóták számtalan esetben azonosítatlan, vagy ismeretlen technológiával felszerelt, esetleg földönkívüli járművek le és felszállásának lehettek tanúi, akik a jégtakaró alatti támaszpontjaikról folytatták intenzív tevékenységüket. Tudatos tervet eszelt hát ki az okkult náci vezetés: -kapcsolatfelvételt tervezett az ismeretlen civilizációval.

 

 

Az új támaszponton a németek törekedtek is erre a kapcsolatfelvételre az idegen, fejlett civilizációval, mert néhány év alatt olyan óriási technikai fejlődést értek el, ami egy magasabb szinten álló civilizáció segítsége nélkül elképzelhetetlen. Erre Richard E. Byrd admirális jelentéséből is lehet következtetni. Az amerikai titkosszolgálat ugyanis hamar tudomást szerzett Új-Berlin létezéséről, és attól tartottak, hogy a németek az időközben továbbfejlesztett csodafegyverükkel megtámadják őket. Ezért elhatározták, hogy megsemmisítik a bázist. Ehhez azonban fel kellett deríteni a pontos helyét, és  véderejét. Ezzel a feladattal azt a Byrd admirálist bízták meg, aki 18 évvel korábban sarkkutatóként segített a németeknek feltérképezni a hatalmas jégmezőket, és ezáltal nagyban elősegítette az Antarktisz németek általi gyarmatosítását, és Új-svábföld létrehozását. A High Jump nevezetű nagy szabású hadművelet azonban nem a várt eredményt hozott.

Byrd 4700 katona, 13 hadihajó, 1 repülőgép-anyahajó, 10 vadászrepülőgép, 2 hidroplán, 6 teherszállító repülőgép, 6 helikopter és traktorok, páncélozott hójárók kíséretében indult útnak. Nem sokáig bolyongott a hatodik kontinensen. Útja egyenesen a Bunger-oázisba vezetett. Ez volt ugyanis a legnagyobb zöld földterület az Antarktiszon, és ez alatt találhatók a legtágasabb barlangok.

 

Ám mielőtt a flotta elérte volna a célpontját, hihetetlen dolog történt. A flottát ugyanis ismeretlen repülőszerkezetekből álló raj támadta meg, a híradások szerint szinte teljesen megsemmisítve azt. A túlélők nagy része azonnal visszafordult. Csak egy kis vakmerő felderítőcsapat repült tovább az admirális vezetésével.

1947. februárjában történt megérkezésükkor azonban elképesztő dolgokat tapasztaltak. Második expedíciója során az admirális korábban hófoltokkal tarkított zöld oázis helyett egy nagy, fekete földdel borított területet látott. Az oázisban tavak is voltak. Az egyikre leszállt egy hidroplánnal, és méréseket végzett. A víz nem volt hideg, és sósnak bizonyult. Az igazi kaland azonban ezt követően várt rá, mivel a terep időközben meglehetősen átrendeződött. Erről részletesen beszámolt a naplójában, amely azonban csak jóval a halála után került napvilágra. A Byrd-ről elnevezett Sarki Központ irattárosa bukkant rá, amikor elkezdte rendszerezni a tudós szellemi hagyatékát.

A kézirat tanulmányozása során döbbenten olvasta Byrd bejegyzését:

 

 

"Ezt a naplót a legnagyobb titokban vagyok kénytelen írni. Eljön majd az idő, amikor a racionális gondolkodás semmivé foszlik, és el kell fogadni a kikerülhetetlen valóságot. Nincs módomban nyilvánosságra hozni a következő dokumentumot. Az itt közöltek talán soha nem kerülnek közlésre, de kötelességem leírni abban a reményben, hogy egyszer majd mindenki elolvashatja egy olyan világban, ahol bizonyos emberek önzése, kapzsisága és hatalomvágya nem hallgattathatja el az igazságot." A február 2 -i naplóbejegyzésből aztán kiderült, hogy valójában miről van szó: "Minden előkészület megtörtént, hogy északnak repülhessünk. Az üzemanyagtartályok teletöltve. Felszálltunk. A távolban hegyeket láttunk. Csakugyan egy hegységhez értünk, bár korábban nem tudtam róla. Átrepültünk egy hegylánc felett. A gerincen túl egy völgyet pillantottunk meg, amelyet egy kis folyó szelt át. Lehetetlen, hogy itt zöld növényzet legyen! Valami nyilvánvalóan nem stimmel. Itt jégnek és hónak kellene lennie alattunk.".

Ettől kezdve az események napjaink UFO-s elrablásaira emlékeztetnek: "A navigációs műszerek megbolondultak, az iránytűk csak pörögnek. Nem látjuk a Napot. Mintha itt valami más forrásból jönne a fény. Odalent fákat látunk. A magasságot 300 méterre csökkentettem, hogy jobban megfigyelhessünk mindent. A hőmérséklet 23 C! A műszereink ismét rendesen működnek. Rádiókapcsolatot viszont nem tudtam létesíteni a központtal, a készülék itt nem működött. A táj normális alattunk (amennyiben ez itt normálisnak mondható). A távolban valamiféle ”ragyogó” város látható. Ez lehetetlen! Repülőgépünk furcsán mozog. Képtelen vagyok irányítani. Nem reagál a kormányzásra. Istenem! Két furcsa repülő szerkezet jelent meg mellettünk. Gyorsan közelednek felénk. Korong alakúak és fényes felületűek. Egészen közel jönnek, és látom az azonosító jelzéseiket. Ez egy horogkereszt! Fantasztikus! Hol lehetünk? Ismét megpróbáltam irányítani a gépet, de nem sikerült. Valami láthatatlan erő mozgat minket.

Ahogy a két gép odaért hozzánk a rádiónk elkezdett recsegni, majd egy hang szólalt meg angolul, feltűnő német akcentussal. Egy üzenet érkezett. »Isten hozta admirális a birodalmunkban. Pontosan hét perc múlva leszállítjuk önöket. Nyugalom admirális, jó kezekben van. Bármit is tapasztalnak majd, ne rémüljenek meg! A barátaink talán szokatlanok lesznek önöknek, de jóakaratúak!« A repülőgép motorjai leálltak. A gép irányíthatatlanná vált. Újabb rádióüzenetet kaptunk. »Megkezdődik a leszállás.« Nem a megszokott módon ereszkedtünk alá, hanem úgy, mintha egy láthatatlan liftben lennénk. A földet érés csak egy apró zökkenés. Gyorsan leírom még, amit látok. Számos ”ember” közeledik felénk. Nagyon magasak és szőkék. A város a szivárvány színeiben csillog. Kísérőink náci jelzésű hajóitól távolabb óriási korong alakú járművek láthatók, számunkra ismeretlen technológia termékei, mégis oly ismerősnek tűnő jelekkel az oldalukon, talán az egyiptomi hieroglifákra hasonlítanak. Nem tudom mi fog történni, de nem látok fegyvert a közeledő alakoknál. Egy hang a nevemen szólít, és utasít, hogy nyissam ki a gép ajtaját. Megteszem. A rádióst és engem udvariasan fogadtak. Felszálltunk egy kis emelvényszerű járműre, aminek nem voltak kerekei, és a város felé haladtunk. Valami kellemes meleg italt kaptunk. Soha azelőtt nem ittam még ilyet. Nagyon finom volt. Tíz perc után két hatalmas alak jött elénk, kb. 3 m magasak voltak. Arra kértek, hogy kövessem őket. A szájuk nem mozgott, gondolatokkal kommunikáltak. Nem tehettem mást, elmentem velük. A rádiósom ott maradt."

Az admirálist egy különös ”emberhez” kísérték, akit mindenki csak Mesternek nevezett. Ez az ember igen fontos dolgot közölt vele:

"Admirális, elmondom miért hozattam ide. Érdeklődésünk önök iránt már akkor elkezdődött, amikor Hirosima és Nagaszaki felett felrobbantották az első atombombájukat. Ebben a nyugtalanító időszakban elküldtük az önök felszíni világába repülő eszközeinket, hogy tanulmányozzuk azt, amit elkövettek az emberiség ellen. Látja eddig soha nem avatkoztunk bele az önök viselt dolgaiba, most azonban meg kell tennünk, mert megtanultak használni egy olyan energiát, amely egyáltalán nem való a földi emberiség kezébe. Küldötteink már átadták üzenetünket az önök politikai vezetőinek, de ők nem törődtek vele. Most önt választottuk ki arra, hogy tanúskodjon a létezésünk mellett, és meggyőzze őket esztelen magatartásukról."

A Mester arra biztatta Byrd-et, hogy vigye el üzenetét a világ vezető hatalmaihoz. Ebben az üzenetben felszólította az emberiséget, hogy hagyjon fel a nukleáris fegyverek gyártásával, és tanuljon meg békében élni a környezetével.

Ezt követően a Mester elköszönt, és magára hagyta az admirálist. A napló így folytatódott: "Visszakísértek a szobába, ahol a rádióst hagytam. Ismét felszálltunk arra a furcsa kerék nélküli járműre, és visszamentünk a repülőgéphez. Amint becsuktuk az ajtót a gép felemelkedett. A láthatatlan lift kilencszáz méter magasba emelt minket. Habár a sebességmérő nem jelzett, mégis gyorsan repültünk visszafelé." A két különös repülőgép mellettünk haladt. Egy idő után rádióüzenet érkezett: »Most magára hagyjuk admirális. A gépe ismét irányítható. Auf Wiedersehen!« A gép hirtelen megrázkódott, majd zuhanni kezdett. Gyorsan visszanyertem az irányítást felette, és már szabadon repültünk délnek. Ismét a jégmező felett voltunk. Sikerült rádióösszeköttetést létesítenünk a bázissal. Leszálltunk a támaszponton."

A történetnek koránt sincs vége. Annak ellenére, hogy 8 hónap állt rendelkezésére küldetésének teljesítésre, Byrd admirális 8 hét után befejezettnek nyilvánította az expedíciót. A megdöbbentő élményt követően rögtön visszafordult, hogy tájékoztassa az Egyesült Államok kormányát a nácik és az idegen faj közös antarktiszi bázisának létezéséről, és hogy átadja a Mester üzenetét. Byrd naplója az amerikai vezérkar reakcióját is megörökítette: "A Pentagonban vezérkari ülés volt. Beszámoltam felfedezésemről és a Mester üzenetéről. Mindent szavamat előírásszerűen rögzítették, majd értesítették az elnököt. Utána még három órán keresztül ott tartottak. A Top Security Force alaposan kikérdezett a részletekről is, majd egy orvos-csoport megvizsgált. Igazi kínszenvedés volt! Utána elengedtek, de a Nemzetbiztonsági Iroda szoros felügyelet alatt tart. Azt a parancsot kaptam, hogy az emberiség érdekében HALLGASSAK mindarról, amit megtudtam. Emlékeztettek rá, hogy katona vagyok, és engedelmeskednem kell a parancsnak".

Kell ehhez valami kommentárt fűzni?

 A történtek után az admirális természetesen hallgatott. 1958-ban a halálos ágyán is csak ennyit mondott: "Expedíciónk nagy és eddig feltáratlan új területre bukkant, amely az örök titok hazája."

 

 

 

 

 

Az itt közölt adatok egy része ellenőrizhető, mások nem. A szövegek egyes  internetes oldalak, blogok és néhány közösségi oldal fórumain hangzottak el. Az Antarktiszi expedícióról, a nácik földönkívüliekkel kapcsolatos kísérleteiről és egyéb hozzá fűződő anyagokról  négy részes film is készül, melyet a MTV-ben is levetítettek.

68 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://atjaro-penta.blog.hu/api/trackback/id/tr252479788

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ér Gabriella 2010.12.01. 13:53:17

Kedves Laci!

Számomra nagyon érdekes és tanulmányos ez "A Belső Föld". Többször visszajövök, mert szeretném mélyebben
megérteni.

Szeretettel üdvözöllek: Gabi

pentalacko 2010.12.01. 20:07:19

@Ér Gabriella: Kedves Gabi! Örülök, hogy tetszett! Szeretném figyelmedbe ajánlani a többi bejegyzésemet is!

Razze 2011.06.10. 17:46:59

Ez a belső föld szerintem egy nagy baromság,semmilyen "szentírásban" nincs ilyenről szó,másfelől semmilyen bizonyíték nincs erre
Már réges régen felfedezték volna,ha lenne ilyen
Viszont a cikk másik része nagyon érdekes és elgondolkodtató a nácikról,ennek jobban is utánanéztem
De szerintem ezt nem kéne összemosni ezzel a belsőföldes zagyvalaggal,mert aki elolvassa a cikk elejét,az sajnos ezen is röhögni fog

adam01089 2011.09.23. 22:58:42

@Razze: Kedves Razze
És szerinted arra van bizonyíték hogy a belső föld nem létezik?
Mert hogy ha márt jártál ott és nem láttál semmiféle lyukat akkor irogathatod e hülyeségeidet,de ha nem akkor meg ne mert te se tudod bizonyítani hogy nincs

Razze 2011.09.24. 09:59:56

Van rá bizonyíték,hogy a belső föld nincs,sokan jártak már az északi,és a déli sarkon is,és senki nem számolt be egy nagy lyukról,amibe bele lehetne esni:D
Ilyen alapon pl Dél-Amerika létezését is meg lehetne kérdőjelezni
Jártál már ott??Honnan tudod hogy valójában nincs??
Ez körülbelül azon a szinten van,mint a Laposföld mozgalom
tessék:
theflatearthsociety.org/cms/

Ennek is tagja vagy??

pentalacko 2011.09.26. 18:48:56

@Razze: Vazze Razze! Ne legyél már ennyire ultra-naiv. Gondolod, hogy azok a nagyhatalmak, akik ennél sokkal pitibb dolgokban is csak megállás nélkül terelnek, világgá kürtölnének ( főleg a médiákon keresztül, akik kizárólag a terelés és félrevezetés eszközei )egy ilyen tényt? "Jobb, ha felébredsz Neo, mert Kansas NEM LÉTEZIK !"

Razze 2011.09.26. 22:18:35

Milyen tény??:DD
Egyetlen bizonyítékot mondjál már,hogy ez létezik
Semmilyen bizonyíték nincsen rá,nem tudom ki a naiv a kettőnk közül

Wendy92 2011.10.09. 22:07:54

Kedves Razze!

Én nem tudom te hány éves vagy, de a naivitás szinted megegyezik egy oviséval. Kicsit olvass utána néhány dolognak jobban, teszem azt a politikába is belekukkanhatsz meg a történelem könyvekbe is. Nem ártana meg, hidd el, és ha már utanánanéztél pár dolognak, akkor lehet majd te is rájössz, hogy közönséges hétköznapi ember nem juthat el az északi sarkra. Ha majd milliárdos leszel egyszer, vagy egy titkos kutatólabor tagja, akkor talán eljuthatsz olyan helyekre és beleláthatsz tényszerüen, bizonyíthatóan olyan dolgokba, amiket mi előlünk, közönséges emberek elől elhallgatnak. Ahogy pentalacko is írta neked előzőleg, a média a kormány félrevezetőeszköze. A kormányaknak pedig eszük ágában sincs, hogy te vagy én vagy mi, bizonyíthatóan tudjunk az ilyen dolgok, helyek létezéséről.

Wendy92 2011.10.09. 22:14:19

@Razze: Kedves Razze!

Én nem tudom te hány éves vagy, de a naivitás szinted megegyezik egy oviséval. Kicsit olvass utána néhány dolognak jobban, teszem azt a politikába is belekukkanhatsz meg a történelem könyvekbe is. Nem ártana meg, hidd el, és ha már utanánanéztél pár dolognak, akkor lehet majd te is rájössz, hogy közönséges hétköznapi ember nem juthat el az északi sarkra. Ha majd milliárdos leszel egyszer, vagy egy titkos kutatólabor tagja, akkor talán eljuthatsz olyan helyekre és beleláthatsz tényszerüen, bizonyíthatóan olyan dolgokba, amiket mi előlünk, közönséges emberek elől elhallgatnak. Ahogy pentalacko is írta neked előzőleg, a média a kormány félrevezetőeszköze. A kormányaknak pedig eszük ágában sincs, hogy te vagy én vagy mi, bizonyíthatóan tudjunk az ilyen dolgok, helyek létezéséről.

Razze 2011.10.09. 22:40:12

@Wendy92:
Egy eldugott kis blogon olvasol egy ilyen zagyvalagot,és azonnal,minden kétely nélkül elhiszed,utána te lenaivozol engem:D
Már ne haragudj,de ez nevetséges:D
Nem juthat el közönséges,hétköznapi ember az északi sarkra??
Bármilyen középosztálybeli ember eljuthat oda,ha nagyon akar
Tessék:
www.1000ut.hu/eszakisark.htm

Bár ezt a túrát sajnos lekéstük:(

Már nagyon sokan jártak ott,mégsem számolt még be soha senki egy cseszett nagy lukról
Erre gondolom a szokásos titoktartási nyilatkozat,meg megfélemlítés szöveggel fogsz jönni
Ha télleg üreges lenne a Föld,sokkal nagyobb visszhangja lenne a dolognak,és nem csak pár ufo blogon lehetne rátalálni az elméletre
Azt tudtad,hogy a Hold valójában mégis sajtból van??Onnan látják el mackósajtal a népességet
Sőt,még lakosai is vannak a Holdnak,ők trapista sajtból állnak
A kormányok már régóta összejátszanak velük,hogy tudatlanságban tartsák az egyszerű polgárokat!!
A belső földre,és az én összeesküvés elméletemre ugyan annyi a bizonyíték
Csak a belső földet bárki megcáfolja,akinek megvan a 8 általánosa,de az én elméletemet nemhiszem hogy megtudnád cáfolni

Wendy92 2011.10.09. 23:06:43

@Razze: Kedves Razze!

Egyáltalán nem írtam olyat, hogy elhittem, ami a blogon van írva. Nem vagyok sem csillagász sem geológus, hogy meg tudjam itélni a valósságát a dolgoknak, de ugyanakkor a kormányok által beavatott személy sem vagyok, hogy megtudjam cáfolni ennek az elméletnek a realitását. Én csupán csak azt mondom, hogy mindannyian csak annyiról tudhatunk, amiről hivatalosan tudnunk kell.
A sajtos storyról meg nem hallottam, mindenbizonnyal máshová jártam óvodába mint te, vagy kevesebb LSD-t szedek.

Razze 2011.10.10. 15:59:59

@Wendy92:
Igen,a világról csak annyit tudhatunk amennyit elmondanak róla,ez igaz
Az írásodból pedig nem úgy tűnt,mint ha nem hinnél a létezésében
A realitását pedig már akkor meg tudod cáfolni,ha tanultál még anno általánosban a gravitációról,és a bolygók keletkezéséről
A sajtos összeesküvés elméletet pedig arra hoztam fel,hogy amennyi bizonyíték van erre a belső földre,annyival bármit lehet állítani

sprenczl 2011.12.30. 16:50:08

Igazából a Föld szerkezete (ami a tankönyvekben is hivatalosan szerepel) sincs bebizonyítva. Vékony héj, alatta hatalmas lávaóceán, utána valami átmeneti anyag, aztán egy bazinagy vasmag. Egyszerű teória ez is, semmi más.

fintasandor 2012.01.15. 15:45:45

Szia.

Bizonyíték erejű információkat szeretnék küldeni a belső Földről kérlek add meg az e-mail címedet.

ebe 2012.01.17. 23:53:34

Sziasztok!

Úgy gondolom ,felesleges vitázni, a létezésén,hisz mindenki abban hisz, amiben akar! Istent se látta még senki, mégis sokan hisznek benne, a másik meg nem ! De van egy-két pont ami a leírtakban elgondolkodtat,pl. minden csillag üreges-? akkor ezek nem is izzanak? ahogy ezt mi tanultuk,látjuk? ha izzik, hogy lehet benne élet tér? meg belső nap a földben?! és a járatok sose szakadnak be? tudjuk, hogy a földrengések, kéreg elcsúszások eredményei,üregek beomlásai...Tudom, nem tudok elszakadni önző, mentalitásomtól, és sérült személyiségemtől,..de miért is kéne ?!
Engem eddig sem zavart a lenti élet/ ha van?/és ezután sem fog.. de tulajdonképpen mi is ennek a dolognak a fontossága,lényege?? Már mint nekünk, a pokolban élőknek ?! Én inkább ,erre kérném a választ....

hutp 2012.01.29. 16:21:53

Valaki elmondja nekem, hogy a nácik hogy jutottak el a Déli-Sarkra, amikor ahhoz sem volt flottájuk, hogy Angliában partra szálljanak? Valószínűleg a szerencsétlenek, ha lett volna ennyi hajójuk nem az Antarktiszra hajózgattak volna.

És ezeket az oázisokat amúgy hogyhogy nem látjuk műholdfelvételeken? Azt hiszem, a mai korban, ahol minden jégfúrásról hírt adnak, aligha történhetne meg, hogy egy ilyen felfedezés ne lásson napvilágot.

És az Északi-sarkon hogy lehet lyuk? Tisztában vagytok azzal, hogy a sarkpont a tengerben van? Nincs is ott állandó kontinens, az Arktiszt úszó jégtáblák alkotják, amik állandóan változtatják a helyüket. A tenger ezek szerint csak úgy belefolyik a lyukba és eltűnik?

7szentség 2012.02.01. 16:18:04

@fintasandor: szia.szeretném kérni,hogy nekem is küld el.köszönöm.czirazsolt@gmail.com

dave8 2012.02.05. 22:58:24

Sziasztok! Légyszíves nekem is küldjétek el...érdekel a téma... davidvonal@freemail.hu előre is köszönöm...
u.i.: aki nem hisz benne azt értelmetlen meggyőzni bármiről is majd előbb vagy utóbb ráfog jönni! :)

Sydra7 2012.02.06. 18:48:07

Minden vita alaptétele: Az bizonyít, aki állít valamit. Amennyiben állításainkat nem tudjuk igazolni, akkor azok érdemtelenek. Az hogy "nem tudod bizonyítani az ellenkezőjét sem!" meg nem indok semmire. Ez vonatkozik minden hívő emberre, vagyis azokra akik lusták gondolkodni. Aki meg nem ért a geológiához, fizikához, csillagászathoz, az ne csináljon magából itt hülyét!

Mitnézel_ 2012.02.09. 12:45:07

A nácik a Hold sötét oldalára mentek, nem az Antarktiszra. Sőt nekem erre még bizonyítékom is van, tűéles videó formájában: www.youtube.com/watch?v=kn3cmYJ4Pw4&feature=socblog_th

...your argument is invalid...

regina77 2012.02.11. 12:57:15

Nem nagyoskodasbol mondom de tudjatok,egy energetikai tisztitason es beavatason megadatott hogy mint vendeg belephessek a sambalaba es tenyleg letezik hasonlit a kulso foldre tengerekkel es mas formaju foldterulettekel.Csak tiszta szeretettel es rezgeseid emelesevel es Isteni aldassal juthatsz be,kristaljvarosokat lattam,sellokot,a Fonixmadarat es Tuzmadarat lattam,a nagy tanitok es avatarok itt elnek nincsenekmeghalva maga a Paradicsom! Es nem csak az emberi faj letezzik hanem mas teremtmenyek is akik segitsegunkre jottek.

Földközepefele 2012.03.05. 21:17:44

@regina77: Szia Regina! Érdekelne ez a beavatás és tisztítás :) Ezen a címen elérsz: foldkozepefele@gmail.com szeretnék többet megtudni róla.

A föld közepe fele témában Budapesten találkozót szoktunk szervezni. Akit érdekel a téma várjuk szeretettel a legközelebbi találkozón.

Én illetve mi a lehetséges lejáratok megkeresésében és a lejutás lehetséges formáin gondolkodunk közösen és tervezzük a megvalósítását. Aki szeretne részt venni vagy tud a fenti célok megvalósításában segítségünkre lenni. Ezen az email címen elértek: foldkozepefele@gmail.com

foxpic 2012.03.08. 21:05:22

Geológia? Szeizmológia? Atyaúristen... I dont want to live on this planet anymore...

Ennél már csak az jobb, amikor az ókori leleteken mindenkin antennás sisakot látnak... (Hosszú kétgú antennák? Egy fejlett technológiában?!)

Husdaralo 2012.03.08. 22:00:25

Nem kötekedésképp, de ha ennyi dimenzió meg tökéletes lény van tündék nincsenek? Igazán elf-érnének, az én kicsi szívem is boldog volna. Amúgy tudtátok, hogy a dínók nem haltak ki? Ezek a 4 méteres jónépek hazavitték szobagyíkoknak őket. Bizony, és most ott élnek, mind az összes csudiszép t-rexek. Sőt velociraptorok védik a sarkokat, nehogy illetéktelenek bejuthassanak.
Röviden: ekkora baromságot rég olvastam, de feldobta a napom :) aranyos, hogy több vallásból ilyen kis szösszenetet sikerült kreálni! Regényíráson nem elmélkedtél? Amúgy a sarkos, németes, bunkeres, küldetéses rész tök jó volna egy fps játék alapötletének :D
Béke veletek, hagyma-föld hívők!

pdstudio.info · http://www.pdstudio.hu/ 2012.03.09. 00:21:21

Annyira ijesztő amikor a hiányzó boldogságukat kereső funkcionális analfabéták kitalálnak maguknak ilyen dolgokat. Sokkoló az emberi butaság és a fanatikus elhajlás. Fontos a spiritualitás, nyilván. Nem is ez a baj, hanem amikor a görcsös kényszer ekkora erőltetett baromságokat szül. Én az ilyen emberektől félek, ezek billentenek ki a belső békémből igazán.

hola478 2012.03.09. 01:43:53

Üdv!

Előre leszögezném, hogy nem vagyok a téma ellen, se cáfolni se bizonyítani nem akarom, hogy lehetséges a feltevés. Csupán egy szimpla tényt/kérdést szeretnék közölni.

Ha mi mint külső réteg lakói emberek is onnan származunk, de kitaszítottak minket a HARAG miatt. Akkor a belső réteg lakói is érzelemmel rendelkező lények/emberek, hisz a HARAG egy érzés vagyis ők is rabjaik az érzéseiknek és csupán a háborúk elkerülése végett kitaszították HARAGOSUKAT. Ez pedig külső rétegi szokás hisz sok minden szülhet HARAGOT (szomszéd fűje mindig zöldebb). Ha létezik belső világ inkább az aranyközéputat választanám miszerint JÓ nem létezik ROSSZ nélkül mert miből is érzed vagy honnan tudod, hogy JÓ?

Ha a nácik-at elfogadták, mint a történelem egyik legnagyobb haragos szemléletű "népét" aki kasztokat hozott létre EMBER és EMBER között mi történhetett?

Azzal egyetértek, hogy nincs kizárva a szemlélet, de ha van is ilyen hely akkor nincs ekkora különbség a világaink között. Azt leszámítva, hogy ők lehet, hogy képesek levitálni, elméjükkel dolgokat mozgatni... és technikai fejlődésük előrehaladottabb!!!

Se hívő se tudós nem vagyok és mégis az vagyok mivel mindenki az! Józan paraszti ésszel és reális gondolkodással kell szemlélni! Nem belekeverni Isten-t és a nácikat.

hola478 2012.03.09. 02:28:34

Bocs megint :/

Még annyit szeretnék, hogy nézzétek át ezt a linket és hasonlítsátok össze a mondani valóját. A vége fele lesz érdekes :) és hasonló. Csak regényes sztorik nélkül, már elnézést :)

aranylaci.freeweb.hu/holoworld/holoworld.htm

promo921 2012.03.09. 10:15:14

Ti mit szedtek? Remélem legális az anyag.

Miho87 2012.03.09. 13:27:57

hehe jót röhögtem:D
Jót vitáztok ezen a témán, azok meg nem tudom miért nincsneken gyogyi intézetben akik hisznek ilyenekben.

ja fintasandor ha annyira tudsz bizonyítékot küldeni küldjed el
m_laci@vipmail.hu

i.boris 2012.03.09. 14:48:19

küld el a bizonyítékot!köszi
i.boris@citromail.hu

Sword 2012.03.09. 17:56:45

Először elmosolyodtam, de jobban belegondolva: arra van bármilyen kézzelfogható bizonyíték, hogy a Föld "tömör" és van egy folyékony magja, meg stb?
Sejtéseink vannak, elméletek, számítások, amik más mérhető jelenségek összefüggéseiből születtek emberi elmékben. Tehát amíg nincs rá technológia, hogy lefúrjunk ilyen mélységbe és legalább néhány szondát lejuttassunk, addig csak következtetni tudunk olyan paraméterekből, mint hőmérséklet, kőzetek anyaga, stb.
Persze ettől még ez a belső Föld elmélet még mindig meredek.
Legalábbis ez az én véleményem.

Law enforcer 2012.03.09. 22:55:39

Kellene némi földrajzi, geológiai alapismeret, meg fizika ezekről nyilván hiányzott a cikkíró. Ez hatalmas butaság , belekeverve misztikumot, vallást, nácikat. (A spektrumon volt egy sorozat a nácik valóban hoztak létre a déli sarkon bázist de ez nem volt akkora mérvű dolog amiről lexikonokat kellene írni, nyilván ennek is látta 5 percét). miután az északi sark mint olyan nem szárazföld hanem egy pont a jeges tenger közepén, akkor ott lefolyik a víz mint egy kádban? :)

octopus123 2012.03.13. 00:02:33

Kedveseim!

Akinek akármilyen bizonyíték kell arra, hogy az itt leírtak finoman szólva kimerítik a butaság kategóriáját, legyen oly kísérletező, és köpjön ki az ablakon maga mellett!
Miért? Mert általános iskolában is azt tanítják, hogy vonzása a tömegnek van, vagyis ha a Föld üreges lenne, pont annyira lenne rajta élet, mint egy űrbe kib... lőtt lufin. A légkör mindennel együtt szépen elszállna a kozmoszba.
Akinek ez kevés lenne, tegyen egy tűt egy darab papírra és tegye vízbe! Aztán még egyet! Még egyet és még százat! Valamiért mind ugyanúgy fog beállni (gyk. iránytű). Ez amiatt a szörnyű mennyiségű mágneses fém miatt van, ami a Föld magját alkotja, ami mellesleg megakadályozza, hogy a háttérsugárzástól, napszéltől stb. felforrjon az agyvizetek, ami viszont nem férne el a sok ítítől meg mindenfélétől, ha igaz lenne ez a maszlag.
Akinek pedig ez is kevés lenne, nézze meg Michael Palin Sarkig tárt világ c. útifilm-sorozatát (Pole to pole, tényleg nagyon jó)!
Aki erre azzal jön, ez is biztos média és tuti "lefizették, hogy hallgasson", az vegyen be valamit, aki azt képzeli, járt ott és hasonlók, az meg álljon le ugyanezzel!

Csókoltatom az összes avatárt, üzenem neki, hogy a kék még mindig kúl!!

Ui.: a németek északi sarki expedíciója valóban megtörtént.

Földközepefele 2012.03.18. 20:17:55

Több infó a Belső Földről: www.foldimennyorszag.hu csak ajánlani tudom.

SZép Napot!

1ismeretlen srác 2012.04.17. 20:39:41

Örömmel látom hogy nem csak a vakoké a világ! :) Gyerekek, nem kételkedni kell a létezésében, hanem venni a fáradtságot és azt a rengeteg infót áttanulmányozni ami már elérhető szerencsére az interneten! A spirituális oldalról való közelítést pedig ne is említsem.... Légy tisztában azzal hogy Te ki vagy és majd akkor tisztábban is fogsz látni és gondolkodni! Tenni is kell érte és nem csak várni hogy valaki majd elmagyarázza a dolgokat amiben élünk. Meditálj minél többet!!! Üdv.

Finta2012 2012.04.26. 17:04:47

Csillagászati mérésekkel egyértelműen bizonyítható ellenőrizhető,hogy a Földünk üreges és egy párhuzamos alsó világgal élünk együtt és a Föld a Hold körül kering.
Gondolja át az általam elküldött link tartalmát.
megjelolve.mindenkilapja.hu/

Andrew41 2012.05.12. 10:38:44

Emberek... Kérem gondolják már végig újra ezt az egész világképet.Ez nem az avatár! A tudást ne az internetről merítsék hanem a könyvekből!

Földközepefele 2012.05.22. 20:05:31

Minden ami írott vagy virtuális formába felkerül az internetre személyek, emberek által kerül fel. A könyveket is személyek emberek írják, ilyen vagy olyan indíttatásból. Véleményem szerint ma már naiv dolog azt hinni, hogy csak a könyvekben van "igazság" és hogy az valóban az igazság. A mai társadalmi rendszerünk sajnos nem a fejlődésre hanem a haszonra és a hatalomra épül. A tudás nem mindig könyvekből vagy internetről érkezik. De megjelenhet mindkettőben.

gabbe 2012.06.28. 13:15:44

A matematikához nincs királyi út, mondta a legenda szerint egy görög matematikus uralkodójának, aki erőfeszítés nélkül akarta megtanulni a matematikát.
A tudást nem lehet egyik napról a másikra megszerezni. Az Edison-tól maradt mondás is úgy tartja, miszerint "A zseni 1 százalék tehetség, 99 százalék szorgalom". A racionális gondolkodásra képtelen, vagy egyszerűen csak lusta emberek próbálják meg mindenféle zagyvasággal megmagyarázni világunkat. Persze nekik könnyű mert ott nem kell bizonyítani, érvelni. Ész nélkül lehet dimenziókkal, szellemekkel meg akármivel etetni, hisz a fantázia korlátlan lehetőségekkel bír. A történelemben mindig voltak és lesznek, akik megpróbálnak keresztbe tenni az emberi értelemnek. A középkorban a maradi egyház volt a természettudósok legnagyobb hátráltató tényezője. Ennek ellenére a tudomány és vele az emberiség fejlődött és fejlődik továbbra is.
Ez a belső föld elméletet még sci-fi-nek is gyenge.

Davering 2012.07.13. 08:58:57

Sziasztok, kezdő íróként le a kalappal a kreativitásotok előtt. Husdaralo bejegyzése valami hatalmas volt a dinókról.
Én megértem, hogy anno ezek a lények lemenekültek a saját gondjaik elől a Föld alá, de kérdezem én, mit tettem, hogy engem kizártak?
Kitudja hány ezer év telt el az állítólagos levonulás óta, de mégsem jönnek fel, hogy figyu már haragos ember tesó, ha így meg úgy viselkedsz lejöhetsz velünk, és ott fain lesz az életed. Szóval, mi lennénk a harag népe.
Ők pedig odalentről nézik, hogy úú ez a földrengés tuti sok kárt csinált odafent. Áh rá se ránts ők a haragos emberek megoldják két kezi munkából.
Na meg, az elnyomó szervezetek, azok tudják a dolgukat. Az tuti. A pénzügyi gondokat úgy elhallgatják, hogy senki nem tud róla. Egy ilyen blog vagy 20 másodpercig élne, és véglegesen törölnék. Mi sem tudnánk erről bájcsevegni, ha ez tényleg létezne, és a kormányok azt akarnák, hogy ne tudjunk róla. Köszönöm.
Ui: Amúgy az ötlet csodás. Tök jó regényt lehetne belőle írni.

spiller0403 2012.09.02. 22:33:25

sziasztok én épp most olvastam a cikket.
láttam már rengeteg dokomentum filmet ezzel a témával kapcsolatban és szerintem van benne igazság.
mert ha nem létezne akkor miért talállnának ki ilyen tőrténetet és igen szerintem a nácik tényleg le paktáltak ezekkel a lényekkel vagy ahogy nevezzük őket.én hiszem hogy van eggy felsőbb lény azt akár istennek vagy bárminek is nevezzűk de van.és higgyétek el hogy hamarossan megmutatkozik mindenki előtt

gombi23 2012.10.09. 16:05:29

Sziasztok!
Nekem is elküldené valaki a bizonyítékot?
Előre is köszi!

cirawingtsun@yahoo.com

ivkovica 2012.10.15. 21:29:27

Teljesen hihető a történet.. Küldd el a bizonyítékot nekem is. eva.pap@decointeriors.hu

Pali1984 2012.10.29. 14:26:33

Ti komolyan nem jártatok általános iskolába? Nem hallottatok a tömegvonzásról, tömegközéppontról, és ezek okozta nyomásról ami egyre mélyebbre haladva egyre nagyobb?? Elemi fizikai ismereteitek nulla.

donmat 2012.11.30. 19:50:07

Nem szeretném megcáfolni ezt az elméletet, hisz az emberek hitét nehéz racionális érvekkel befolyásolni. Én személy szerint a logikában hiszek, márpedig ebben a történetben van egy-két jókora logikai bukfenc. Az egyik, az hogy a mindentudó hatalmas lények nem akarták, hogy atomfegyvert használjunk. Miután sikertelenül próbálkoztak a vezetőknél, a következő (logikus???) lépés az volt, hogy egy db szerencsétlen (katona!!!) embert bíztak meg azzal, hogy vigye el az üzenetüket. Gondolták, hogy majd ő sikerrel jár? Nem lett volna egyszerűbb leszállni a szuperállat hajóikkal a Time Square-re és ott hirdetni az igét. Csak nagyobb lett volna a hatás, ha a New York belvárosában megjelenik néhány 4 m magas szuperlény és elkezdi osztani az igét. És mi történt a második kudarc után? Feladták a dolgot mint a prérifarkas és jobbnak látták, ha folytatják haverkodást a szupergonosz nácikkal? Apropó nácik. A kapcsolatuk a szuperlényekkel hogy kezdődött? Megtalálták az átjárót, és mondták: Helló, mi vagyunk a nácik! Világuralomra és az emberiség felének kiírtására törekszünk, leszünk barátok? Ugyan már...

Sarasvati 2013.01.16. 15:30:14

@Davering: Te nem író vagy, csak szeretnél az lenni, kis Arschloch!!!

Sarasvati 2013.01.16. 15:32:39

Akinek még nagyon sokszor kell reinkarnálódnia, hogy agya is legyen a koponyájában...meg a szíve is a helyén legyen.

Totti153 2013.02.12. 22:28:23

Szia Küld el Nekem is a bizonyítékot

tygra-ottyka81@freemail.hu

köszönöm

Dani100015 2013.03.02. 20:54:06

Szia küld el nekem is a bizonyítékot előre is köszönöm :D

e-mail: sandord302@gmail.com

Tuttifrutty 2013.03.28. 23:12:03

Szia légyszives küld el nekem is a bizonyítékot. A kételkedőknek pedig csak annyit hogy Ébresztő!
Annyi mindenben hazudtak nekünk a világ vezetői hogy az már fáj! És ti a tankönyvekben hisztek? Olyan cenzúrákat vetnek ki rá amilyet csak akarnak ha valamit elszeretnének tusolni.Csak nézd meg a te saját régi tankönyvedet mondjuk legyen az történelem vagy fizika ki bármilyen szakon szakosodott és nézze meg a mostani fiatalokét hasonlítsa össze miket hagytak ki miket formáltak át. Ébresztő magadnak higgy találd meg a belső összhangot!

szambukusz 2013.04.03. 14:13:50

Hát nem tudom. Én biztosan nem zárnám magam egy hülyékkel teli bolygó közepébe.

Az atlantiszi háború túlélői elmenekültek a háborúk elől, miután mindkét civilizáció elpusztult? Akkor mi elől menekültek? Hiszen csak ők maradtak. Most akkor hogyan jövünk a képbe mi?

No meg ha élnek ott békés, a háború gondolatától is irtózó szeretetlények, majd pont a nácikkal spanolnak.

Kreatív elmélet, de tudományosan megalapozottnak nem igazán mondanám. Ha a tudománytól eltekintek, akkor meg másban hiszek.

Kajman 2013.04.09. 20:51:41

Üdv mindenkinek!
A cikket olvasva engem is érdekelne a bizonyíték.
Ha megtennéd hogy elküldenéd, megköszönném. A cím:
pestik@freemail.hu

Siwok1 2013.04.10. 11:36:29

Ajánlom figyelmébe mindenkinek a

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=t64dRsiCvxE

filmet... Ez a bizonyíték arra hogy faszság ez az egész. A belső föld max a jég alatti bázisokat jelentheti az Atlantiszi háború óta... És tény, hogy találtak 18 fok körüli üregeket az Antarktiszon.

Kenderice 2013.04.23. 18:17:00

Nagyon durva anyagot lőhetett be magának, aki ezt leírta...

Lassú Gabriella László 2013.04.28. 15:49:59

Sziasztok. Érdekes a téma és valóban meredek. Viszont feltűnt hogy többen az iskolai alapismeretekkel érveltek. Nekik üzenem hogy ezeket dobják ki de azonnal és kezdjék el kutatni a világot saját szemükkel és az úgynevezett "mátrixon" kívül. Ígérem izgalmas lesz. Az internetes anyagokkal óvatosan mert féligazságokat tartalmaznak, de nem rosszak.
Honnan tudjuk hogy a föld belseje vasgolyó ami lávában úszik? Mert mondták. Bizonyíték: Tűzhányó.
És hogy a föld forog a Nap körül. Mondták, pedig én nem is úgy látom. A holdat szintén. És még lehet mondani ezer példát amihez ragaszkodunk pedig meg sem vizsgáltuk.
Bizonyítékom van arra hogy a földet elefántok és teknősbékák tartják a hátukon. Elefánt vakaródzik akkor földrengés van. Ezen ma jót röhögünk de a tűzhányó se komolyabb bizonyíték.
Nekem nagyon bölcs és nagy tudású emberek (nem tudósok, de ma már azok is kutatják) nyitották fel a szemem és tőlük tudom hogy amit a világról tudunk az semmi sem igaz. Semmi. Még az a 4 százalék amit láthatnánk belőle az is jól el van torzítva.
Az is tudatos torzítás hogy aki bele pillant az okkult tanokba az hülye. Pedig a 96 százalék egy része ott van.
Azt is el kell fogadni hogy nem mindenki válassza a piros kapszulát. Hogy miért azt sejtjük.
kíváncsi volnék hogy lehet egy email-ben bizonyítékot kapni egy ilyen komoly témáról. Légyszi küld el nekem is. Megköszönném.
laczo72@gmail.com

Lassú Gabriella László 2013.04.28. 15:55:58

@Siwok1:
Gyönyörű film. A témához tartozó érdekessége a felhők iránya a déli sarkon. Biztos van rá magyarázat hogy mi húzza őket egy pontba a közép tájékon és ott hová lesznek?

Alpar Racz 2014.10.19. 14:31:57

Szoval. Nekem eleg volt elolvasni az elejet. Csak azert regisztraltam hogy beleszoljak. Mindegy mit olvas az ember de az NAGYON VESZELYES HA AZ EMBER ELHISZ AKARMIT. Hajlamosak vagyunk hinni a csak azert mert csodakra vagyunk mivel mar beleuntunk ebbe a foldi mindennapi csodaba mert elfelejtettunk ugy nezni mint egy gyermek. Valahogy megkene allni es meglatni hogy nem kell ylukat kepzelni a foldbe ahhoz hogy csodalni a vilagot. Ha realitasban akarunk elni akkor a legkezzelfoghatobb az ami az orunk elott van amit megfoghatunk erezhetunk. Pl a legkozelebbi tarsaimat nem akarnam felrevezetni olyasmivel amiben nem vagyok biztos.. A legegyszerubb legkezzelfoghatobb valosagbol kell kiindulni.

Pixi50 2015.04.25. 20:06:26

"
Az üreges Föld elméletről

(Írta Mark Harp 107. Norholmes Memphis TN38111 USA)
Egy 1914-es amerikai szabadalom azt állítja, hogy bolygónk, a Föld egy üreges gömb, sarki nyílásokkal és saját központi nappal. Szilárd bizonyítékok látszanak ezt alátámasztani.

Az aurórai Gardner B. Marshall (USA Kane Állam, Illinois város) 1912.november 25.-én benyújtotta felfedezési kérelmét az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalába.
Kilenc hónappal később, 1914. május 12.-én ez a szövetségi ügynökség megadta Gardner úrnak a 1096102 számú Egyesült Államok- beli szabadalmat, a valaha kiadott második legfontosabb tudományos dokumentumot. Tudományos értékét csak az 1903-ban benyújtott mechanikus repülés felfedezése – Orville és Wilburn Wright által – szárnyalta túl. Olyan okok miatt, amelyekkel Gardner úr nem számolhatott előre a korai 1900-as években és amelyek mára már teljesen világossá váltak, az ő felfedezése hamar minden idők legmagasabb besorolású katonai titkává vált.

1913-ban Gardner megírta eredeti könyvét, kétségkívül bizonyítván, hogy a Földünk egy üreges gömb. Oly hatalmas mennyiségű volt a bizonyíték, amit folyamatosan gyűjtött csillagászati tanulmányokból és sarkkutatások által, hogy 1920-ban 450 oldalra bővítette könyvét. A címe: „Utazás a Föld belsejébe, avagy tényleg felfedezték a sarkokat?”(A Journey to the Earth’s Interior, or Have the Poles Really Been Discovered?!”)"

(...)
"Az Egyesült Államok 1096102 sz. szabadalmi bejegyzése Az üreges Föld elméletéről bizonyítást nyert William Reed tudományos könyvei és Marchall Gardner kétséget kizáró elméleti bizonyítékai alapján, melyek különösképpen pontosaknak bizonyultak.

Ha valaki összehasonlítja ennek a felfedezésnek hatalmas jelentőségét azzal az agyonhallgatással, ami a jelentősebb sajtóorgánumoknál történik, nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy az egész világra kiterjedő összeesküvés. Miért?

A híres bejegyzetlen légijárművek az un. azonosítatlan repülő tárgyak a logikus válasz. Még ha figyelmen kívül hagyjuk a többi aspektusát az UFO helyzetnek, legalább ezen járműveknek, legalább néhányának az azonosítása teljesen megtörtént számtalan katonai és kereskedelmi ernyőkön megmért radar-kapcsolattal. A józanész könnyedén megtalálja a logikus kapcsolatot az UFO-k hirtelen megjelenésével 1947-ben és technikai fejlődésünk fellendülésével a 40-es években. Pl. atombomba, hangsebesség feletti repülés, radar, televízió stb. Ha a civilizációnak, amely ezeket a légijárműveket használja, egy távoli bolygón lenne a főhadiszállása, legkevésbé se lenne érdeklődő- Másfelől, ha a mi belső világunkat lakják, borzasztóan érdeklődők lennének .– Leginkább a mi atomfelhasználásunk miatt. Megvan a lehetősége, hogy az atomenergia el fog vezetni, (vagy már elvezetett) az antianyag végső technológiájához – gravitáció, tehetetlenség megfordítása, más néven az antigravitációhoz."

A teljes cikk helye: merkur.mantraszabadegyetem.hu/index.sqn?&&md=main&nd=31&id=2

A szabadalmi azonosító alapján pedig a szabadalmi leírás és fakszimiléje is elérhető az interneten.
Hinni viszont nem kötelező!

MySee 2015.08.04. 01:20:13

@fintasandor:
Jöhet ide is a bizonyíték :)

mysee@citromail.hu

MySee 2015.08.04. 01:23:18

Egyébként visszajelezhetne valaki aki leírta az email címét hogy érkezett e valami "fintasandor" úrtól egyáltalán...

T. Sophie 2015.10.11. 17:52:17

Engem is érdekel a dolog :)
t.f.sophie@gmail.com

Volt erről egy jó kis film, nem tudná valaki a címét megmondani?

pentalacko 2015.11.04. 10:22:28

@T. Sophie: Szia T. Sophie! A film, amit említettél:
www.youtube.com/watch?v=mPOCc3VWNb8

Valamint ajánlom még Móricz János munkásságát, róla itt egy riport:

www.youtube.com/watch?v=4B2gGyfi6Ds&feature=share

Világít a torony 2016.01.18. 15:05:37

"Csak az Univerzum és az emberi butaság végtelen, bár az első még nem biztos."
1878. Jules Verne.
A Journey to The Centre of The Earth.
Van még egy tudománytalannak tűnő kérdés. Mi történik akkor, mikor nagy erejű rengés éri el a földfelszínt?

uranuszi12 2016.05.03. 11:03:42

NAGYON JÓ CIKK BÁR NÉHÁNY DOLOG HIÁNYZIK BELŐLLE!!!
ITT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN VAN A LEGFÖBB LEJÁRAT A DOBOGÓKŐ!!!!
MI MAGYAROK ÉPPEN EZÉRT VAGYUNK ITT HOGY EZT ŐRIZZÜK EZ A NEVÜNKBEN IS BENNE VAN!!!
MAGYAROK = MAG-YAROK TEHÁT MAG JÁRÓK!
ILLETVE MAGYAR AKI MAGYARÁZ TEHÁT TANÍTJA A VILÁGOT!!!
MI EGY MEGBECSÜLT NÉP VOLTUNK AZ ARANYKORBAN AKIK A KAPCSOLATOT BIZTOSÍTOTTÁK A BELSŐ FÖLD ÉS A KÜLSŐ FÖLD KÖZÖTT! SAJNOS AZÓTA ELVESZTETTÜK A TISZTA TUDATUNKAT ÉS ELNYOMNAK MINKET!!
EZ AZ ANTIK MITOLÓGIÁBAN IS BENNE VAN!!!
HERMÉSZ = HELYRE MÉSZ TEHÁT EZ IS BIZONYÍTJA HOGY MI MAG-JÁRÓK VEZETTÜK AZ ARRA MÉLTÓKAT A BELSŐ FÖLDBE!!
AZ UTOLSÓ NAGY HERMÉSZEK JÓZSEF ATTILA HAMVAS BÉLA ÉS WEÖRES SÁNDOR VOLTAK!!
KŐSZÖNÖM HOGY MEGHALLGATTATOK NAGYON JÓ A BLOG CSAK ÍGY TOVÁBB!
ÉLJENEK A MAG-JÁRÓK!

Száva Róbert Dávid 2017.11.08. 05:55:40

Sziasztok par napja kutattgatok es ezt azt lehet olvasni van egy par elmelet igen erdekesek meg tennetek hogy el kulditek a bizonyitekot elore is koszi